X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A Csikyek

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
  • Szövegforrás IV: Sas 1927, 38
  • Szövegforrás V: AJÖM VI., 172

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301. M2 Sas 1927, 38. M3 AJÖM VI., 172. (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 [Az ortológusokra 5.] *K1–*K2 (MTA-meghívó) túloldalán, autográf (?V1945)
 
Az alapszöveg kiválasztása
 
Az M1 és az M2 az AJÖM VI . jegyzete szerint Csiky Kálmánné szóbeli közlésén alapszik (252.); a 4. sor ritmikai hibája miatt sem jöhetnek számításba. Az M3 feltehetőleg a *K1-en alapul, ezért ez az alapszöveg.
 
Keletkezés
 
1879. jún. körül,
Bp
Budapest
. Az AJÖM VI. (253.) szerint 1880-nál nem korábbi, minthogy, úgymond, Csiky Gergely mint színműíró „1880-ban tűnt fel”. Ez azonban téves adat, ugyanis
Csiky
Csiky Gergely
1875-től közismert drámaíró (lásd Magyarázatok, 5–6. sor); az MTA drámapályázatának Teleki-díjáról, melyet 1875-ben és 1877-ben is elnyert,
Arany
Arany János
nak is tudnia kellett. 1879. nov. 27-én, a Toldi szerelme KisfT-beli bemutatója alkalmából, a Társaság küldöttségének tagjaként látogatást is tett
Arany
Arany János
nál (lásd AJÖM XIX., 878.). A datálás szempontjából tehát leginkább a *K1 túloldalára írt [Az ortológusokra 3.] *K1–*K2 dátuma – 1879. jún. – a mérvadó.
 
A Csikyek
n
Jegyzet
Csikyek
(Erzsébetvárosi) örmény származású erdélyi nemesi család; Csiky Tódort ipari és kereskedelmi tevékenységének elismeréséül Mária Terézia részesítette nemesi címben (1760), Csiky Emánuel és fivére,
Péter
Csiky Péter
1780-ban
Pest
Budapest
városi hivatalnokokként 1780-ban részesültek ugyanebben az elismerésben.
 
 
 
Első volt a Sándor
n
Jegyzet
Sándor
Csiky Sándor (1805–1892) ügyvéd, 1848-ban Eger ogy.-i képviselője, nemzetőr ezredes, 1849-ben halálra ítélték; az ítéletet kegyelem útján hat év börtönre változtatták. 1860-ban Eger polgármestere, 1861-ben ismét ogy. képviselője; 1867-ben részt vett a kiegyezés ellen rendezett tüntetésen.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Az első volt Sanyi,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Estánnal vándorl
n
Jegyzet
Estánnal vándorl
Csiky István (1814–1886) ogy. képviselő
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Kiről kár szólanyi;
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
kiről kár szólanyi.
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
 
Második a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A második
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Kálmán,
n
Jegyzet
Kálmán,
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
 
Professzor az „Álmán”
n
Jegyzet
„Álmán”
lásd a lapalji jegyzet magyarázatát
n
Jegyzet
Professzor az „Álmán”
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki professor az almán,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki professzor az álmán;
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
n
Jegyzet
Alma Universitas
n
Jegyzet
Alma Universitas
tkp. alma mater; ’tápláló anya’; az egyetemek hivatalos latin elnevezése
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Alma Universitas. A. J.
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 172
 
,
 
Harmadik a Gergel
n
Jegyzet
Gergel
Csiky Gergely (1842–1891, apja csíksomlyói
Cs. János
Csiky János
orvos) színműíró; nevét 1875-ben írt, Jóslat című vígjátéka tette ismertté, amely elnyerte az MTA Teleki-pályadíját, s a Nemzeti Színház is bemutatta, ezt követték A mágus, Az ellenállhatatlan (1878), A bizalmatlan (1879) című komédiák. Eredeti foglalkozását tekintve katolikus pap, azonban 1878 végén püspöki engedéllyel
Bp
Budapest
.-re költözött, és minden idejét az irodalomnak szentelte. 1879. jan. 29-én a KisfT tagjává választotta.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A harmadik Gergely,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Pegazus
n
Jegyzet
Pegazus
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor
t
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki pegazust
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki Pegazust
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
nyergel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. jún. körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Sas 1927, 38
AJÖM VI., 172
 
(1880)
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
 
 
 
A Csikyek
n
Jegyzet
Csikyek
(Erzsébetvárosi) örmény származású erdélyi nemesi család; Csiky Tódort ipari és kereskedelmi tevékenységének elismeréséül Mária Terézia részesítette nemesi címben (1760), Csiky Emánuel és fivére,
Péter
Csiky Péter
1780-ban
Pest
Budapest
városi hivatalnokokként 1780-ban részesültek ugyanebben az elismerésben.
 
 
 
Első volt a Sándor
n
Jegyzet
Sándor
Csiky Sándor (1805–1892) ügyvéd, 1848-ban Eger ogy.-i képviselője, nemzetőr ezredes, 1849-ben halálra ítélték; az ítéletet kegyelem útján hat év börtönre változtatták. 1860-ban Eger polgármestere, 1861-ben ismét ogy. képviselője; 1867-ben részt vett a kiegyezés ellen rendezett tüntetésen.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Az első volt Sanyi,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Estánnal vándorl
n
Jegyzet
Estánnal vándorl
Csiky István (1814–1886) ogy. képviselő
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Kiről kár szólanyi;
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
kiről kár szólanyi.
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
 
Második a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A második
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Kálmán,
n
Jegyzet
Kálmán,
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
 
Professzor az „Álmán”
n
Jegyzet
„Álmán”
lásd a lapalji jegyzet magyarázatát
n
Jegyzet
Professzor az „Álmán”
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki professor az almán,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki professzor az álmán;
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
n
Jegyzet
Alma Universitas
n
Jegyzet
Alma Universitas
tkp. alma mater; ’tápláló anya’; az egyetemek hivatalos latin elnevezése
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Alma Universitas. A. J.
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 172
 
,
 
Harmadik a Gergel
n
Jegyzet
Gergel
Csiky Gergely (1842–1891, apja csíksomlyói
Cs. János
Csiky János
orvos) színműíró; nevét 1875-ben írt, Jóslat című vígjátéka tette ismertté, amely elnyerte az MTA Teleki-pályadíját, s a Nemzeti Színház is bemutatta, ezt követték A mágus, Az ellenállhatatlan (1878), A bizalmatlan (1879) című komédiák. Eredeti foglalkozását tekintve katolikus pap, azonban 1878 végén püspöki engedéllyel
Bp
Budapest
.-re költözött, és minden idejét az irodalomnak szentelte. 1879. jan. 29-én a KisfT tagjává választotta.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A harmadik Gergely,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Pegazus
n
Jegyzet
Pegazus
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor
t
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki pegazust
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki Pegazust
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
nyergel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. jún. körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Sas 1927, 38
AJÖM VI., 172
 
(1880)
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
 
 
 
A Csikyek
n
Jegyzet
Csikyek
(Erzsébetvárosi) örmény származású erdélyi nemesi család; Csiky Tódort ipari és kereskedelmi tevékenységének elismeréséül Mária Terézia részesítette nemesi címben (1760), Csiky Emánuel és fivére,
Péter
Csiky Péter
1780-ban
Pest
Budapest
városi hivatalnokokként 1780-ban részesültek ugyanebben az elismerésben.
 
 
 
Első volt a Sándor
n
Jegyzet
Sándor
Csiky Sándor (1805–1892) ügyvéd, 1848-ban Eger ogy.-i képviselője, nemzetőr ezredes, 1849-ben halálra ítélték; az ítéletet kegyelem útján hat év börtönre változtatták. 1860-ban Eger polgármestere, 1861-ben ismét ogy. képviselője; 1867-ben részt vett a kiegyezés ellen rendezett tüntetésen.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Az első volt Sanyi,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Estánnal vándorl
n
Jegyzet
Estánnal vándorl
Csiky István (1814–1886) ogy. képviselő
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Kiről kár szólanyi;
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
kiről kár szólanyi.
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
 
Második a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A második
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Kálmán,
n
Jegyzet
Kálmán,
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
 
Professzor az „Álmán”
n
Jegyzet
„Álmán”
lásd a lapalji jegyzet magyarázatát
n
Jegyzet
Professzor az „Álmán”
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki professor az almán,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki professzor az álmán;
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
n
Jegyzet
Alma Universitas
n
Jegyzet
Alma Universitas
tkp. alma mater; ’tápláló anya’; az egyetemek hivatalos latin elnevezése
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Alma Universitas. A. J.
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 172
 
,
 
Harmadik a Gergel
n
Jegyzet
Gergel
Csiky Gergely (1842–1891, apja csíksomlyói
Cs. János
Csiky János
orvos) színműíró; nevét 1875-ben írt, Jóslat című vígjátéka tette ismertté, amely elnyerte az MTA Teleki-pályadíját, s a Nemzeti Színház is bemutatta, ezt követték A mágus, Az ellenállhatatlan (1878), A bizalmatlan (1879) című komédiák. Eredeti foglalkozását tekintve katolikus pap, azonban 1878 végén püspöki engedéllyel
Bp
Budapest
.-re költözött, és minden idejét az irodalomnak szentelte. 1879. jan. 29-én a KisfT tagjává választotta.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A harmadik Gergely,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Pegazus
n
Jegyzet
Pegazus
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor
t
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki pegazust
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki Pegazust
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
nyergel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. jún. körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Sas 1927, 38
AJÖM VI., 172
 
(1880)
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
 
 
 
A Csikyek
n
Jegyzet
Csikyek
(Erzsébetvárosi) örmény származású erdélyi nemesi család; Csiky Tódort ipari és kereskedelmi tevékenységének elismeréséül Mária Terézia részesítette nemesi címben (1760), Csiky Emánuel és fivére,
Péter
Csiky Péter
1780-ban
Pest
Budapest
városi hivatalnokokként 1780-ban részesültek ugyanebben az elismerésben.
 
 
 
Első volt a Sándor
n
Jegyzet
Sándor
Csiky Sándor (1805–1892) ügyvéd, 1848-ban Eger ogy.-i képviselője, nemzetőr ezredes, 1849-ben halálra ítélték; az ítéletet kegyelem útján hat év börtönre változtatták. 1860-ban Eger polgármestere, 1861-ben ismét ogy. képviselője; 1867-ben részt vett a kiegyezés ellen rendezett tüntetésen.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Az első volt Sanyi,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Estánnal vándorl
n
Jegyzet
Estánnal vándorl
Csiky István (1814–1886) ogy. képviselő
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Kiről kár szólanyi;
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
kiről kár szólanyi.
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
 
Második a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A második
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Kálmán,
n
Jegyzet
Kálmán,
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
 
Professzor az „Álmán”
n
Jegyzet
„Álmán”
lásd a lapalji jegyzet magyarázatát
n
Jegyzet
Professzor az „Álmán”
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki professor az almán,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki professzor az álmán;
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
n
Jegyzet
Alma Universitas
n
Jegyzet
Alma Universitas
tkp. alma mater; ’tápláló anya’; az egyetemek hivatalos latin elnevezése
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Alma Universitas. A. J.
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 172
 
,
 
Harmadik a Gergel
n
Jegyzet
Gergel
Csiky Gergely (1842–1891, apja csíksomlyói
Cs. János
Csiky János
orvos) színműíró; nevét 1875-ben írt, Jóslat című vígjátéka tette ismertté, amely elnyerte az MTA Teleki-pályadíját, s a Nemzeti Színház is bemutatta, ezt követték A mágus, Az ellenállhatatlan (1878), A bizalmatlan (1879) című komédiák. Eredeti foglalkozását tekintve katolikus pap, azonban 1878 végén püspöki engedéllyel
Bp
Budapest
.-re költözött, és minden idejét az irodalomnak szentelte. 1879. jan. 29-én a KisfT tagjává választotta.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A harmadik Gergely,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Pegazus
n
Jegyzet
Pegazus
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor
t
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki pegazust
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki Pegazust
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
nyergel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. jún. körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Sas 1927, 38
AJÖM VI., 172
 
(1880)
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
 
 
 
A Csikyek
n
Jegyzet
Csikyek
(Erzsébetvárosi) örmény származású erdélyi nemesi család; Csiky Tódort ipari és kereskedelmi tevékenységének elismeréséül Mária Terézia részesítette nemesi címben (1760), Csiky Emánuel és fivére,
Péter
Csiky Péter
1780-ban
Pest
Budapest
városi hivatalnokokként 1780-ban részesültek ugyanebben az elismerésben.
 
 
 
Első volt a Sándor
n
Jegyzet
Sándor
Csiky Sándor (1805–1892) ügyvéd, 1848-ban Eger ogy.-i képviselője, nemzetőr ezredes, 1849-ben halálra ítélték; az ítéletet kegyelem útján hat év börtönre változtatták. 1860-ban Eger polgármestere, 1861-ben ismét ogy. képviselője; 1867-ben részt vett a kiegyezés ellen rendezett tüntetésen.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Az első volt Sanyi,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Estánnal vándorl
n
Jegyzet
Estánnal vándorl
Csiky István (1814–1886) ogy. képviselő
.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Kiről kár szólanyi;
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
kiről kár szólanyi.
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
 
Második a
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A második
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Kálmán,
n
Jegyzet
Kálmán,
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
 
Professzor az „Álmán”
n
Jegyzet
„Álmán”
lásd a lapalji jegyzet magyarázatát
n
Jegyzet
Professzor az „Álmán”
Csiky Kálmán (alsó-csernátoni, 1843–1905; apja
Cs. Károly
Csiky Károly
gazdatiszt) 1870-től a bp.-i ref. főgimnázium latin nyelv és irodalom tanára, emellett a Műegyetemen mint magántanár magyar magánjogot tanít. Gyulai Pál 1875. máj. 18-án neki ajándékozta
AJ
Arany János
Családi kör című versének autográf kéziratát, ezért jelent meg A Csikyek című vers a Családi kör fakszimiléjével együtt (lásd Megjelenés, M1). Csiky Kálmán Gönczy Pál veje volt (felesége Gönczy Etelka, 1851–1913; Gönczy Pálról lásd [Gönczy Pál nevenapjára], Magyarázatok, [cím]); Fraknói Vilmossal ő írta alá tanúként
AJ
Arany János
végrendeletét.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki professor az almán,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki professzor az álmán;
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
n
Jegyzet
Alma Universitas
n
Jegyzet
Alma Universitas
tkp. alma mater; ’tápláló anya’; az egyetemek hivatalos latin elnevezése
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
Alma Universitas. A. J.
*
Szövegforrás:
AJÖM VI., 172
 
,
 
Harmadik a Gergel
n
Jegyzet
Gergel
Csiky Gergely (1842–1891, apja csíksomlyói
Cs. János
Csiky János
orvos) színműíró; nevét 1875-ben írt, Jóslat című vígjátéka tette ismertté, amely elnyerte az MTA Teleki-pályadíját, s a Nemzeti Színház is bemutatta, ezt követték A mágus, Az ellenállhatatlan (1878), A bizalmatlan (1879) című komédiák. Eredeti foglalkozását tekintve katolikus pap, azonban 1878 végén püspöki engedéllyel
Bp
Budapest
.-re költözött, és minden idejét az irodalomnak szentelte. 1879. jan. 29-én a KisfT tagjává választotta.
,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
A harmadik Gergely,
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
Sas 1927, 38
 
 
Ki Pegazus
n
Jegyzet
Pegazus
lásd Vojtina Ars poétikája, Magyarázatok, 60. sor
t
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
AJÖM VI., 172
 
Ki pegazust
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301
 
ki Pegazust
*
Szövegforrás:
Sas 1927, 38
 
nyergel.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. jún. körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Sas 1927, 38
AJÖM VI., 172
 
(1880)
*
Szövegforrás:
Ferenczi Zoltán, Arany János Családi kör-ének eredeti kézirata, Magyar Figyelő, 3(1913)/22. (nov. 16), 301–302.: 301