X (Close panel)Bibliográfiai adatok

A szigeten

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: AJÖM VI., 172

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 AJÖM VI., 172. (alapszöveg)
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
Az 1. sorban helyreállítottuk a cz-s írásmódot, illetve a sorpárok (
Arany
Arany János
nál mindig megtartott) tipográfiáját.
 
Keletkezés
 
1880? júl.–szept.,
Bp
Budapest
., Margitsziget.
Voinovich
Voinovich Géza
datálatlanul, az 1880-ban keletkezett kisebb versek közt közli.
AJ
Arany János
és József főherceg kapcsolatáról lásd Magyarázatok, 1. sor, ill. Az Őszikék és a Kapcsos könyv.
Voinovich
Voinovich Géza
szerint a főherceg „Sokszor lakott is” a szigeten, „a közepetáján álló emeletes lakban. Együléses kis fogatán járta be a kert útjait, maga hajtott. Arany Jánossal néha megállt beszélgetni; fiát is elvezette hozzá.” ( AJÖM VI., 253.) (Amennyiben a vers 1880-ban keletkezett, a terminus ante quem szept. 9., amikor Ercsey Sándor meglátogatta AJ-ékat a Margitszigeten, lásd Ercsey 1883, 203.)
 
Kritikatörténet
 
Barta János szerint „
[szerkesztői feloldás]
a
metrum és az antik leoninus ihletése szülhette azt a versikét, amelyben a Margitsziget életének egyik mindennapos epizódját fogja meg: a szigettulajdonos főherceg kocsija közeledik
[szerkesztői feloldás]
itt következik a vers szövege
. A leoninusokon túl külön érdekesség az idegen szó bevonása a rímbe, ennek érdekében még egy kis kiruccanás is megengedhető: a nyelvjárási »vonik« igealak. Távoli emlékezés ez a Bolond Istókra, amelyben az idegen szavakkal űzött rímelési játék a nagy költészet keretei közt bontakozik ki.” ( Barta 1987 [1982b], 152.) NB. a leoninus-forma valójában Gyöngyössi-paródia – ahogyan ezt
Barta
Barta János
a Gyöngyösiád című vers kapcsán jelezte is (lásd Toldi II. részéhez, Kritikatörténet); Gyöngyössi Jánosról és a leoninusról lásd Báró Kemény Zsigmondhoz, Magyarázatok, 26., 74. sor; vö. Gyöngyösiád, [Az ortológusokra 2.], [Az ortológusokra 5.]. Szili József a ritmus és a rímelés egységét elemzi ( Szili 1996, 48–49.).
 
A szigeten
n
Jegyzet
A szigeten
a Margitszigeten
 
 
  Már jön a főherczeg
n
Jegyzet
főherczeg
József főherceg, aki 1868-ban nyitotta meg a birtokában lévő szigetet a nagyközönség előtt.
AJ
Arany János
-t saját vendégének tekintette, de diszkréten háttérbe húzódva gondoskodott a költő kényelméről;
AJ
Arany János
a Toldi szerelme tizenkettedik énekének (utóbb kihagyott) vsz.-ában mondott köszönetet neki (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
, hallom, mert a kocsi serczeg,
  A kis sárga ponnyk
n
Jegyzet
ponnyk
pónilovak (kis termetű lovak)
lassan ügetve vonik
n
Jegyzet
vonik
vonják (nyelvjárási szóalak)
.
  – Félre, padon űlő! járt útat félve kerűl ő, –
  De le ne vedd kalapod, – resteli, ha lekapod.
 
  1880? júl.–szept.  
 
 
A szigeten
n
Jegyzet
A szigeten
a Margitszigeten
 
 
  Már jön a főherczeg
n
Jegyzet
főherczeg
József főherceg, aki 1868-ban nyitotta meg a birtokában lévő szigetet a nagyközönség előtt.
AJ
Arany János
-t saját vendégének tekintette, de diszkréten háttérbe húzódva gondoskodott a költő kényelméről;
AJ
Arany János
a Toldi szerelme tizenkettedik énekének (utóbb kihagyott) vsz.-ában mondott köszönetet neki (részletesebben lásd: Az Őszikék és a Kapcsos könyv).
, hallom, mert a kocsi serczeg,
  A kis sárga ponnyk
n
Jegyzet
ponnyk
pónilovak (kis termetű lovak)
lassan ügetve vonik
n
Jegyzet
vonik
vonják (nyelvjárási szóalak)
.
  – Félre, padon űlő! járt útat félve kerűl ő, –
  De le ne vedd kalapod, – resteli, ha lekapod.
 
  1880? júl.–szept.