X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A szájasok

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 76

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 76. [ AJÖM I., 386.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten; autográf (?V1945) K2 MTAK Kt K 510/41r (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adata az AJÖM I. (558.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 45)
 
Keletkezés
 
1878. febr. 15.,
Bp
Budapest
. A dátum a K2-n 15 és 18 egyaránt lehet; tekintettel arra, hogy az AJÖM VI . adata szerint a *K1-en febr. 15-ei dátum szerepelt, s a jegyzet szerint „ugyanezen nappal” került be a KKv -be, ezt tartottuk meg. A vers esetleg összefügg a KisfT XXIX. közgyűlésének egy epizódjával – amelyen egyébként Szász Károly
AJ
Arany János
Tetemre hívás című versét olvasta fel zajos sikerrel. Az ülés elején Lukács Mór, a társaság elnöke bejelentette lemondását, mondván: „a ki lelkében az erőt hanyatlani, a tüzet elhamvadni érzi, az jókor vonuljon vissza a nyilvánosság színpadáról a magánélet nyugalmába, ezzel tartozik az ügynek, melyet szolgálni kíván, tartozik önmagának is, nehogy egyrészt egy becsülettel megfutott életpályának vége kudarcz legyen: akkor kitört az éljenzés, mely azt jelenté, hogy a társaság megértette, de egyszersmind egész erélylyel vissza is utasítja szeretett elnöke szándékát.”
Lukács
Lukács Mór
a közönség reakciójának engedve, elállt lemondási szándékától. [A VU beszámolója a KisfT XXIX. üléséről, 25(1878)/7. (febr. 10.), 109–110.]
Arany
Arany János
maga – nem lévén jelen az ülésen – a lapokból vagy Gyulai Páltól értesülhetett a jelenetről.
 
Fordítás
 
Román: Gurilor mari (Axente Banciu), Ţara Bârsei [Braşov], 2(1930)/1, 66.
 
A szájasok
n
Jegyzet
szájasok
Vö. az 1877. júl. 26-án keletkezett A régi panasz című vers 31–35. sorával.
 
 
  Sokan szeretnék a hazát:
  De gyűlölik minden
fiát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fiát,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
  Ha népszerű alkalmakon
  Oly nagyot, mint ők, nem kiált.
 
 
(1878 15/II.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
1878. 15. II.
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
 
 
 
A szájasok
n
Jegyzet
szájasok
Vö. az 1877. júl. 26-án keletkezett A régi panasz című vers 31–35. sorával.
 
 
  Sokan szeretnék a hazát:
  De gyűlölik minden
fiát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fiát,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
  Ha népszerű alkalmakon
  Oly nagyot, mint ők, nem kiált.
 
 
(1878 15/II.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
1878. 15. II.
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
 
 
 
A szájasok
n
Jegyzet
szájasok
Vö. az 1877. júl. 26-án keletkezett A régi panasz című vers 31–35. sorával.
 
 
  Sokan szeretnék a hazát:
  De gyűlölik minden
fiát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fiát,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
  Ha népszerű alkalmakon
  Oly nagyot, mint ők, nem kiált.
 
 
(1878 15/II.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
1878. 15. II.
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
 
 
 
A szájasok
n
Jegyzet
szájasok
Vö. az 1877. júl. 26-án keletkezett A régi panasz című vers 31–35. sorával.
 
 
  Sokan szeretnék a hazát:
  De gyűlölik minden
fiát
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
fiát,
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76
 
  Ha népszerű alkalmakon
  Oly nagyot, mint ők, nem kiált.
 
 
(1878 15/II.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
1878. 15. II.
*
Szövegforrás:
*K1
 
(1877)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 76