Aranysárkány fejléc kép
 
KÖTELEZVÉNY  
  Szalonta városának alúlírt főbirája, tanácsa, Nemes és nem Nemes közönsége adjuk tudtúl az illetőknek, hogy mi a városunkat folyó évi aprilis 17-én romba döntött tüzvészokozta szerencsétlen körülményektől kénszeríttetve, községi határozatink, különösebben pedig f.é. 42 szám alatti tanácsvégzésünk értelmében, városunk közszükségei pótlása végett, debreceni polgár lakos özv: tek. Kollner Illyésné nő- született Jäger Rozália asszonyságtól felkértünk, s valosággal fel is vettünk kölcsön, száztól hatos törvényes kamatra hat ezer, számmal 6000 forintot váltócédulában, oly módon hogy a kamatokat évenként, a tőkét pedig mostantól számítandó öt év elmultával, tehát az 1852-dik év Augusztus ho 10-ik napjára hiány nélkül meg és visszafizetni köteleztetünk, ha pedig a kamatokat rendesen minden évben, a tőkét pedig fél évi kölcsönös felmondás után, a ki tüzött határnapra, készen beszállitva le nem fizetnők, teljes hatalmat és szabadságot engedünk fent tisztelt hitelezö asszonyságnak, hogy mind a tőkét mind a kamatjait, a netalán okozandó perkölcséggel együtt, a városnak bármely ingó, vagy ingatlan vagyonából, az 1832/6 XX: és l840:XX törvénycikkelyek értelmében, szóbeli per úton, akármely bíróság előtt magának elégtételt eszközölhessen.  
  Miről adjuk ezen neveink aláirásával, és illető pecséteinkkel megerőssitett kötelezvényünket.  
  Szalontán Augustus 1-én 1847.  
  másodjegyző által  
  város Főbirája  
  törvénybirája  
  és a tanács  
 
n
Jegyzet A városi tanács jún. 5-én tartott ülésén
Kenyeres
Kenyeres János
főbíró jelenti: tudomására jutott, hogy Debrecenben 6 000 Ft kapható kölcsön magánszemélytől. A tanács szükségesnek találja ennek igénybe vételét; a pénzt a kisajátított telkek kártérítéseként használják fel. E határozattal felhatalmazvafordul a város kölcsönért Kollernéhez. A pénzért Kenyeres János főbíró utazik el, zsebében a szükséges aláírásokkal ellátott szerződéssel.
A.
Arany János
nincs vele. A város a sópénztártól 4 %-os kamatra kapott pénzt, a fenti összegért pedig 6 %-ot kellett fizetnie. Az évi 360 vft kamatot elég pontosan átadták Kollernének, kivéve 1849-et, amikor négy hónapot késtek vele. Az utolsó kamatot a tőkével együtt 1852. aug. 16-án viszik Debrecenbe.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 184
Teljesen
A.
Arany János
írása, csupán a dátumot és
Kollerné
Kollner Illyésné
leánykori nevét vezette be utólag
Kenyeres
Kenyeres János
főbíró. A második lap felső részén nyugtázta a kölcsönző a kamatok átvételét.