X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Az ortológusokra 3.]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: PD 1889, 407

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 PD 1889, 407. (alapszöveg) [ AJÖM XI., 583.] [Versként először: Arany 1956, 740., (Halad a nyelv) címmel]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők * K1 Autográf (?V1945)
 
Megjegyzések
 
* K1 A feljegyzések előtt
Arany
Arany János
maga említi, lásd Keletkezés A cím magyarázatát lásd [Az ortológusokra 1.], Keletkezés M1 A PD 1889 által Tücsök és bogár a magyar nyelv köréből cím alatt kiadott, a MNyr cikkeihez fűzött kommentárok 18., Képzet című darabjának végén A Tücsök és bogár című jegyzetsor kéziratának sorsáról nincs adat az AJÖM XI .-ben. Azok közé a versek közé tartozik, amelyeket az Arany 1956 Scheiber Sándor javaslatára vett fel (lásd Arany 1956, 749., Scheiber 1963 ). Az ortológusokra című verscsoportba az Arany 1961 sorolta be először, 1. darabként (565.).
 
Keletkezés
 
1878. aug. 15. után,
Bp
Budapest
. A Tücsök és Bogár című jegyzetsorozatot
Arany
Arany János
1877 nyarán kezdte írni [„Kényszerített nyugalmam alatt, mely írásban, olvasásban gátol, megkísértem a nyelvre vonatkozó ötleteimet e papírra futólag följegyezni. (1877. június.)”, ( PD 1889, 393.); ua.: AJÖM XI., 575.]. A sorozat 18., Képzet című darabja (uo., 583.) Bánóczi József cikkének egy megjegyzésével vitatkozik, amely a bölcseleti műszókról értekezve kifejti, hogy míg a nyugati irodalmak „saturálva vannak philosophiai műveltséggel”, nálunk még „szépirodalmunk philosophusa, maga Eötvös is fölcserél még oly elemi dolgokat is, mint a minők a képzelet és a képzet (Nővérek, 1872, 212. l.)”. [ Bánóczi József, A bölcselet magyar nyelve, MNyr, 7(1878)/8. (aug. 15.), 357–360.: 358.]
Bánóczi
Bánóczi József
cikkét, így a jegyzet keletkezésének terminus post quem dátumát az AJÖM XI . nem azonosította; az ott említett két cikk – amely egyébként csak a képez igével foglalkozik – jóval a jegyzetsorozat keletkezése előtt, 1872-ben, ill. 1875-ben jelent meg. A vers hátterében az usust (nyelvhasználatot) kitüntető, a debreceni Magyar grammatikára visszavezethető nyelvszemlélet húzódik meg (vö. Grammatika versben), amely
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ars poeticájának egy tételén alapul (lásd Magyarázat, 1. sor).
 
Hangfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Hirtling István, 0’ 14”
 
[Az ortológusokra 3.]  
[De mivel…]  
 
  De mivel „verba valent usu
n
Jegyzet
verba valent usu
Latin közmondás: a szavak értékét használatuk adja meg. Kifejtve szerepel
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ars poeticájában: „usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi” („a gyakorlat, mely legfőbb mérték, törvény, bíró a beszédben”,
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: De arte poetica, 71–72. sor, ford. Muraközy Gyula). A mondást és horatiusi megfelelőjét Brassai Sámuel idézte, a SzF-ben megjelent cikkében: Mégis valami a fordításról [I.], SzF, 1(1860–61)/31, (1861. máj. [tkp. jún.] 6., 481–485.: 485.; ua.: AJÖM XI., 723–740.: 732.
,”
  Halad a nyelv, akárhogy nyuzzu(k).
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. aug. 15. után
 
 
 
[Az ortológusokra 3.]  
[De mivel…]  
 
  De mivel „verba valent usu
n
Jegyzet
verba valent usu
Latin közmondás: a szavak értékét használatuk adja meg. Kifejtve szerepel
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ars poeticájában: „usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi” („a gyakorlat, mely legfőbb mérték, törvény, bíró a beszédben”,
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: De arte poetica, 71–72. sor, ford. Muraközy Gyula). A mondást és horatiusi megfelelőjét Brassai Sámuel idézte, a SzF-ben megjelent cikkében: Mégis valami a fordításról [I.], SzF, 1(1860–61)/31, (1861. máj. [tkp. jún.] 6., 481–485.: 485.; ua.: AJÖM XI., 723–740.: 732.
,”
  Halad a nyelv, akárhogy nyuzzu(k).
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. aug. 15. után
 
 
 
[Az ortológusokra 3.]  
[De mivel…]  
 
  De mivel „verba valent usu
n
Jegyzet
verba valent usu
Latin közmondás: a szavak értékét használatuk adja meg. Kifejtve szerepel
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Ars poeticájában: „usus, quem penes arbitrium est et ius et norma loquendi” („a gyakorlat, mely legfőbb mérték, törvény, bíró a beszédben”,
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
: De arte poetica, 71–72. sor, ford. Muraközy Gyula). A mondást és horatiusi megfelelőjét Brassai Sámuel idézte, a SzF-ben megjelent cikkében: Mégis valami a fordításról [I.], SzF, 1(1860–61)/31, (1861. máj. [tkp. jún.] 6., 481–485.: 485.; ua.: AJÖM XI., 723–740.: 732.
,”
  Halad a nyelv, akárhogy nyuzzu(k).
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878. aug. 15. után