X (Close panel)Bibliográfiai adatok

Az agg szinész

Szerző: Arany János

Bibliográfiai adatok

Cím: Arany János Munkái
Alcím: Kisebb költemények 3. (1860-1882)
Dátum: 2019
Kiadás helye: Budapest
Kiadó: Universitas Kiadó
ISBN:
Szerkesztő: Korompay H. János
Sajtó alá rendező: S. Varga Pál

Kézirat leírása:

Ország: Ismeretlen.
Azonosító:
A kézirat leírása:

Keletkezés:

Dátum:

Hely: Budapest
Nyelvek: magyar
Kulcsszavak: vers

Szövegforrások listája:

  • Szövegforrás I: A kritikai kiadás szövege
  • Szövegforrás II: *K1
  • Szövegforrás III: HV 1888, 447

Elektronikus kiadás adatai:

A kritikai kiadás készítői: Palkó Gábor és Fellegi Zsófia
transcriber: Csonki Árpád
XML szerkesztő: Fellegi Zsófia és Bobák Barbara
Felelős kiadó: DigiPhil

Kiadás:

digital edition
A kiadásról:
Kiadó: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Kiadás helye: Budapest
2020 ©Free Access - no-reuse

Megjelenés:

M1 HV 1888, 447. (Rögtönzések, tréfák, sóhajok) (alapszöveg) [ AJÖM VI., 177.]
X (Close panel)Megjegyzések

Megjegyzések:

Kéziratjellemzők *K1 Kis cédulán; autográf (?V1945)
 
Megjegyzés
 
*K1 Adatai az AJÖM VI. (254.) alapján
 
Keletkezés
 
A HV 1888 datálása szerint „hihetőleg az utolsó évekből”,
Bp
Budapest
. A vers Vörösmarty Mihály Hubenayné című verse (1844) II. részének ihletését mutatja. Az elhunyt színésznő disztichonos monológjában a halál „balsúgó”-ként jelenik meg; a halált követő „díszítmény négy puszta fa, mellynek ölében / A’ ki bezárkózott, nem szabadúl ki soha.” (A monológ, alternatívaként, fölveti, hogy a földi élet és halál színjáték, melyet az örök élet valósága követ.)
AJ
Arany János
versének első sora a Vörösmarty-vers időmértékes formájának reminiszcenciájaként is értelmezhető.
 
Fordítások
 
Német: Alte Schauspieler (Géza Engl) = Arany 1982, 130.; ua.: Arany 1984, 81.; ua.: http://www.mek.iif.hu Olasz: Il vecchio attore (Folco Tempesti) = Tempesti 1950, 124. Román: Actorul bătrîn (Octavian Hodîrnău) = Arany 1960, 358–359.; ua.: Lőrinczi–Majtényi–Szász 1966, 225.
 
Hangfelvételek
 
Arany János estéje, Hungaroton, SLPX 13836, 1981, Sinkovits Imre, 0’ 53”; ua.: Arany János: Őszikék és más költemények, HCD 14284, 2000 Hallgatni Aranyt, www.hallgatniaranyt.hu [2017], Papp János, 0’ 50”
 
Az agg szinész  
 
  Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly,
  A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat;
  Még egy pár jelenet! – s vége. Azután – oly
  Néptelen, rideg, bús lesz a deszkaalkat:
  A nézők csoportja hazaszéled innét,
  Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét
n
Jegyzet
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét
a Honnan és hová? című vers zárlatával rokon motívum (hétterét lásd ott, Magyarázatok, 106–107. sor)
,
  És a hosszu
dráma, melyben szinre lépék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 447
 
[törölt]
« játék »
dráma
[törölt]
« az én szerepemmel »
amelyben
[törölt]
« föl »
[törölt]
« ki »
színre lépék
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  A nagy játékrendből ki lesz hagyva, végkép.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880–82 között
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(Hihetőleg az utolsó évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 447
 
 
 
 
Az agg szinész  
 
  Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly,
  A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat;
  Még egy pár jelenet! – s vége. Azután – oly
  Néptelen, rideg, bús lesz a deszkaalkat:
  A nézők csoportja hazaszéled innét,
  Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét
n
Jegyzet
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét
a Honnan és hová? című vers zárlatával rokon motívum (hétterét lásd ott, Magyarázatok, 106–107. sor)
,
  És a hosszu
dráma, melyben szinre lépék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 447
 
[törölt]
« játék »
dráma
[törölt]
« az én szerepemmel »
amelyben
[törölt]
« föl »
[törölt]
« ki »
színre lépék
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  A nagy játékrendből ki lesz hagyva, végkép.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880–82 között
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(Hihetőleg az utolsó évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 447
 
 
 
 
Az agg szinész  
 
  Még egy pár jelenet! s a függöny aláfoly,
  A lámpa kialszik, taps és fütty elhallgat;
  Még egy pár jelenet! – s vége. Azután – oly
  Néptelen, rideg, bús lesz a deszkaalkat:
  A nézők csoportja hazaszéled innét,
  Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét
n
Jegyzet
Egykedvűn felejti mosolyát vagy könnyét
a Honnan és hová? című vers zárlatával rokon motívum (hétterét lásd ott, Magyarázatok, 106–107. sor)
,
  És a hosszu
dráma, melyben szinre lépék
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
HV 1888, 447
 
[törölt]
« játék »
dráma
[törölt]
« az én szerepemmel »
amelyben
[törölt]
« föl »
[törölt]
« ki »
színre lépék
*
Szövegforrás:
*K1
 
;
  A nagy játékrendből ki lesz hagyva, végkép.
 
 
[szerkesztői feloldás]
1880–82 között
*
Szövegforrás:
A kritikai kiadás szövege
*K1
 
(Hihetőleg az utolsó évekből)
*
Szövegforrás:
HV 1888, 447