X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Tanulság

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 447

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 447. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 177.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 A Földhitelintézet egy 1881. évi, eltépett levelének üres helyén, ceruzával; autográf (?V1945)
 
Keletkezés
 
1881 (lásd *K1),
Bp
Budapest
. A versben megfogalmazott „tanulság” valójában maga is egy könyv ösztönzését mutatja;
AJ
Arany János
Ercsey Sándornak 1875. szept. 28-án írt levelében utal rá: „Az én »doctor-könyvem« (mely azonban mindenféle »doktorozásnak« ellensége) azt mondja, hogy az ember, bizonyos korban, ne igyekezzék már magát »edzeni«, csak conserválni.” ( AJÖM XIX., 340–341.) Az említett „doctor-könyv”: Az egészség négy könyve. Bock Ernő Károly lipcsei boncztanár után a magyar nép szükségeihez alkalmazva. Pest, Ráth Mór kiadása, 1865 (az AJÖM XIX . adata; a könyv vonatkozó megállapításait lásd ott, 779. – a könyvet
Voinovich
Voinovich Géza
nem tudta azonosítani, lásd Voinovich 1938, 325.). Grósz Emil szerint
AJ
Arany János
„nem mulasztott el semmit, midőn kizárólag szemeinek kímélésére szorítkozott s a természetre bízta gyógyulását”. ( Grósz 1900, 442.)
Arany
Arany János
már egy évtizeddel korábban írt olyat Tompa Mihálynak, hogy „Barátom, az egész orvosi tudomány nem ér egy pipa dohányt”. Mint írja, egyik pesti ismerősük „leányát – szívtágulásban – kisententiázták a tavaszszal, hogy vége; apja falura küldte: és most az a hir róla, hogy vígkedvű, kövér, egészséges mint a makk.” (1866. aug. 20. [19.], AJÖM XIX., 35.)
AJ
Arany János
szembetegségéről lásd Ex tenebris, Keletkezés. Szeme, egy 1880-as levelének tanúsága szerint, azóta tovább gyengült: „Szembajom (…) nagy fokú rövidlátás mellett, a látó ideg oly nemű meggyengülése, hogy bár első pillantásra (közelről) mindent tisztán látok, a másik perczben már feszül, fáj a szem, a betű elhomályosodik, el is enyész, a mellett apró tárgyakat dupla, tripla stb. árnyékkal látok”. (Levele Duka Tivadarnak, 1880. márc. 2.; AJÖM XIX., 461.) A természet működését felülbírálni szándékozó tudóskodás elutasítása révén a vers rokon a Semmi természet! című verssel (1877).
 
Tanulság  
 
  Rossz szememről egy nagy könyvben
n
Jegyzet
egy nagy könyvben
lásd Keletkezés
  Mig megkérdem a tudást:
  Jó tanácsot nem lelek, de
  Kapok új szemgyuladást.
 
 
  Most tanács is, tanulság is
  Ebböl könnyen vonható:
  Tűrj pihenve; a természet
  A legjobb útmutató.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 447
 
 
 
 
Tanulság  
 
  Rossz szememről egy nagy könyvben
n
Jegyzet
egy nagy könyvben
lásd Keletkezés
  Mig megkérdem a tudást:
  Jó tanácsot nem lelek, de
  Kapok új szemgyuladást.
 
 
  Most tanács is, tanulság is
  Ebböl könnyen vonható:
  Tűrj pihenve; a természet
  A legjobb útmutató.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 447
 
 
 
 
Tanulság  
 
  Rossz szememről egy nagy könyvben
n
Jegyzet
egy nagy könyvben
lásd Keletkezés
  Mig megkérdem a tudást:
  Jó tanácsot nem lelek, de
  Kapok új szemgyuladást.
 
 
  Most tanács is, tanulság is
  Ebböl könnyen vonható:
  Tűrj pihenve; a természet
  A legjobb útmutató.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1881
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(1881)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 447