X (Close panel)Bibliográfiai adatok

[Ha napfényes vízkereszt…]

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, Bevezetés, XXX

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, Bevezetés, XXX. (cím nélkül) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 174.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Az Akadémiai Almanach 1882-es évfolyamának borítóján; autográf (?V1945)
 
Keletkezés
 
1882. jún. és okt. között,
Bp
Budapest
., Margitsziget.
AJ
Arany János
1867. nov. 25. és 1881. dec. 24. között tett időjárási feljegyzéseket (közölve: Debreczeni 1923, 85–87.), „szélmérő alkotmány”- t is készített (lásd HV 1888, Bevezetés, XXVIII.). Ami ezt a verset illeti, Arany László írja az Akadémiai Almanach 1882-es évfolyamáról, hogy „
[szerkesztői feloldás]
j
óformán ez volt az egyetlen könyv, a mit az utolsó nyáron, a Margit-szigeten még keze ügyében tartott. Halvány zöldes borítékára nézni jól esett beteg és érzékeny szemeinek, melyeket fájdalmasan sértett minden fénylő tárgy, és minden élénkebb szín. Ebbe írta jegyzeteit az időjárásról, egészsége nagyobb változásairól s a mi egyéb írni vagy firkálni való épen eszébe jutott, azt is ennek üres lapjain jegyezte föl. Van ott egy sereg nyelvészeti megjegyzés, gúnyos paródiája erőszakos etymologizálásnak, mesterkélt rímek, rébuszok, betűjátékok, Gyöngyösi
 [!]
[sic!]
-féle leoninus hexameterek, vers az időjárásról:” itt következik az M1 szövege. ( HV 1888, Bevezetés, XXIX–XXX.) A vers a 19. századi kalendáriumok verses időjóslásait idézi; Szendrey Zsigmond szerint a vízkereszthez fűződő népi bölcsességet
Arany
Arany János
a szalontai babonák világából merítette ( Szendrey 1917, 138.); a szalontai néphit szerint ha „Vízkereszt (jan. 6.) hideget hoz, de ha napközben megcsordul az eresz vagy víz fakad a kerékvágásban: bő termés lesz.” ( Szendrey 1916, 74.)
 
Kritikatörténet
 
Barta János a rímjáték jellegénél fogva az [Akadémiai papírszeletek 1.] című verssel [Jaj, biz ez a nevelészet…], az Áj-váj és az Ejnye! című versekkel rokonítja ( Barta 1987 [1982b], 154.). NB. ebbe a csoportba tartozik az Évnapra [Ma hatvankét…] című vers is.
 
[Ha napfényes vízkereszt…]  
 
  Ha
n
Jegyzet
Ha…
„Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
napfényes vízkereszt
n
Jegyzet
vízkereszt
Január 6. – a hagyomány szerint ezen a napon keresztelte meg Jézust Keresztelő János a Jordán vizében. A dátumhoz kapcsolódó néphiedelemről lásd Keletkezés.
  Megcsordítja az ereszt,
n
Jegyzet „Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
  Akkor
n
Jegyzet
Akkor…
„Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
évben jól ereszt
  A kalász és a gerezd.
  Öregektől tudom ezt,
  Higyjük el, probatum est
n
Jegyzet
probatum est
(latin) ki van próbálva, igazolva van
.
  Kelt: hoc anno
n
Jegyzet
hoc anno
(latin) abban az évben
, Buda-Peszt.
n
Jegyzet 1882-ben napfényes volt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között
 
 
 
[Ha napfényes vízkereszt…]  
 
  Ha
n
Jegyzet
Ha…
„Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
napfényes vízkereszt
n
Jegyzet
vízkereszt
Január 6. – a hagyomány szerint ezen a napon keresztelte meg Jézust Keresztelő János a Jordán vizében. A dátumhoz kapcsolódó néphiedelemről lásd Keletkezés.
  Megcsordítja az ereszt,
n
Jegyzet „Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
  Akkor
n
Jegyzet
Akkor…
„Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
évben jól ereszt
  A kalász és a gerezd.
  Öregektől tudom ezt,
  Higyjük el, probatum est
n
Jegyzet
probatum est
(latin) ki van próbálva, igazolva van
.
  Kelt: hoc anno
n
Jegyzet
hoc anno
(latin) abban az évben
, Buda-Peszt.
n
Jegyzet 1882-ben napfényes volt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között
 
 
 
[Ha napfényes vízkereszt…]  
 
  Ha
n
Jegyzet
Ha…
„Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
napfényes vízkereszt
n
Jegyzet
vízkereszt
Január 6. – a hagyomány szerint ezen a napon keresztelte meg Jézust Keresztelő János a Jordán vizében. A dátumhoz kapcsolódó néphiedelemről lásd Keletkezés.
  Megcsordítja az ereszt,
n
Jegyzet „Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
  Akkor
n
Jegyzet
Akkor…
„Az évkezdő újévi szokások […] abból a hitből nőttek ki, hogy a kezdő periódusokban – így az év kezdetén – végzett cselekmények analógiás úton maguk után vonják e cselekmények későbbi megismétlődését.” ( Dömötör 1977, 15.) Ebből a hitből fakadnak az egyes napok időjárását követő „előrejelzések” is.
évben jól ereszt
  A kalász és a gerezd.
  Öregektől tudom ezt,
  Higyjük el, probatum est
n
Jegyzet
probatum est
(latin) ki van próbálva, igazolva van
.
  Kelt: hoc anno
n
Jegyzet
hoc anno
(latin) abban az évben
, Buda-Peszt.
n
Jegyzet 1882-ben napfényes volt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között