Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV
 
  Az 1848-dik évi januar 22-én t. tanácsülésben jelenlévén főbiró Szabó Mihály, törvénybiró Ns Bajó László, Ns Kenéz Péter Bonczos Mihály esküttek.  
  (258.)  
 
I. Kenyeres János
Kenyeres János
ur, mint korcsmahaszonbérlő tiltott italmérők ellen végrehajtandó elkobzásra egy városi esküttet és két lándsást kér.  
  Végzés.  
  A t. c. urnak megirandó, hogy a tanács kötelességének ismeri ugyan a Contrabandot végrehajtani, de csak akkor ha a tiltott italmérés elöre bevalósíttatik, de alapos gyanú nélkül valaki házát felkobozni törvényesnek nem tartván, arra segédkezet sem nyujthat.  
 
n
Jegyzet A kocsma béreléséről lásd a 38. sz. jegyzetet. Ebben az időben
I. Kenyeres János
Kenyeres János
bérelte a várostól annak egyetlen kocsmáját, így a borkimérés egyedi jogát. Azonban feltételezhető, hogy a szalontai szőlőtulajdonosok egyike-másika borfeleslegét áruba bocsátotta. Ezek ellen kéri a hatóság segítségét
Kenyeres
Kenyeres János
. Erdemes megjegyeznünk, hogy két nap múlva hasonlo üggyel foglalkozik a tanács (lásd jan. 24. regesztát), ekkor azonban éppen
Kenyeres
Kenyeres János
az alperes. Az a vád ellene, hogy az egyik gazda házánál is kocsmát nyitott. A végzés elrendeli ennek megszüntetését.
 
 

Megjegyzések:

Tü. jkv - lapközépen.