Aranysárkány fejléc kép
 
FELHÍVÁS  
  Ki nem ismerné a
GARAY
Garay János
nevet? Ki nem ismerné a költőt, kinek neve évtizedek óta fényes csillagként tündököl a magyar nemzeti irodalom egén? Ha találkozik valaki ollyan, annak e sorok nem szólanak.  
  Ti hozzátok e felhívás, érzékeny keblek! kik gyönyörködtetek a virágokban, mellyeket a költő pályája tövisei közül szedett, s számotokra, az egész haza számára, koszorúba fűzött; kik méltánylani képesek vagytok a gyöngyöket, mellyek a költői szivnek megkövesült kínjaiból származtak.  
  Ti nem fogjátok engedni, hogy kétségbeesés martalékává legyen jövője a férfiúnak, ki multja gazdag kincseit a felejthetlen haza oltárára vitte, ünnepi áldozatul!  
  Én hiszem, hogy a roppant veszteség, melly kit-kit különösen, s mindenkit összesen sujta, nem fásitotta el annyira a részvét kebelét, hogy hidegen utasítsa el magától a szerencsétlent, kinek fölsegélése erkölcsi kötelesség.  
  Én hiszem, hogy a hajó törött, kinek sikerült vagyona egy részét a dühöngő hullámok közől megmenteni, nem fösvénykedik azt megosztani társával, ki mindent, mindent elvesztett!  
 
GARAY JÁNOS
Garay János
, a nemzet költője, büszkesége, szemei világától megfosztva, betegség által ágyba szegezve, nem képes maga és családja sorsát továbbra biztosítani !  
  Elég legyen ennyit mondanom.  
  Az ország sok részeiben történtek már részére adakozások. Én nem szeretném, hogy e jótékonyság gyakorlatában
Szalonta
Nagyszalonta
városa hátra maradna, s magára ez által a honi irodalom egyetlen kincsünk ápolása iránti hidegség színét öltené.  
  Alkalmat nyitok tehát érzelmeit e részben kitüntetni.  
  Becsületem, s a barátság, melly köztem s a szerencsétlen költő közt létezik, szolgáljanak biztositékúl, hogy a begyűlendő összeget hova előbb a szenvedő család kezeibe, rendeltetése helyére juttatom.  
  Kelt
Szalontá
Nagyszalonta
n, januar 31. 1850.  
 
Arany János
Arany János
 
 
n
Jegyzet A szabadságharc és a forradalom leverése után
A.
Arany János
a közélettől teljesen visszavonultan élt. Amikor azonban egy írótársa megsegítéséről van szó, megszakítja hallgatását, és személye teljes súlyának latbavetésével szervezi a gyűjtést.Az első sorba maga írja be az első adományt: , ,a gyűjtő'' megnevezéssel 10 Ft-ot jegyez be. Az összeg nagyságának érzékeltetésére említjük meg, hogy Birizdó József és
Rozvány György
Rozvány György
ügyvéd, Rozvány András kereskedő, Bajó János jegyző, Fónyad László szolgabíró 1 - 1 Ft-ot ajánl fel. Végül is 32 személy összesen 38,58 Ft-t adományoz, amit
A.
Arany János
39 Ft-ra egészített ki. 1850. febr. 25-én postázta.
 
 

Megjegyzések:

MTA Ktár Jelzete K. 513/4, 1321.