X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az élet mint tivornya

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 78–79

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 78–79. (Ez az élet… címmel) [ AJÖM I., 386.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Papírszeleten, ceruzával; autográf (?V1945) K2 MTAK Kt K 520/41r (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
*K1 Adatai az AJÖM I. (558.) alapján K2 A cím sorában, a bal margón fekete ceruzával: 46) Az AJÖM I . átvette az M1 ( HV 1888 ) címváltozatát; ezt először az Arany 2003 korrigálta.
 
Keletkezés
 
1878. márc. 23.,
Bp
Budapest
.
 
Kritikatörténet
 
Németh G. Béla szerint
Arany
Arany János
kései költészetének „
[szerkesztői feloldás]
e
gy-egy darabjában föltör újra az egész pályát végigkísérő hang, az egész költészetét átszövő motívum: az elhibázott élet, az eltévesztett szerep, az elmulasztott lét tragikus sejtelme”, s idézi a vers 9–16. sorát. ( Németh 1987 [1967], 55.) Szörényi László értelmezésében a vers szerint
Arany
Arany János
„azt bánta, hogy »erényesen« élt”; ezen az alapon szembeállítja a Vándor czipó című verssel (lásd ott, Kritikatörténet; Szörényi 1972, 218.). Az Arany-lírát tárgyaló tanulmányának megállapítása szerint „az epigrammatikus tömörségű vers az ötvenes évek elején alkalmazott groteszk népdalok stílusában tagadja mindazon keresztény-sztoikus eszmények érvényességét, amelyekre lírai életművének nagy részét építette. Csak nála elképzelhető szintézist hoz létre a Görög Antológia cinizmusa és a hiteles magyar népdal szkepszise között.” ( Szörényi 1989 [1982/83], 206.) Barta János az Ahasvérus és Tantalusz című, Az örök zsidóról írt tanulmányban azokról a versekről szól, amelyekben
Arany
Arany János
mint a földi lét természetes javainak élvezetére önmagát alkalmatlanná tevő lélek jelenik meg (Mint egy alélt vándor…, Visszatekintés). Az „örömtől való futás, az örömre való képtelenség” verseként értelmezett Balzsamcsepp kapcsán említi e verset mint „kései, megdöbbentő vallomás”-t, párhuzamba vonva az Örökké! című, a Tantalusz-motívumot felidéző töredékkel. ( Barta 1976 [1974], 225–226.) Csűrös Miklós részletes tanulmányában ( Csűrös 1994 [1979]) a lakomával (symposion, convivic) hozza összefüggésbe a verset: „A metaforikus jelentés kialakulását a lakomához kapcsolódó különféle asszociációk segíthették elő: az étel-ital mértékletes vagy mértéktelen fogyasztásának képéhez a morális magatartásformák szemléletes tipológiája társult (mohó, mértéktartó, megvető attitűd az élvezetekkel szemben), a lakoma végessége, átmeneti jellege az élet elmúlásának gondolatát ébresztette föl”, s idézi Balassi Bálint Célia-ciklusának harmadik versét: „Ez világ minékünk / Kiben mi most élünk, / Vendégfogadó házunk” (23.). Részletes elemzésének konzekvenciája: ha a költő azt kívánja, hogy „élt volna másképpen, merészebben”, „ezt az érzést nem elsősorban az elmulasztott élmények miatti kései önvád motiválja, hanem a túl sokáig húzódó élet elviselhetetlensége, a megalázó testi mizéria”;
Arany
Arany János
nem azért irigyelte társait, „mert vele ellentétben mertek inni, ha tetszik, élni – ellenkezőleg, utánuk kívánkozott a halálba.” (32., 33.) Formailag, műfajilag az Őszikék népdalsémát követő dalaival rokonítja a verset (Népdal [Haja, haja, hagyma-haja…], Nem kell dér…, Csalfa sugár, 34.), a
Barta
Barta János
által említett előzményeket pedig kiegészíti a Kortársam R. A. halálán című verssel (31.). Az élet mint tivornya alapmotívumának kibontakozását Ady Endre Az ős kaján című versében, ill. több, a tivornya toposzát használó versében látja (39.).
 
Fordítások
 
Német: Dieses Leben (Annemarie Bostroem) = Arany 1982, 127.; ua.: Arany 1984, 78.; ua.: http://www.mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Orosz: Эта жизнь (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 179.
 
Hangfelvételek
 
[Ez az élet… címmel] Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 0’ 58” Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 59”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000 Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 0’ 50” [A KKv -ben szereplő címmel] Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Bodrogi Gyula, 1’ 10”
 
Az élet mint tivornya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Ez az élet…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
  Ez az élet egy tivornya
n
Jegyzet
Ez az élet egy tivornya
Vö. Toldinak „Immár az egész tél egy hosszu tivornya”, Toldi szerelme, Hatodik ének, 34. (A párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet, lásd Csűrös 1994 [1979], 23.)
:
  Inni kell, ha rád jön sorja,
  Az örömbül, búbánatból,
  Karczos borbul
n
Jegyzet
Karczos borbul
karcos bor: erjedőben lévő, csípős újbor
, kéj-zamatból.
 
 
  Inni hosszut és körömre
n
Jegyzet
körömre
egy hajtásra kiinni a poharat
,
  Kedvet búra, bút örömre;
  Sok megiszsza
vad-öszintén:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
nyers-őszintén:
*
Szövegforrás:
*K1
 
vad-őszintén:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
  Egy-kettő vigyázva, mint én.
 
 
  Kivel egykor
én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
jól
*
Szövegforrás:
*K1
 
mulattam,
n
Jegyzet
Kivel egykor én mulattam,
Vö. „Az urak ellenben isznak kegyetlenűl, / Az a nyertes, aki asztal alá kerűl” [Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata), Hatodik ének, 21.]; a párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet (lásd Csűrös 1994 [1979], 23.).
  Többnyire már pad alatt van:
  Én, ki a mámort kerűltem,
 
Helyt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
Itt
*
Szövegforrás:
*K1
 
maradék, hol leűltem.
 
 
  De, ha végig nézek romján:
  Oly
sivár, dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
sivár
[törölt]
« dult »
volt
*
Szövegforrás:
*K1
 
sivár volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
e tivornyám!
 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 78–79
 
[törölt]
« Ittam voln’ bár többet, hogy rég »
Ittam volna bár, hogy jó rég
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Ittam volna bár »
, hogy jó-rég
Mért nem ittam / úgy,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Én is a pad alatt
volnék?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 78–79
 
volnék?...
n
Jegyzet k?... jav. e.: k!…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1878 márcz. 23.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1878 márczius)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
 
Az élet mint tivornya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Ez az élet…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
  Ez az élet egy tivornya
n
Jegyzet
Ez az élet egy tivornya
Vö. Toldinak „Immár az egész tél egy hosszu tivornya”, Toldi szerelme, Hatodik ének, 34. (A párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet, lásd Csűrös 1994 [1979], 23.)
:
  Inni kell, ha rád jön sorja,
  Az örömbül, búbánatból,
  Karczos borbul
n
Jegyzet
Karczos borbul
karcos bor: erjedőben lévő, csípős újbor
, kéj-zamatból.
 
 
  Inni hosszut és körömre
n
Jegyzet
körömre
egy hajtásra kiinni a poharat
,
  Kedvet búra, bút örömre;
  Sok megiszsza
vad-öszintén:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
nyers-őszintén:
*
Szövegforrás:
*K1
 
vad-őszintén:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
  Egy-kettő vigyázva, mint én.
 
 
  Kivel egykor
én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
jól
*
Szövegforrás:
*K1
 
mulattam,
n
Jegyzet
Kivel egykor én mulattam,
Vö. „Az urak ellenben isznak kegyetlenűl, / Az a nyertes, aki asztal alá kerűl” [Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata), Hatodik ének, 21.]; a párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet (lásd Csűrös 1994 [1979], 23.).
  Többnyire már pad alatt van:
  Én, ki a mámort kerűltem,
 
Helyt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
Itt
*
Szövegforrás:
*K1
 
maradék, hol leűltem.
 
 
  De, ha végig nézek romján:
  Oly
sivár, dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
sivár
[törölt]
« dult »
volt
*
Szövegforrás:
*K1
 
sivár volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
e tivornyám!
 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 78–79
 
[törölt]
« Ittam voln’ bár többet, hogy rég »
Ittam volna bár, hogy jó rég
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Ittam volna bár »
, hogy jó-rég
Mért nem ittam / úgy,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Én is a pad alatt
volnék?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 78–79
 
volnék?...
n
Jegyzet k?... jav. e.: k!…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1878 márcz. 23.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1878 márczius)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
 
Az élet mint tivornya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Ez az élet…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
  Ez az élet egy tivornya
n
Jegyzet
Ez az élet egy tivornya
Vö. Toldinak „Immár az egész tél egy hosszu tivornya”, Toldi szerelme, Hatodik ének, 34. (A párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet, lásd Csűrös 1994 [1979], 23.)
:
  Inni kell, ha rád jön sorja,
  Az örömbül, búbánatból,
  Karczos borbul
n
Jegyzet
Karczos borbul
karcos bor: erjedőben lévő, csípős újbor
, kéj-zamatból.
 
 
  Inni hosszut és körömre
n
Jegyzet
körömre
egy hajtásra kiinni a poharat
,
  Kedvet búra, bút örömre;
  Sok megiszsza
vad-öszintén:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
nyers-őszintén:
*
Szövegforrás:
*K1
 
vad-őszintén:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
  Egy-kettő vigyázva, mint én.
 
 
  Kivel egykor
én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
jól
*
Szövegforrás:
*K1
 
mulattam,
n
Jegyzet
Kivel egykor én mulattam,
Vö. „Az urak ellenben isznak kegyetlenűl, / Az a nyertes, aki asztal alá kerűl” [Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata), Hatodik ének, 21.]; a párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet (lásd Csűrös 1994 [1979], 23.).
  Többnyire már pad alatt van:
  Én, ki a mámort kerűltem,
 
Helyt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
Itt
*
Szövegforrás:
*K1
 
maradék, hol leűltem.
 
 
  De, ha végig nézek romján:
  Oly
sivár, dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
sivár
[törölt]
« dult »
volt
*
Szövegforrás:
*K1
 
sivár volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
e tivornyám!
 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 78–79
 
[törölt]
« Ittam voln’ bár többet, hogy rég »
Ittam volna bár, hogy jó rég
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Ittam volna bár »
, hogy jó-rég
Mért nem ittam / úgy,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Én is a pad alatt
volnék?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 78–79
 
volnék?...
n
Jegyzet k?... jav. e.: k!…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1878 márcz. 23.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1878 márczius)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
 
Az élet mint tivornya
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
Ez az élet…
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
 
 
  Ez az élet egy tivornya
n
Jegyzet
Ez az élet egy tivornya
Vö. Toldinak „Immár az egész tél egy hosszu tivornya”, Toldi szerelme, Hatodik ének, 34. (A párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet, lásd Csűrös 1994 [1979], 23.)
:
  Inni kell, ha rád jön sorja,
  Az örömbül, búbánatból,
  Karczos borbul
n
Jegyzet
Karczos borbul
karcos bor: erjedőben lévő, csípős újbor
, kéj-zamatból.
 
 
  Inni hosszut és körömre
n
Jegyzet
körömre
egy hajtásra kiinni a poharat
,
  Kedvet búra, bút örömre;
  Sok megiszsza
vad-öszintén:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
nyers-őszintén:
*
Szövegforrás:
*K1
 
vad-őszintén:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
  Egy-kettő vigyázva, mint én.
 
 
  Kivel egykor
én
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
jól
*
Szövegforrás:
*K1
 
mulattam,
n
Jegyzet
Kivel egykor én mulattam,
Vö. „Az urak ellenben isznak kegyetlenűl, / Az a nyertes, aki asztal alá kerűl” [Daliás idők (Toldi szerelmének első dolgozata), Hatodik ének, 21.]; a párhuzamra Csűrös Miklós hívta fel a figyelmet (lásd Csűrös 1994 [1979], 23.).
  Többnyire már pad alatt van:
  Én, ki a mámort kerűltem,
 
Helyt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
HV 1888, 78–79
 
Itt
*
Szövegforrás:
*K1
 
maradék, hol leűltem.
 
 
  De, ha végig nézek romján:
  Oly
sivár, dúlt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K2
 
sivár
[törölt]
« dult »
volt
*
Szövegforrás:
*K1
 
sivár volt
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79
 
e tivornyám!
 
Mért nem ittam úgy, hogy jó-rég
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 78–79
 
[törölt]
« Ittam voln’ bár többet, hogy rég »
Ittam volna bár, hogy jó rég
*
Szövegforrás:
*K1
 
[törölt]
« Ittam volna bár »
, hogy jó-rég
Mért nem ittam / úgy,
Beszúrás
*
Szövegforrás:
K2
 
  Én is a pad alatt
volnék?…
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
HV 1888, 78–79
 
volnék?...
n
Jegyzet k?... jav. e.: k!…
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
(1878 márcz. 23.)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
K2
 
(1878 márczius)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 78–79