X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Népdalok a kornak

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 426–427

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 426–427. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 159.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1880 körül (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A (német „wenn auch” mintáját követő) „ha is” kifejezést
Arany
Arany János
már Az ember tragédiája javítása során is bírálta és korrigálta: „»De még ha is, másitni nincs erőd«.
[szerkesztői feloldás]
Az 1. szín 83. sora
– A ha is nem magyar. (»Vagy, ha igen, másitni nincs erőd.«)”; levele Madách Imrének, 1861. okt. 27.; AJÖM XVII., 602).
Voinovich
Voinovich Géza
mutat rá, hogy a vers Lisznyai Kálmán rossz nyelvérzékkel megírt népies dalai ellen szól; a Palóc dalok V. darabja így kezdődik:
Elámulom ezt a csodát!
Szemed fekete csillagát,
Fekete, mégis világos,
Vághetetlen [!] boldogságos.
 
Belenéztem is ízibe
Letes-kellőközepibe”.
 
Lisznyai
Lisznyai Kálmán
az 5–6 sor kifejezéseihez három magyarázatot is fűz – a „Belenéztem is” formulához az alábbit: „E helyett bele is néztem, az is-t hátul tévén, nagyítja vele a dolgot.” ( Palóc dalok, Pest, Müller Gyula, 1852, 13.)
AJ
Arany János
verse további idegenszerű vagy a népdal nyelvétől idegen kifejezést pécéz ki: „úgy hiszem” (azt hiszem helyett), „felültet”, „irányomban”, „meghült lettél” (igeneves szerkezet cselekvő ige helyett), „alighanem”, „tényleg”, „ki lett mondva” (általános alany német mintára), „elodáz” (hibás jelentésben használt szó).
 
Népdalok a kornak  
  I.  
 
  Úgy ég a tűz, ha lobog
  Úgy élek én, ha lopok;
  Ha is lopok, ha is nem,
  Elélek már, úgy hiszem.
 
  II.  
 
  Ha is engem felültettél
  Irányomban meghült lettél,
  Alighanem, drága lélek,
  Most is szeretlek én tényleg.
 
  III.  
 
  Ki lett mondva az itélet,
  Elodáztak engem tőled;
  Ha is úgy lőn: ide oda!
  Egy tehén még nem egy csorda.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 426–427
 
 
 
 
Népdalok a kornak  
  I.  
 
  Úgy ég a tűz, ha lobog
  Úgy élek én, ha lopok;
  Ha is lopok, ha is nem,
  Elélek már, úgy hiszem.
 
  II.  
 
  Ha is engem felültettél
  Irányomban meghült lettél,
  Alighanem, drága lélek,
  Most is szeretlek én tényleg.
 
  III.  
 
  Ki lett mondva az itélet,
  Elodáztak engem tőled;
  Ha is úgy lőn: ide oda!
  Egy tehén még nem egy csorda.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 426–427