X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Évnapra]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 445

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 445. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok – az Év-napra cím alatt II. számmal; előtte I. számmal az 1879-es [Évnapra], [Ma hatvankét…]), utána, III. számmal a Sejtelem [Életem hatvanhatodik évébe’…] (alapszöveg) [ AJÖM VI., 179.; a HV 1888 nyomán a három vers együtt]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A HV 1888 által egy közös cím – Év-napra – alá sorolt három vers közül a harmadiknak saját címe van (Sejtelem); ez azt valószínűsíti, hogy a másik kettőnek a kéziratban nem volt címe, ill. a közös főcím Arany Lászlótól származik. Ezt a címet megtartottuk az első két versnél, de szögletes zárójelbe tettük, és írásmódját modernizáltuk.
 
Keletkezés
 
1881. márc. 2.,
Bp
Budapest
. A vers háttere a 90. zsoltár 10. verse: „A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy mennél feljebb, nyolczvan esztendő; és azoknak szinte a java is nyomorúság és fáradság, mely mikor hirtelen elmulik, elrepülnek.” (lásd Pollák 1904, 181.)
AJ
Arany János
erre a helyre utal a Visszatekintés című nyelvészeti írása második részének elején is, amikor 70–80 évre teszi „egy emberi életkor” lefolyását – „amugy Dávid értelmében” [ennyi ideje látott dolgához „tüzetesebben és nagyobb szenvedélylyel” „a magyar nyelvészkedés”, SzF, 1(1860–61)/37. (júl. 18.), 577.; ua.: AJÖM XI., 224.; a Visszatekintés részletes adatait lásd Grammatika versben, Keletkezés].
 
Kritikatörténet
 
Nacsády 1978, 16. Szili 1996, 94.
 
Fordítás
 
Török: Yildönümüne (Edit TasnádiDursun Ayan) = Tasnádi–Ayan 2017, 160.
 
Hangfelvételek
 
Mensáros László Arany János verseit mondja, Hungaroton, SLPX 14087, 1988, 0’ 19” Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 18”; ua.: Őszikék és más költemények, Hungaroton, HCD 14284, 2000 Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Kardos M. Róbert, 0’ 24”
 
[Évnapra]  
[Nyolczvan év…]  
 
  Nyolczvan év
  Ritka szép;
  Hetven év
  Jó, ha ép;
  Hatvannégy esztendő:
  Untig elegendő.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881. márc. 2.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1881 márczius 2.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 445
 
 
 
 
[Évnapra]  
[Nyolczvan év…]  
 
  Nyolczvan év
  Ritka szép;
  Hetven év
  Jó, ha ép;
  Hatvannégy esztendő:
  Untig elegendő.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881. márc. 2.
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
 
(1881 márczius 2.)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 445