X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Török Pálnak]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 442

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 442. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) [ AJÖM VI., 173.] [ AJÖM XIX., 457.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 NSzAJM 48. Csontszínű névjegy; 1. a vers, 2. a jókívánság; autográf tisztázat (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
Török Pál veje, Kiss Áron jóvoltából került Szél Kálmánhoz, ill. a NSzAJM birtokába az alábbi levél kíséretében: „Kedves Barátom! Igéretemhez képest itt küldöm
Arany
Arany János
két névjegyét. Mind a kettőt boldogult apósomhoz Török Pálhoz irta, kit neve napján évről évre személyesen szokott felkeresni s ha nem tehette, legalább egy-egy névjegygyel megköszöntött. Kérlek, légy kegyes ezt a két névjegyet a szalontai Arany-muzeum részére elfogadni s ott, megjegyezve, hogy Török Pálhoz írattak, elhelyezni Mély tisztelettel! Budapest, 1901. Aug. 7. tisztelő barátod Dr Kiss Áron kir. tan. az áll. pedagogium igazgatója.” ( AJÖM XIX., 885–886.) Az AJÖM VI . az M1, az AJÖM XIX . a K1 alapján közli a szöveget.
 
Keletkezés
 
A keletkezés évét a HV 1888 adja meg; a konkrét dátumot az AJÖM XIX . a jan. 25-ei, az Arany–Sáfrán a jún. 29-ei Pál-naphoz kapcsolja ( AJÖM XIX., 885.; Arany–Sáfrán 628.). Utóbbi együtt közli a verset az alábbi levéllel: „Nem járhatván ki, már egy hét óta, a szobából, kénytelen vagyok e hitvány lapocskára bizni Pál-napi üdvözletemet. Isten téged, a tieiddel együtt, tartson meg jó egészségben, és szeressen minden jóval! őszinte tisztelő barátod, Arany János” Az AJÖM XIX . a verset az 1880., a levelet az 1881. januári Pál-naphoz köti (885., 907.); ezt a datálást követjük. (A keletkezés helyszíne:
Bp
Budapest
.)
 
[Török Pálnak
n
Jegyzet
Török Pálnak
Török Pál (1808–1883): ref. lelkész. 1832–1839 között a kisújszállási iskola rektora (
AJ
Arany János
1834–35 között volt az iskola segédtanítója). 1839-ben
Pest
Budapest
re került, 1860-tól a Duna-melléki egyházkerület szuperintendense. Miután
AJ
Arany János
is
Pest
Budapest
re költözött, ismeretségük felújult. Ő eskette Arany Juliskáékat, és
AJ
Arany János
-t is ő temette.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Török Pálnak
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
 
PÁL,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Pál
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
fordúlásod
n
Jegyzet
fordúlásod
A „pálfordulás” – Pál megtérése a damaszkuszi úton (ApCsel 9:3–5); a jan. 25-ei Pál-nap ezt az eseményt örökíti meg. Az első sorban álló jókívánság időjárási hiedelmekkel is összefügghet: „Ha Pál fordul köddel, ember hull döggel” ( Cz–F ). A szalontai hiedelem szerint „Pálfordulása ha nedves, a kenyír lessz igen kedves”. ( Szendrey 1916, 74.)
forduljon mindig
örömre;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
örömre!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
PÁL,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Pál
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
megtérésed’
n
Jegyzet
megtérésed’
A kifejezés itt nem a hitre jutást, hanem az Úrhoz való, halál utáni eljutást jelenti; a jún. 29-ei Pál-nap egy 4. századi forrás szerint az apostol kivégzésének napja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
megtérésed
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
hagyja sokára az
Ég!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Ég.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. jan. 25. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
b.
n
Jegyzet oldog
n.
n
Jegyzet év
n.
n
Jegyzet apot
k.
n
Jegyzet íván
/ Arany J
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
 
[Török Pálnak
n
Jegyzet
Török Pálnak
Török Pál (1808–1883): ref. lelkész. 1832–1839 között a kisújszállási iskola rektora (
AJ
Arany János
1834–35 között volt az iskola segédtanítója). 1839-ben
Pest
Budapest
re került, 1860-tól a Duna-melléki egyházkerület szuperintendense. Miután
AJ
Arany János
is
Pest
Budapest
re költözött, ismeretségük felújult. Ő eskette Arany Juliskáékat, és
AJ
Arany János
-t is ő temette.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Török Pálnak
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
 
PÁL,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Pál
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
fordúlásod
n
Jegyzet
fordúlásod
A „pálfordulás” – Pál megtérése a damaszkuszi úton (ApCsel 9:3–5); a jan. 25-ei Pál-nap ezt az eseményt örökíti meg. Az első sorban álló jókívánság időjárási hiedelmekkel is összefügghet: „Ha Pál fordul köddel, ember hull döggel” ( Cz–F ). A szalontai hiedelem szerint „Pálfordulása ha nedves, a kenyír lessz igen kedves”. ( Szendrey 1916, 74.)
forduljon mindig
örömre;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
örömre!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
PÁL,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Pál
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
megtérésed’
n
Jegyzet
megtérésed’
A kifejezés itt nem a hitre jutást, hanem az Úrhoz való, halál utáni eljutást jelenti; a jún. 29-ei Pál-nap egy 4. századi forrás szerint az apostol kivégzésének napja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
megtérésed
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
hagyja sokára az
Ég!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Ég.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. jan. 25. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
b.
n
Jegyzet oldog
n.
n
Jegyzet év
n.
n
Jegyzet apot
k.
n
Jegyzet íván
/ Arany J
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
 
[Török Pálnak
n
Jegyzet
Török Pálnak
Török Pál (1808–1883): ref. lelkész. 1832–1839 között a kisújszállási iskola rektora (
AJ
Arany János
1834–35 között volt az iskola segédtanítója). 1839-ben
Pest
Budapest
re került, 1860-tól a Duna-melléki egyházkerület szuperintendense. Miután
AJ
Arany János
is
Pest
Budapest
re költözött, ismeretségük felújult. Ő eskette Arany Juliskáékat, és
AJ
Arany János
-t is ő temette.
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Török Pálnak
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
 
PÁL,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Pál
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
fordúlásod
n
Jegyzet
fordúlásod
A „pálfordulás” – Pál megtérése a damaszkuszi úton (ApCsel 9:3–5); a jan. 25-ei Pál-nap ezt az eseményt örökíti meg. Az első sorban álló jókívánság időjárási hiedelmekkel is összefügghet: „Ha Pál fordul köddel, ember hull döggel” ( Cz–F ). A szalontai hiedelem szerint „Pálfordulása ha nedves, a kenyír lessz igen kedves”. ( Szendrey 1916, 74.)
forduljon mindig
örömre;
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
örömre!
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
PÁL,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Pál
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
megtérésed’
n
Jegyzet
megtérésed’
A kifejezés itt nem a hitre jutást, hanem az Úrhoz való, halál utáni eljutást jelenti; a jún. 29-ei Pál-nap egy 4. századi forrás szerint az apostol kivégzésének napja.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
megtérésed
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
hagyja sokára az
Ég!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
Ég.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. jan. 25. előtt
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
b.
n
Jegyzet oldog
n.
n
Jegyzet év
n.
n
Jegyzet apot
k.
n
Jegyzet íván
/ Arany J
n
Jegyzet egyb.
*
Szövegforrás:
K1
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 442