X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Magamról

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XIII

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 PD 1889, Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XIII. (alapszöveg) [ AJÖM VI., 210., Talányok, betűjátékok, tréfák az utolsó évekből cím alatt, a Függelékben] [Versként először: Arany 1955, 737.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Megjegyzés
 
A vers prózafordításban:
 
A Margitszigeten
Dohányzik a vén fajankó,
Nyöszörgeti a gitárját,
És kamatját elfecsérli.
 
 
Keletkezés
 
1882. jún. és okt. között,
Bp
Budapest
., Margitsziget. A PD 1889 Jegyzetei szerint „az utolsó nyárról való” ( Jegyzetek az Önéletrajzhoz és a Bevezetéshez, XIII.).
Arany Jánosné
Ercsey Julianna
Rozvány Erzsébethez már 1880. febr. 18-án írt levelében arról számol be, hogy
Arany
Arany János
számára az „
[szerkesztői feloldás]
e
gyedüli élvezet a pipa és a gitár, mivel a napot nap nap után leélheti” ( Sáfrán 1960, 114.).
 
Kritikatörténet
 
Szajbély Mihály az „eredeti” magyar szöveg hat változatát kísérli meg „rekonstruálni”, tudva, hogy nem fordít, hanem „ferdít”, vagyis átiratokat készít, lásd Szajbély Mihály, Amikor Arany János nem mondott igazat = Mezei Márta 75. születésnapjára, Bp., Balassi, 2004, 60–62. (A cikk címe arra utal, hogy
Arany
Arany János
nem mond igazat, amikor azt állítja a vers 4. sorában, hogy „elgajdolta” „élete minden kamatát”.)
 
Magamról  
 
  Auf der Margarethen-Insel
  Raucht Tabak der alte Pinsel
n
Jegyzet
Pinsel
jelentése itt: ’fajankó’
,
  Spielt Gitarre, mit Gewinsel,
  Und vergeudet seine Zinsel
n
Jegyzet
vergeudet seine Zinsel
(Kamatját elfecsérli) utalás lehet a margitszigeti pihenés költségeire; amennyiben így van, a vers a [Goethe után szabadon] című verssel közel egy időben születhetett (lásd ott, Keletkezés).
.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között
 
 
 
Magamról  
 
  Auf der Margarethen-Insel
  Raucht Tabak der alte Pinsel
n
Jegyzet
Pinsel
jelentése itt: ’fajankó’
,
  Spielt Gitarre, mit Gewinsel,
  Und vergeudet seine Zinsel
n
Jegyzet
vergeudet seine Zinsel
(Kamatját elfecsérli) utalás lehet a margitszigeti pihenés költségeire; amennyiben így van, a vers a [Goethe után szabadon] című verssel közel egy időben születhetett (lásd ott, Keletkezés).
.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882. jún. és okt. között