X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Az, kit…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 446

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 446. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 192.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A két sor
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
Szatírák első könyve első darabjának 11–12. sora; eredetije:
ille, datis vadibus qui rure extractus in urbem est,
solos felicis viventis clamant in urbe.
 
(Horváth István Károly fordításában:
Ez, hogy falvából városba citálja a bíró,
azt kiabálja, csupán csak a városi ember a boldog.)
 
A
Maecenas
Maecenas, Gaius Cilinius
nak szóló szatíra tárgya az elégedetlenség – az olyan ember panaszkodása, aki „meg nem elégszik / sorsával, mit a véletlen juttat neki, vagy mit / önszántából vállal, s mind dícséri a másét” (1–3. sor).
 
Keletkezés
 
1880 (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A klasszikus szövegek töredékeinek fordításáról lásd Arany László magyarázatát (Töredékes holmi [1.], Keletkezés). A vers azon költemények sorába tartozik, amelyek tárgya a városból a faluba való visszavágyódás; a téma már a Naturam furcâ expellas… című vers révén
Horatius
Horatius, Quintus, Flaccus
hoz kapcsolódott, amennyiben a cím Az episztolák első könyve 10. darabjának 24. sora; az
Arisius Fuscus
Fuscus, Aristius
hoz szóló episztola a falusi élet természetközeliségét dicséri a városi élettel szemben (lásd ott, Magyarázatok, [cím]).
 
[Horatiusból]  
[Az, kit…]  
 
  Az, kit ügyes-bajosok faluról városba czibáltak,
  „Nincs a föld hátán boldog, csak a városi!” úgy mond.
  ......De én nem mondom ezt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 446
 
 
 
 
[Horatiusból]  
[Az, kit…]  
 
  Az, kit ügyes-bajosok faluról városba czibáltak,
  „Nincs a föld hátán boldog, csak a városi!” úgy mond.
  ......De én nem mondom ezt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 446