X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Dr. Beadynak

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: HV 1888, 448

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 448. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 177.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Keletkezés
 
1882 (a HV 1888 datálása szerint),
Bp
Budapest
. A vers keletkezése összefügg a Tanulság című versével, amennyiben
Arany
Arany János
kételkedett a gyógyszeres orvoslás hatékonyságában (lásd ott, Keletkezés), s fenntartásokkal kezelte az orvosok túlbuzgalmát. Bizalmatlanságáról tanúskodik 1879. márc. 24-én sógorának, Ercsey Sándornak írt levele: „Csak te hurutos bajt, akármily gyötrő és alkalmatlan, orvossal, szerekkel gyógyittatni ne próbálj; legalább az én tavalyi s nénéd mostani nagy betegsége kiáltó példa arra, hogy hurutos állapotban – pejor medicina morbo
[szerkesztői feloldás]
a gyógyszer rosszabb a betegségnél
.
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: ismeretlen
Egység: karakter
Fogalma sincs erről, a ki nem tapasztalta, hogy az ember fokonkint, orvosságos kanalankint, hogy megy beljebb beljebb egy kinzó, elcsigázó nagy betegségbe.” ( AJÖM XIX., 435.) Megerősíti ezt orvosa, Farkas Kálmán feljegyzése, aki szerint betegségében az egyébként csöndes és nyugodt
Arany
Arany János
„Ingerlékeny, az orvosi szerek iránt bizalmatlan, az orvosi észleléseknek ellentmondó, vagyis saját szavaival élve »kötekedő« volt.” Amikor 1879-es betegsége idején nátrium salicilicumot adott neki, ez „oly heves változásokat idézett elő nála, hogy azt többé folytatnom lehetetlenség volt”; „Megkisérlém a chinint adni; hasonlag jártam ezzel is: elannyira, hogy egyszermindenkorra lemondtam e szerek adagolásáról.” ( Farkas 1882, 5.)
 
Dr. Beadynak
n
Jegyzet
Dr. Beadynak
tréfás szóképzés a (gyógyszert) bead igéből
 
 
  Nemcsak a jelen betegség
  Ellen adsz te étetőt,
  Hanem gyógyitsz már elmult bajt,
  S gyógyitsz még csak jöhetőt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882
 
 
 
Dr. Beadynak
n
Jegyzet
Dr. Beadynak
tréfás szóképzés a (gyógyszert) bead igéből
 
 
  Nemcsak a jelen betegség
  Ellen adsz te étetőt,
  Hanem gyógyitsz már elmult bajt,
  S gyógyitsz még csak jöhetőt.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1882