X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Czímtelenűl

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 515–516

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 515–516. (Forgácsok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 166.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A kiadások rendszerint a kezdősor első három szavát (Még ez egyszer…) adják meg címként. Bár nem bizonyítható, hogy az M1 címadása
AJ
Arany János
-tól származik, Arany László rendszerint maga is a kezdősort (vagy első szavait) adta meg címként, ha a versnek a kéziratban nem volt címe (kivételt csak az olyan címek jelentenek, mint Horatiusból, Anakreonból stb.). Így valószínűbb, hogy a címet maga
Arany
Arany János
adta.
 
Keletkezés
 
Az M1 szerint „bizonytalan időből”, az AJÖM VI . datálása szerint 1878 körül;
Bp
Budapest
. A vers egyrészt rejtett vita a Dal fogytán című verssel („Mi haszna is, mi haszna / Kél egyhangú panaszra / Belőlem a dal”). Az utolsó két sor témája ugyanakkor az 1850-es évek végétől jelen van
AJ
Arany János
levelezésében és költészetében; közvetlen előzménye Az örök zsidó (1860) 31. sora („Oh, mily tömeg! s én egyedűl”, részletesebben lásd ott, Keletkezés). E vers fő témája ugyanakkor, az Őszikékre jellemző módon, maga a költészet, s ez új kontextust ad a korábbi témának is.
 
Kritikatörténet
 
Barta János megjegyzi: „Milyen nagy vers lehetett volna a Még ez egyszer kezdetű töredékből, vagy a fájdalom nagy szimbólumait, Prométheuszt és Tantaloszt idéző forgácsokból (Örökké)!
 [!]
[sic!]
”. ( Barta 1987 [1982b], 163.) Németh G. Béla szerint
AJ
Arany János
eleve töredéknek szánta; a vers műfaja dal, műformája töredék – mégpedig „töredékekből fölépített töredék”; a töredékesség hátterében a „modern nagyvárosi ember” magánya húzódik meg.
Arany
Arany János
– a műforma legnagyobb mestereihez hasonlóan – tudta, „hogy bizonyos helyzetek megoldhatatlanságának magatartás-bizonytalanságának elmagányosító, személyiségtörő hatása kifejezésére a fragment nemcsak alkalmasabb, de mélyebb indítást is sugallhat a megoldás vágya irányába, a lehetetlensége látszata ellenére is, mint bölcs tanáccsal teljes, kerekre zárt társai.” ( A fragment fölénye, MNyr, 106(1982)/3, 357–366.; ua.: Németh G. Béla, Századutóról – Századelőről: Irodalmi és művelődéstörténeti tanulmányok, Bp., Magvető, 1985, 52–68.: 68.)
 
Czímtelenűl  
 
  Még ez egyszer, még utószor
  Hadd zendűljön meg dalom;
  Mért sebeim’ rejtegetni?
  Szégyen-é a fájdalom?
  Tán könnyebbűl a nyilt érzés
  Ha sohajban rést talál:
  Oh, ez örök benső vérzés;
  Oh, e folytonos halál!
 
 
  Egyedűl a társaságban
n
Jegyzet
társaságban
A szó ekkor mind ’társadalom’, mind ’társaság’ jelentésben használatos volt. (A Cz–F 1874-ben megjelent 6. kötete a társaság szó 1. jelentéseként az előbbit, 2. jelentéseként az utóbbit adja meg.)
,
  Ezerek közt egyedűl……
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(Bizonytalan időből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 515–516
 
 
 
 
Czímtelenűl  
 
  Még ez egyszer, még utószor
  Hadd zendűljön meg dalom;
  Mért sebeim’ rejtegetni?
  Szégyen-é a fájdalom?
  Tán könnyebbűl a nyilt érzés
  Ha sohajban rést talál:
  Oh, ez örök benső vérzés;
  Oh, e folytonos halál!
 
 
  Egyedűl a társaságban
n
Jegyzet
társaságban
A szó ekkor mind ’társadalom’, mind ’társaság’ jelentésben használatos volt. (A Cz–F 1874-ben megjelent 6. kötete a társaság szó 1. jelentéseként az előbbit, 2. jelentéseként az utóbbit adja meg.)
,
  Ezerek közt egyedűl……
 
 
[szerkesztői feloldás]
1878 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(Bizonytalan időből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 515–516