X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A sors húmora

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 80

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 80. (alapszöveg) [ AJÖM VI., 169.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1879. júl. (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. Az AJÖM VI . jegyzete szerint (252.) a verset egy temetés ihlette. Az a gondolat, hogy az elárvult kisgyermek nem fogja fel szülője halálát, a [Juliska sírkövére] [I.] Sírkőre 2. sorát idézi („Csak, ki legárvább lőn, egy mosolyog: csecsemőd”).
 
Kritikatörténet
 
Szörényi László szerint a vers „mindenféle »engesztelő« elméletet eloszlat”. „A »tragikumot « és »komikumot« nem békíti össze semmi harmadik: nincs is harmadik versszak. A halál áll előttünk két általa kiváltott viselkedésformában. Melyik a kellő? A maga szempontjából mindkettő. Sem az özvegy, sem az árva nem viselkedhet másképp. Az egyik elvesztett Valakit, a másik kapott Valamit. Egymás mellett e kettő külön-külön: egymást kizáró, közvetítést nem ismerő, abszurd. Hol a humor? A költőben, ill. az olvasóban. Abban, hogy e kettőt egymás mellé teheti, ill. egymás mellett nézheti. Az együtt láttatásban Halál és Élet egyaránt – egymás miatt – abszurdnak, értelmetlennek látszik. Mégis elviselhető – azáltal, hogy így, veszteség és nyereség eme sorrendjében ábrázoljuk, megragadjuk. »Engesztelő«, »vigasztaló« tehát maga a költészet. A mű létrehozásával, nem pedig a műben felvillantott perspektívákkal. Alkotásmódja önmagában kizárja a hozzáfűzött, eszményítő zárlatok, didaktikus befejezések létjogosultságát. Igaz viszont, hogy elképzelését nem valósította meg minden egyes versében maradéktalanul.” Megjegyzi, hogy „a Kertben egyik jelenete rokona e versnek (25–32. sor). Az árva mindkét esetben hamartémát, tragikus »tévesztést« követ el, nem úgy viselkedik, ahogyan az elvárás szerint illenék. Az eredmény: humor.” ( Szörényi 1972, 248–249.)
 
Hnagfelvétel
 
Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Györgyi Anna, 0’ 35”
 
A sors húmora  
 
  Mint folyondár
n
Jegyzet
folyondár
(Tamus communis) kétlaki lágyszárú növény, a talajban gyökerezik, de valamely más növényen vagy egyéb támasztékon a magasba, fény felé kúszva fejleszti lombozatát. ( MN )
, melynek
  Támasza kidőle,
  Roskad le az özvegy
  – Oly hirtelen özvegy! –
  A fekete földre.
 
 
  Csak, a ki legárvább,
  A legkisebb árva
  Mutogat örömmel
  A szép új ruhára:
  Fekete ruhára.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. júl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1879. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 80
 
 
 
 
A sors húmora  
 
  Mint folyondár
n
Jegyzet
folyondár
(Tamus communis) kétlaki lágyszárú növény, a talajban gyökerezik, de valamely más növényen vagy egyéb támasztékon a magasba, fény felé kúszva fejleszti lombozatát. ( MN )
, melynek
  Támasza kidőle,
  Roskad le az özvegy
  – Oly hirtelen özvegy! –
  A fekete földre.
 
 
  Csak, a ki legárvább,
  A legkisebb árva
  Mutogat örömmel
  A szép új ruhára:
  Fekete ruhára.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1879. júl.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1879. július)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 80