Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV
 
  Az 1848-dik évi mártz 13-án tartatott ns hadnagyi széken jelen lévén föhadnagy ns Balog Mihály, Ladányi István, Tolnai István, Fónyad János esküttek, Gyulai Ferenc kishadnagy.  
  I.  
  Oláh Ferenc folyamodványára, mellyben 1846-dik évi gazdáin Ns Megyeri István, Hajdu János, Csete György, If. G. Balog László és ns Varga Mártonon, - kanászi béréből fenmaradt két l 1/2 éves süldőt, egy kalapot s egy csizmatalpalást megvétetni kér.  
  Feladás szerint volt a bére:  
  Két l 1/2 éves süldő - megállapíttatott  
  20 f. fenmaradt 20 f.  
 
készpénz 3 f
két pár csizma 8.
két csizmatalpalás 1. 30 k
két pár ruha 6.
Egy szűr 12.
Három malac tartás - 2 véka tengeri 7.30
Kalap 3 3
összes 60 f 30 23 f 30
 
  A gazdák illy arányban adtak kenyeret:  
 
Varga Márton-G. Balog László együtt 6 kenyér tehát az arány 3.
Hajdu János - Csete György együtt 6 kenyér 3.
Megyeri István maga: 2 kenyér 1.
összes 7.
 
  e szerint:  
 
Varga Márton - G. Balog Lászlóra 25 f 47
Hajdu János - Csete György 25 f 47
Megyeri István maga 8 36
összesen 60 f 10 x
 
 
Hajdu János adott 1 f Megyeri István
Csete György fehérruha 3 f csizma 1/7 - 1 f 8 kr
A 8 ft csizma 3/7 része 3 f 26 csizma talpalás 30 kr
7 f 26 1 f 38 x
Varga Márton 13 f 15 x
A 8 ft csizmának 3/7 részét 3 f 26
16 f 41
 
  Itélet  
  Nem tudván a felek pontosan előadni: ki és mennyit fizetett: mivel csak annyi adatik elő tisztán, hogy a bérből 23 f. 30 kr még fenn van; az egész bérből pedig, melly 60 ft 10 kr rug, Varga Márton és G. Balog Lászlóra 25 ft 47 kr esett volna, mint hogy háromhetedrészesek voltak a kenyiradásban, fizettek pedig 16 f. 41 krt: még  
 
adósok 9 f. 6 krral
Hajdu János pedig
Csete Györggy
Csete György
el és Megyeri Istvánnal adós
14 f.24.
összesen 23 f 30 x
jkönyv 36.
 
 
  (3.)  
  Ambrús Péterné folyamodasára, miben panaszolja, hogy Ns Nagy Sándor a háza végső ablakát használni akadályoztatja, jött alispáni és szolgabírói hátiratai felolvastatván, ámbár ezekben az erőszakosság megbírálása a hadnagyi székre bízatik.  
  Végzés.  
  A bepanaszlott alperes Nagy Sándor ugy világositván a dolgot, hogy neki azon ablak berakását az utca rendező városi küldöttség engedte meg, s így erőszakoskodás esete nem forogván fenn, a mi az ablak rendes vagy rendetlen helyen voltát illeti: annak, mint (telekviszonyt illető) teleket és városi belrendet érdeklő dolognak megbírálása a városi tanács köréhez tartozván, folyamodó odaútasíttatik. -  
  jkönyv 38.  
 
n
Jegyzet Az első jegyzőkönyv bizonyítéka
A.
Arany János
alaposságának, a második pedig a hadnagyi szék és a városi tanács illetékességi körének. Az 1. sz. ügyhöz: a csikóst, gulyást, kanászt a felfogadó gazda vagy a gazdák fizették természetben és pénzül - megállapodás szerint. A 3. sz. ügyhöz: arról az utcarendező bizottságról van szó, amelyet a nagy tűz után választott a tanács a helyes és szabályos építkezésre való felügyelés céljából. Az ítéletek végén álló megjegyzésekkel (pl. „jkönyv 36.") utal
A.
Arany János
arra, hogy a hadnagyi szék napló alakú jegyzőkönyvében milyen szám alatt található az ügy. Ez a napló még eddig nem bukkant elő.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM III. 179