X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[A „Tavasz-ünnepély” albumába]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: K1
  • Szövegforrás III: Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
  • Szövegforrás IV: VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
  • Szövegforrás V: HV 1888, 429

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2. [mottó] M2 VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306. M3 HV 1888, 429. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) [ AJÖM VI., 172.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők K1 175×110 mm méretű fol., a lap tetején és alján ragasztás nyoma; autográf tisztázat (alapszöveg)
 
Megjegyzések
 
K1 Értékesítve az Alexandra Antikvárium 2006. dec. 16-ai árverésén, színes fakszimiléje közölve az árverési katalógus 35. oldalán; magántulajdon A cím nem szerepel a K1-en, nyilván Arany Lászlótól származik, ezért szögletes zárójelbe tettük. M2 A VU cikkében, amely az albumot ismerteti, ezt írja
Arany
Arany János
verséről: „a belső lapon
Arany
Arany János
tól van egy hatsoros szép mottó, melyet mi is közlünk.” (305.) A következő lapon A „Tavasz”-ból cím alatt, római számmal számozva közli
AJ
Arany János
, Szász Károly, Bartók Lajos és Gyulai Pál versét. M3 Az AJÖM VI . téves közlése szerint (253.) ez a vers első megjelenése.
 
Keletkezés
 
1880. máj. 4. előtt,
Bp
Budapest
. A VU beszámolója szerint a jótékonysági rendezvényre, amelynek bevételét a Vörös Kereszt Nőegylet és Bölcsőde, a gyermekmenhely, ill. a homeopatikus és gyermekkórház javára kívánták fordítani (vö. Megjelenés, M1), Károlyi Alajosnak a Nemzeti Múzeum mögötti (Ybl Miklós tervezte, 1865-ben elkészült) palotájában, máj. 4. és 7. között került sor. Szervezői Károlyi Edéné, gr. Dessewffy Aurélné, Majláth Györgyné, gr. Zichy Nándorné, gr. Teleki Sándorné, Adler Antalné és Pulszky Polyxena, ill. báró Bourgoing francia konzul voltak. (A Károlyi-palota 1876-ban az árvízkárosultak javára rendezett esemény színhelye volt.) A „Tavasz”-ünnepély albuma a Pulszky Polyxena (Pulszky Ferenc leánya) által szerkesztett Tavasz című kiadvány, amelyet 15 000 példányban adtak ki; csak az előfizetők száma közel 10 000 volt. Az eseményre a VU a máj. 16-ai számában is visszatért; közölte Pulszky Polyxenának és a francia konzulnénak a portréját, ill. egész oldalas rajzot „A tavaszi ünnepély a gróf Károlyipalotában” címmel Szemlér Mihálytól. [ VU, 27(1880)/20. (máj. 16.), 323–315., 320.] A VU az akció eredményéről így számol be: „A »Tavasz«-ünnepély számadó kimutatása közhírré van téve. Az összes bevétel – az adakozásokkal együtt – 21,458 forint 5 kr volt. A kiadás: 4175 frt 97 kr. Tehát a tiszta jövedelem 17,175 frt. 8 kr. Ebből a gyermekkórház kapott kétezeret, az első bölcsőde, gyermekmenhely, vöröskereszt és Erzsébetkórház pedig egyenkint 3820 frt 52 kr osztalékot. Gr. Károlyi Edéné bizottsági elnök, gr. Pállffy Pálné, Adlerné Bancalari Hedvig pénztárnok s Halász Dezső jegyző szíves köszönetet nyilvánitnak mindazoknak, kik e szép sikert közreműködéssel, ajándékokkal, részvétellel stb., előmozditák.” [ VU, 27(1880)/24. (jún. 13.), 392.] A HV 1880 – és nyomában az AJÖM VI . – csak az évszámot adja meg; a címben szereplő eseményről annyit közöl, hogy „Gyermek-menedékhely javára rendezett ünnepély, 1880-ban”.
AJ
Arany János
felkéréséről nincs adat.
 
[A „Tavasz-ünnepély” albumába
n
Jegyzet
A „Tavasz-ünnepély” albumába
A jótékonysági célból készült album (lásd Keletkezés) első lapján Charitas tollrajza látható Raffaellótól,
AJ
Arany János
mottóként közölt versét Stefánia hercegnő képmása és aláírása követi, majd Gyulai Pál, Szász Károly, Bartók Lajos költeményei következnek. A kiadvány további gazdag, neves szerzőktől származó kép- és szöveganyagot közöl, Lotz Károlytól Munkácsy Mihályig, Kossuth Lajostól Jókai Mórig. (Részletes leírását lásd a VU-nak az M2 kapcsán említett számában.)
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
K1
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
A „Tavasz”-ból / I.
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
 
Anyai gond, anyai báj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Virraszt a bölcső felett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Redős homlok, mosolygó
száj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
száj,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Az aggódó
szeretet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
szeretet;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Kire ily nap nem
derűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derül,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
derül,
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
derűl:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Szánd az árvát,
könyörűlj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
könyörűlj.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
Arany János
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. máj. 4. előtt
 
 
 
[A „Tavasz-ünnepély” albumába
n
Jegyzet
A „Tavasz-ünnepély” albumába
A jótékonysági célból készült album (lásd Keletkezés) első lapján Charitas tollrajza látható Raffaellótól,
AJ
Arany János
mottóként közölt versét Stefánia hercegnő képmása és aláírása követi, majd Gyulai Pál, Szász Károly, Bartók Lajos költeményei következnek. A kiadvány további gazdag, neves szerzőktől származó kép- és szöveganyagot közöl, Lotz Károlytól Munkácsy Mihályig, Kossuth Lajostól Jókai Mórig. (Részletes leírását lásd a VU-nak az M2 kapcsán említett számában.)
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
K1
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
A „Tavasz”-ból / I.
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
 
Anyai gond, anyai báj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Virraszt a bölcső felett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Redős homlok, mosolygó
száj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
száj,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Az aggódó
szeretet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
szeretet;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Kire ily nap nem
derűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derül,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
derül,
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
derűl:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Szánd az árvát,
könyörűlj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
könyörűlj.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
Arany János
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. máj. 4. előtt
 
 
 
[A „Tavasz-ünnepély” albumába
n
Jegyzet
A „Tavasz-ünnepély” albumába
A jótékonysági célból készült album (lásd Keletkezés) első lapján Charitas tollrajza látható Raffaellótól,
AJ
Arany János
mottóként közölt versét Stefánia hercegnő képmása és aláírása követi, majd Gyulai Pál, Szász Károly, Bartók Lajos költeményei következnek. A kiadvány további gazdag, neves szerzőktől származó kép- és szöveganyagot közöl, Lotz Károlytól Munkácsy Mihályig, Kossuth Lajostól Jókai Mórig. (Részletes leírását lásd a VU-nak az M2 kapcsán említett számában.)
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
K1
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
A „Tavasz”-ból / I.
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
 
Anyai gond, anyai báj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Virraszt a bölcső felett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Redős homlok, mosolygó
száj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
száj,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Az aggódó
szeretet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
szeretet;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Kire ily nap nem
derűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derül,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
derül,
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
derűl:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Szánd az árvát,
könyörűlj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
könyörűlj.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
Arany János
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. máj. 4. előtt
 
 
 
[A „Tavasz-ünnepély” albumába
n
Jegyzet
A „Tavasz-ünnepély” albumába
A jótékonysági célból készült album (lásd Keletkezés) első lapján Charitas tollrajza látható Raffaellótól,
AJ
Arany János
mottóként közölt versét Stefánia hercegnő képmása és aláírása követi, majd Gyulai Pál, Szász Károly, Bartók Lajos költeményei következnek. A kiadvány további gazdag, neves szerzőktől származó kép- és szöveganyagot közöl, Lotz Károlytól Munkácsy Mihályig, Kossuth Lajostól Jókai Mórig. (Részletes leírását lásd a VU-nak az M2 kapcsán említett számában.)
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
K1
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
A „Tavasz”-ból / I.
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
 
Anyai gond, anyai báj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Virraszt a bölcső felett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Redős homlok, mosolygó
száj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
száj,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Az aggódó
szeretet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
szeretet;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Kire ily nap nem
derűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derül,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
derül,
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
derűl:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Szánd az árvát,
könyörűlj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
könyörűlj.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
Arany János
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. máj. 4. előtt
 
 
 
[A „Tavasz-ünnepély” albumába
n
Jegyzet
A „Tavasz-ünnepély” albumába
A jótékonysági célból készült album (lásd Keletkezés) első lapján Charitas tollrajza látható Raffaellótól,
AJ
Arany János
mottóként közölt versét Stefánia hercegnő képmása és aláírása követi, majd Gyulai Pál, Szász Károly, Bartók Lajos költeményei következnek. A kiadvány további gazdag, neves szerzőktől származó kép- és szöveganyagot közöl, Lotz Károlytól Munkácsy Mihályig, Kossuth Lajostól Jókai Mórig. (Részletes leírását lásd a VU-nak az M2 kapcsán említett számában.)
]
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
K1
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
A „Tavasz”-ból / I.
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
 
Anyai gond, anyai báj
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Virraszt a bölcső felett,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Redős homlok, mosolygó
száj,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
száj,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Az aggódó
szeretet:
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
szeretet;
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Kire ily nap nem
derűl,
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
derül,
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
derül,
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
derűl:
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
Szánd az árvát,
könyörűlj!
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
könyörülj!
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
könyörűlj.
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
 
n
Jegyzet nincs beljebb kezdve
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
Arany János
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
Arany János
n
Jegyzet egyb
*
Szövegforrás:
K1
 
Arany János
*
Szövegforrás:
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 429
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
K1
VU, 27(1880)/19. (máj. 9.), 306
HV 1888, 429
 
n
Jegyzet nagybetűvel; a jegyzetekben ezt nem jelöltük
*
Szövegforrás:
Tavasz: Ünnepi lap Erzsébet királyné védnöksége alatt álló Vörös Keresztegylet és bölcsőde, a gyermekmenhely, a homoeopathikus- és gyermekkórház javára, szerk. Pulszky Polyxena, Bp., Franklin, 1880, 2
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880. máj. 4. előtt