Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 453-454. - 1865. május 7.
 
  Kisfaludy-Társaság
[szerkesztői feloldás]
Vastagbetűs főcímmel
 
  A Kisfaludy-Társaság e hó 26-án
[szerkesztői feloldás]
tudniillik ápr.
már a m.t. akadémia palotájában tartotta havi gyűlését, de a terem, melyet az akadémia szivességéből birni fog, még nem készülvén el, egyelőre az akadémiai titkár-hivatal helyiségében.  
  Az ezen gyűlésre kitűzött felolvasásoknak, egyéb tárgyak halmaza miatt, el kellett maradni.  
 
[szerkesztői feloldás]
Ugyanott a 455. lapon:
 
 
Madách
Madách Imre
Ember tragédiája" német fordításban a napokban került ki sajtó alól.
Dietze
Dietze Sándor
fordította, s előszót hozzá Deák Farkas írt.  
 
n
Jegyzet A május 26-án tartott ülésben nem volt felolvasás, hanem
Greguss Ágost
Greguss Ágost
titoknoki bejelentései képezték az ülés tárgyát: az elhunyt tagokról, a pártolói könyvtár újabb köteteiről, az új alapítókról. Újabb kiadványterveik közt jelzi
Pálffy Albert
Pálffy Albert
nagyobb regényét,
Bérczy
Bérczy Károly
fordításában pedig
Puskin
Pushkin, Aleksandr Sergeevich
Anyégin jét és
Jókai
Jókai Mór
ígéretét egy regény beküldésére.