X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Civilisatio

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
  • Szövegforrás III: PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
  • Szövegforrás IV: HV 1888, 414

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664. (az Irodalom és művészet rovatban) M2 PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5. (átvéve a VU-ból) M3 HV 1888, 414. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 164.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
M1 A VU Alkalmi vers Arany Jánostól címmel közli a verset, a következő bevezetővel: „Arany Jánosnak, kivált utolsó beteges éveiben, mikor szembaja miatt olvasni-irnia nem volt szabad, szokása volt apró versikéket rögtönözni; hol egy-egy tréfás szójátékot, hol egy-egy fájdalmas felsohajtást vagy életbölcseleti tanulságot firkantott föl valami papirszeletre, hogy aztán másnap ismét megsemmisitse. A mi véletlenül megmaradt belőlök, az a nagy költő hátrahagyott költeményeivel s nagyobb töredékeivel együtt majd egy posthumus
 [!]
[sic!]
kötetben fog megjelenni. Ezek között van a következő versike, mely a berlini konferenczia idején készült, de mai napság ismét alkalmi érdekű:” (itt következik az M1).
 
Keletkezés
 
A HV 1888 szerint 1877 után,
Bp
Budapest
. A vers ugyanakkor alighanem 1878. jún.–júl.-ra datálható, amennyiben – a VU bevezetője szerint is – az orosz–török háborúkat lezáró berlini kongresszusra (1878. jún. 12–júl. 13.) vonatkozik. A kongresszus a San Stefanó-i (ma: Yeşilköy, Törökország) békéhez (1878. márc. 3.) képest korlátozottan ugyan, de biztosította az Orosz Birodalom háborús szerzeményeit. Ebben az esetben a vers a Plevna című vers utórezgése (vö. Plevna, Keletkezés; A néma háború, Keletkezés).
 
Kritikatörténet
 
Szili József szerint „van
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Arany
Arany János
kései epigrammatikus alkotásainak egy olyan része is, amelyre az a jellemző, hogy a szellemesség nem merül ki egy-egy szimpla szójátékban, hanem absztrakt fogalmak képies relációjában fogant concettóként állít elő kiterjesztett képet/tételt. Ez különböző analitikus variációk alapja. Eközben erős melodikus hatások is szervezik a mű egységét (bravúros rímelés, ismétlések, homonimiák, párhuzamos és ellentétes helyzetű, egymással azonos vagy egymástól különböző elemek viszonyai).” Ennek a verstípusnak a példájaként elemzi a verset mint „gnómá”-t. ( Szili 1996, 47–48.) Lásd még: Druzsin 2006 .
 
Fordítások
 
Angol: Civilisation (Peter Zollman) = Makkai 2000, 304.; ua.: http://www. brindinpress.com/poaraciv.htm; ua.: www.babelmatrix.org) Bolgár: Цивилизация (Димо Боляров) = Аран 2009, 144. Eszperantó: Civilizo (Kálmán Kalocsay), Horizonto, 1(1976)/5, [an.]; Civilizo (Ferenc Szilágyi) = http://www.autodidactproject.org/other/arany1.html Finn: Sivilisaatio (Elvi Sinervo) = Turtiainen 1952, 41. Francia: Civilisation (Jean Rousselot) = Gara 1962, 182. Német: Zivilisation (Szemere László) = Szemere 1935, 153. Zivilisation (Hans Leicht) = Ein Perlenstrauss ungarischer Dichtungen, Bp., Verlag der Kön.[iglichen] Ung.[arischen] Universitäts-Druckerei , é. n. [1939], 61. Zivilisation (Christian Kraft) = www.babelmatrix.org Zivilisation (Géza Engl) = Arany 1982, 126.; ua.: Arany 1984, 76.; ua.: http://www. mek.iif.hu; ua.: www.babelmatrix.org Olasz: Civilità (Marta Dal Zuffo) = Dal Zuffo–Sárközy 1997, 146–147. Orosz: Цивилизация (Леонид Мартынов) = Арань 1960, 178. Román: Civilizaţie (Haralambie Grămescu) = Arany 1957a, 130.; ua.: Arany 1960, 352–353.; ua.: Lőrinczi–Majtényi–Szász 1966, 224.
 
Feldolgozás
 
Zenei Szokolay Sándor: Három kórusminiatűr [Vegyeskarra], Op. 146., 1998. (I. Néma bú, II. Sejtelem, III. Civilizáció), FIDCD 9801 (BMC)
 
Hangfelvételek
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 31”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000 Arany János versei Bálint András előadásában, Bp., Kossuth–Mojzer, 2006, 0’ 24” Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Szávai Viktória, 0’ 36”
 
Civilisatio  
 
  Ezelőtt a háborúban
  Nem követtek semmi elvet,
  Az erősebb a gyengétől
  A mit elvehetett, elvett.
 
 
  Most nem úgy van. A világot
  Értekezlet igazgatja:
  S az erősebb ha mi
csint
n
Jegyzet
csint
csínyt (lásd: csínytevés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
csínt
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
tesz,
  Összeűl és –
helybehagyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
helybenhagyja.
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. jún.–júl.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
(1877 után)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 414
 
 
 
 
Civilisatio  
 
  Ezelőtt a háborúban
  Nem követtek semmi elvet,
  Az erősebb a gyengétől
  A mit elvehetett, elvett.
 
 
  Most nem úgy van. A világot
  Értekezlet igazgatja:
  S az erősebb ha mi
csint
n
Jegyzet
csint
csínyt (lásd: csínytevés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
csínt
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
tesz,
  Összeűl és –
helybehagyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
helybenhagyja.
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. jún.–júl.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
(1877 után)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 414
 
 
 
 
Civilisatio  
 
  Ezelőtt a háborúban
  Nem követtek semmi elvet,
  Az erősebb a gyengétől
  A mit elvehetett, elvett.
 
 
  Most nem úgy van. A világot
  Értekezlet igazgatja:
  S az erősebb ha mi
csint
n
Jegyzet
csint
csínyt (lásd: csínytevés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
csínt
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
tesz,
  Összeűl és –
helybehagyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
helybenhagyja.
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. jún.–júl.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
(1877 után)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 414
 
 
 
 
Civilisatio  
 
  Ezelőtt a háborúban
  Nem követtek semmi elvet,
  Az erősebb a gyengétől
  A mit elvehetett, elvett.
 
 
  Most nem úgy van. A világot
  Értekezlet igazgatja:
  S az erősebb ha mi
csint
n
Jegyzet
csint
csínyt (lásd: csínytevés)
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
csínt
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
tesz,
  Összeűl és –
helybehagyja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 414
 
helybenhagyja.
*
Szövegforrás:
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. jún.–júl.?
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
VU, 32(1885)/41. (okt. 11.), 664
PH, 8(1885)/279. (okt. 11.), 5
 
(1877 után)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 414