X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Hangsúlyos verselés

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 427

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 427. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 158.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzések
 
A HV 1888 ritmusjelölése nem teljes (az AJÖM VI . szövegében pedig az 1. sor. 6. ütemében hibás a hangsúlyjelölés, amennyiben a 2. szótag fölött áll). Valószínű, hogy maga
Arany
Arany János
sem jelölte a teljes ritmusképletet. A jelölés leginkább a hangsúly folytán hosszan ejtendő rövid szótagokat, ill. a hangsúlytalan helyzetük miatt röviden ejtendő hosszú szótagokat érinti. A Vörösmarty-szöveg átírása során
Arany
Arany János
láthatólag arra törekedett, hogy a parodizált elmélet visszásságait nyilvánvalóvá tegye; ezért lesz pl. a „késel az
[szerkesztői feloldás]
é
” daktilusból „késtél az
[szerkesztői feloldás]
é
” – minthogy az elmélet szerint a 2. szótag így is rövid; ezt emeli ki a fölé írt jel is (a 3. szótag fölött, amely
Arany
Arany János
szerint is rövid, nincs jel).
 
A Zalán futása első négy sora, amelyet
AJ
Arany János
átírt:
Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?
Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző
Fénnyel jársz egyedűl. Rajtad sürü fellegek, és a
Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.
 
 
Keletkezés
 
1880 körül (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A lapalji jegyzetben érintett verselméleti vitáról lásd A hangsúlyosok hexametere, Keletkezés.
 
Hangsúlyos verselés
n
Jegyzet Hogyan kezdte volna Vörösmarty Zalánt, ha ismerte volna azt az új elméletet, mely szerint a magyarban a hangsúly mindig a szó első tagjára esik, a versmértéknek pedig a hangsúly szerint kell igazodnia.
 
 
  ͔ ͔˘͔ ˘͔͔
  Hajdani | dicsősé- | günk, hol | késtél az | éjjeli | időn?
  ͔͔ ͔͔ ͔͔ ˘͔
  Századok | ültenek | el s te | alattok | enyészni | hajolt
  ˘ ͔͔˘˘ ͔͔˘ ͔͔
  Fénnyel | jársz csak | magadban. | Rajtad | sürűdött | ködök
  ͔͔ ˘͔͔ ˘͔͔ ˘͔͔
  S a bús | feledé- | kenység | dicstelen | alakja | lebeg.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 427
 
 
 
 
Hangsúlyos verselés
n
Jegyzet Hogyan kezdte volna Vörösmarty Zalánt, ha ismerte volna azt az új elméletet, mely szerint a magyarban a hangsúly mindig a szó első tagjára esik, a versmértéknek pedig a hangsúly szerint kell igazodnia.
 
 
  ͔ ͔˘͔ ˘͔͔
  Hajdani | dicsősé- | günk, hol | késtél az | éjjeli | időn?
  ͔͔ ͔͔ ͔͔ ˘͔
  Századok | ültenek | el s te | alattok | enyészni | hajolt
  ˘ ͔͔˘˘ ͔͔˘ ͔͔
  Fénnyel | jársz csak | magadban. | Rajtad | sürűdött | ködök
  ͔͔ ˘͔͔ ˘͔͔ ˘͔͔
  S a bús | feledé- | kenység | dicstelen | alakja | lebeg.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880 körül
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1880 körűl)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 427