X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Tóth Lőrincznek]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: K2
  • Szövegforrás IV: Miklós 1963, 165

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 Miklós 1963, 165. [ Arany 1966, 525.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1? (Autográf) K2 Arany László kézírásával; Tóth Lőrinc hagyatékából Szalay József kéziratgyűjteményébe, onnan a PIM-be került (fakszimiléje közölve: Miklós 1963, 166.) (alapszöveg).
 
Megjegyzések
 
K2 Arany László Tóth Lőrincnek 1886. júl. 23-án írt levelében; ez a levél „válasz azokra a sorokra, amelyeket Tóth Lőrinc július első felében
Széll [!] Piroska
Szél Piroska
halálakor írhatott Arany Lászlóéknak.” „Arany László 126×200 milliméteres, 2 fóliós, gyászkeretes levélpapíron köszöni meg Tóth Lőrinc részvétét, és feltehető, hogy ez idő tájban másolja le és küldi el apja köszöntőversét is. Ez a vers ugyanis – Arany László kézírásával – ugyancsak gyászkeretes, 126×200 milliméteres levélpapíron olvasható.” A vers autorizálására nézve lásd Miklós Róbert közlését: „Hogy ez a vers valóban Arany János verse, azt elsősorban – tartalmi és formai elemein kívül – az is bizonyítja, hogy az egyfóliós kézirat hátlapján ugyancsak Arany László keze írásával ez olvasható: Arany Jánostól.” ( Miklós 1963, 165.) A címet az Arany 2003 nyomán adtuk, feloldva a K2 címében szereplő rövidítést. Mivel nem része a kéziratnak, szögletes zárójelbe tettük. A jegyzetről nem dönthető el egyértelműen, hogy
AJ
Arany János
-tól vagy Arany Lászlótól származik.
 
Keletkezés
 
1882. máj. első fele ( Miklós 1963 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A datálást az alábbi körülmények támasztják alá: „Arany Jánosnak bizonnyal tudomására juthatott, hogy a Kisfaludy Társaság ünnepséggel akarja megtisztelni Tóth Lőrincet. Arany János nyilván a hetvenedik születésnapra gondolt, holott ez csak két esztendő múlva, 1884-ben vált esedékessé. A Kisfaludy Társaság nem Tóth Lőrinc születésnapját szándékozta megünnepelni, hanem – mint az a Társaság Gyulai Pál és Beöthy Zsolt aláírásával ellátott, 1882. máj. 11-én keltezett, Tóth Lőrinchez írott levele (PIM V. 1296.) is bizonyítja – az »első írói fellépésnek f.
[szerkesztői feloldás]
olyó
é.
[szerkesztői feloldás]
v
május havára eső félszázados fordulóját«. (Tóth Lőrinc első nyomtatásban megjelent műve, egy alkalmi óda Imre János halálára, valóban 1832-ben jelent meg.) Az ünnepséget Szász Károly indítványára a Társaság már a február 15-én tartott közgyűlésen határozta el – erről tudott nyilván Arany János is –, magára az ünnepségre, jobban mondva a »díszlakomára« csak május 14-én került sor a Frohner-vendéglőben.” ( Miklós 1963, 165.)
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
Olvasd
*
Szövegforrás:
K2
 
[Tóth Lőrincznek]
n
Jegyzet
[Tóth Lőrincznek]
Tóth Lőrinc (1814. dec. 17.–1903. márc. 17.) ügyvéd, a kúria elnöke, drámaíró, szakíró, ogy.-i képviselő, az MTA, a KisfT és a PetT tagja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
T. L.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Hetven éve érdem élni
n
Jegyzet
Hetven éve érdem élni
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
:
  Vak nyerőnek azt ne mondd,
  Ki olaját nem fecsérli,
n
Jegyzet
Ki olaját nem fecsérli,
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
  Mint az öt szűz, a „bolond”
n
Jegyzet
Mint az öt szűz, a „bolond”
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
.
 
 
  Élj hát nyolczvant
n
Jegyzet
Élj hát nyolczvant
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
egyelőre!
  A kerek szám fussa ki;
  Akkor nyujtsa több időre
  Ezt a rigmust valaki.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. máj. első fele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
n
Jegyzet jegyzet
Azon hitben készűlt, hogy a jubileum a hetvenéves születésnapra rendeztetett.
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
vagy Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
Olvasd
*
Szövegforrás:
K2
 
[Tóth Lőrincznek]
n
Jegyzet
[Tóth Lőrincznek]
Tóth Lőrinc (1814. dec. 17.–1903. márc. 17.) ügyvéd, a kúria elnöke, drámaíró, szakíró, ogy.-i képviselő, az MTA, a KisfT és a PetT tagja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
T. L.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Hetven éve érdem élni
n
Jegyzet
Hetven éve érdem élni
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
:
  Vak nyerőnek azt ne mondd,
  Ki olaját nem fecsérli,
n
Jegyzet
Ki olaját nem fecsérli,
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
  Mint az öt szűz, a „bolond”
n
Jegyzet
Mint az öt szűz, a „bolond”
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
.
 
 
  Élj hát nyolczvant
n
Jegyzet
Élj hát nyolczvant
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
egyelőre!
  A kerek szám fussa ki;
  Akkor nyujtsa több időre
  Ezt a rigmust valaki.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. máj. első fele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
n
Jegyzet jegyzet
Azon hitben készűlt, hogy a jubileum a hetvenéves születésnapra rendeztetett.
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
vagy Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
Olvasd
*
Szövegforrás:
K2
 
[Tóth Lőrincznek]
n
Jegyzet
[Tóth Lőrincznek]
Tóth Lőrinc (1814. dec. 17.–1903. márc. 17.) ügyvéd, a kúria elnöke, drámaíró, szakíró, ogy.-i képviselő, az MTA, a KisfT és a PetT tagja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
T. L.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Hetven éve érdem élni
n
Jegyzet
Hetven éve érdem élni
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
:
  Vak nyerőnek azt ne mondd,
  Ki olaját nem fecsérli,
n
Jegyzet
Ki olaját nem fecsérli,
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
  Mint az öt szűz, a „bolond”
n
Jegyzet
Mint az öt szűz, a „bolond”
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
.
 
 
  Élj hát nyolczvant
n
Jegyzet
Élj hát nyolczvant
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
egyelőre!
  A kerek szám fussa ki;
  Akkor nyujtsa több időre
  Ezt a rigmust valaki.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. máj. első fele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
n
Jegyzet jegyzet
Azon hitben készűlt, hogy a jubileum a hetvenéves születésnapra rendeztetett.
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
vagy Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
 
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
Olvasd
*
Szövegforrás:
K2
 
[Tóth Lőrincznek]
n
Jegyzet
[Tóth Lőrincznek]
Tóth Lőrinc (1814. dec. 17.–1903. márc. 17.) ügyvéd, a kúria elnöke, drámaíró, szakíró, ogy.-i képviselő, az MTA, a KisfT és a PetT tagja
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
T. L.
*
Szövegforrás:
K2
 
 
 
  Hetven éve érdem élni
n
Jegyzet
Hetven éve érdem élni
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
:
  Vak nyerőnek azt ne mondd,
  Ki olaját nem fecsérli,
n
Jegyzet
Ki olaját nem fecsérli,
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
  Mint az öt szűz, a „bolond”
n
Jegyzet
Mint az öt szűz, a „bolond”
magyarázatát lásd Egy ara sirkövére, Magyarázatok, 2. sor
.
 
 
  Élj hát nyolczvant
n
Jegyzet
Élj hát nyolczvant
vö. az [Évnapra] [Nyolczvan év…] 1–4. sorával: „Nyolczvan év / Ritka szép; / Hetven év / Jó, ha ép”
egyelőre!
  A kerek szám fussa ki;
  Akkor nyujtsa több időre
  Ezt a rigmust valaki.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. máj. első fele
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
Miklós 1963, 165
 
n
Jegyzet jegyzet
Azon hitben készűlt, hogy a jubileum a hetvenéves születésnapra rendeztetett.
[szerkesztői feloldás]
AJ
Arany János
vagy Arany László jegyzete
*
Szövegforrás:
K2