Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKŐNYV
 
  Az 1848-dik évi februar 19-én tartatott tanácsülésben, jelen lévén :Ns Bajó László törvénybíró, Madas János, Fóris István, Tenkei Mihály, Ns. Kenyeres János, Ns. Kenéz Péter esküttek.  
 
  (279)  
  Tömő János a mult nyári gulyás számadókon: Bonczos János és Debreczeni Istvánon, egy be nem számolt pirók fejű üsző borjú árát követeli.  
  A számadók tanúkép előállítják Fábján Mihály bojtárt, ki azt erősíti, hogy egy csütörtökön, midőn ő maga volt a gulyával, maga a Tömő János két fia
István
Tömő István
és
Ferenc
Tömő Ferenc
hajtották azt el onnan.  
  Szabó Mihály pedig tanúkép vallja hogy ő látta midőn Tömő János és öcscse egy pénteki vásárban egy borjútt árúlt,
János
Tömő János
a kötelet fogta, az öcscse pedig hajtotta. Ugyanakkor sem tehenet nem látott, sem Katona Józsefet, kiének lenni mondatik most a borju, nem látta.
Tömő
Tömő János
ezt tagadja, sőt  
  Katona József bizonyítja, hogy az ő ökör borja volt az, melly a
Tömő
Tömő János
tehenéhez kötve egy esős napon a heti vásárban árultatott.  
  Itélet.  
  Tömő János el nem ismerése ellenében, sem a bojtár, mint érdeklett, tanuvallása, sem Szabó Mihály határzatlan előadása nem lévén elegendő azon vád bebizonyítására, mintha felperes a maga által eladott borjút keresné, annál kevésbbé, mivel Katona Jozsef becsületes lakos vallomásából tisztán áll, miféle borjút árult Tömő János: a beszámolni nem tudó számadók a saját elismerése szerint is 25 ftot megért borju árában elmarasztatnak; s végrehajtásra Fóris István és Ns Kenéz Ferenc esküttek kikiildetnek.  
 
n
Jegyzet
Szalontá
Nagyszalonta
n mindig pénteki napon volt és van ma is a heti vásár.
 
 

Megjegyzések:

Tü.jkv