Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
ARANY JÁNOS JAVÍTÁSAI ÉS NYOMDAI UTASÍTÁSAI MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA CÍMŰ MŰVE KÉZIRATÁBAN
 
 
[szerkesztői feloldás]
Balfelől:
Madách
Madách Imre
szövegében a dőltbetűs szövegrészeket
A.
Arany János
megváltoztatta:Balfelől:
[szerkesztői feloldás]
Jobbfelől:
A.
Arany János
javításai, betoldásai és nyomdai utasításai:Jobbfelől:
[szerkesztői feloldás]
A számok a II. kiadás sorszámait jelentik:
[szerkesztői feloldás]
Lapszámozásunk
Madách
Madách Imre
Kézírata szerint.Lapszámozásunk
[szerkesztői feloldás]
I. lap
[szerkesztői feloldás]
A bevezető soroknál:
pet.
[szerkesztői feloldás]
Az „Angyalok kara" címére:
kleine Kompakt
[szerkesztői feloldás]
A kar szövegénél:
garmond
[szerkesztői feloldás]
Az Úr után:
comp.
8.
[szerkesztői feloldás]
sor
Fényében illy
. . ily ...
13.-14.S úgy összevág minden, hogy azt hiszem, A gép forog, az alkotó pihen.
[szerkesztői feloldás]
Előbb: alkotás
Évmilliókig szépen elforog Év-milliókig eljár tengelyén,
20...... petit
[szerkesztői feloldás]
Szövegben:
Szférák
[szerkesztői feloldás]
E sor utáni utasítás mellé:
comp.
[szerkesztői feloldás]
Az Angyalok karához:
. egy gyönge
[szerkesztői feloldás]
áthúzva: messzi
26. Azt hinnéd, hogy dőre szikra lámpa
[szerkesztői feloldás]
2. lap
30. Szétszakadni, összeesni, Összehullni, szétsietni
34. Távolról ... Távunnan
37. Milly szerényen pislog ottan Mily szerényott - egykor majdan
40. Vigaszául sok vak éjnek Vigaszul a földi nemnek.
42. Itt enyészők romladéka, ...koporsója
45. Mint rendbontó jő amott az Rendzavarva...
48. Lesz a rendnek hirdetője. Rend lesz útja ferdesége.
58. Mint tavasz s tél helyt cserélnek, ... kört vesz rajta,
59. Lesz a fény és árny felettek. Fénye, árnya lészen együtt.
60.
[szerkesztői feloldás]
A sor elé, a lap szélén:
petit
63. Melly... Mely ...
65.
[szerkesztői feloldás]
„Leborul" után:
petit
[szerkesztői feloldás]
3. lap
[szerkesztői feloldás]
Mihály főangyal után:
comp.
66. Ki az örökké változót és változandót,
67. A változatlant ... S a változatlant .
70. Hozsánna néked, erő! Erő!
[szerkesztői feloldás]
E sor után, Ráfáelhez:
comp.
75. Hozsánna néked, jóság! Jóság!
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
szünet
Szünet
[szerkesztői feloldás]
Lap szélére:
p.
[szerkesztői feloldás]
= petit
76. S te hallgatsz, Lucifer S te, Lucifer, hallgatsz
83. De még ha is ... Vagy, ha igen, ...
99. Azt béhelyezted egy Beléhelyezted ...
[szerkesztői feloldás]
4. lap
102. Méltó-e illyen öreg úrhoz . aggastyánhoz
109. Nem adhatok mást, mint mi lényegem ...csak mi lényegem.
[szerkesztői feloldás]
5. lap
131. Ott állok, látod, mindenütt, ahol te, . hol te, mindenütt.
151. S világodat meg fogja dönteni. Világodat.
153. Hozsánna Ur, ki szent törvényt szabott. Hozsán' az Úrnak, ki törvényt hozott.
II-ik szín
[szerkesztői feloldás]
utasításához:
petit Másodikszín
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás 3. sorába betoldva:
gloria
[szerkesztői feloldás]
4. sorában:
Verőnap fény ... Verőfényes nap.
154. Ah, millyen édes, millyen szép az, élni! Ah, élni, élni: melly édes, mi szép!
[szerkesztői feloldás]
6. lap
160. Szomjúzom Éva, nézd, mi csábítóan .. mi csábosan
174.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé, lapszélre:
pet.
176. Mint hogy ha ... Mikéntha
179. Itt kebleden, úgy látszik úgy tetszik,
180. Én meg, ha ott fen elborul a dics, . a dics elborúl,
186.
[szerkesztői feloldás]
A lapszélre, egy olvashatatlan szó helyett:
víz
[szerkesztői feloldás]
7.lap
189. Melly... Mely...
190. Ne szollj így Ne szólj így
195. Benned fejelne létem. ... feselne létem.
196. Mellyben Melyben...
201.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé:
petit
211. A nagyravágynak... A nagyravágyás...
215.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé:
pet.
217.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás alá:
pet.
[szerkesztői feloldás]
8. lap
219.
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
petit
226. … Vagy tán az öreg úr a jámbor agg
231. ...mint bamba gyermeket mint gyapjas állatot;
[szerkesztői feloldás]
9. lap
253. De trágya-turonyúl -féregűl tán jobb neked.
263.... az arasztnyi lét? ... az arasznyi lét?
266. Tudsz, mint isten, ha aztat... Tudsz, mint az isten, azt ha élvezed.
268. Mégis csak zsarnok a mi alkotónk! ...kegyetlen....
269.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé:
petit
270. A tagadás kisért. A vén tagadás . .
[szerkesztői feloldás]
Korrektúrában újból javította
A.
Arany János
, végleg:Korrektúrában újból javította
őstagadás...
271. Óh, ember, vigyázz ! Ember, vigyázz!
275.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
10. lap
277.... mint mink vagyunk. mint mi vagyunk.
280. Mindkettőt más-más látkör vesz körül. más-más láthatár övedzi.
282. A legmagasbat embernek tekinted. És ember az, mi legmagasb neked.
288. Ép úgy tekintünk meg mi tikteket; rátok mi alá.
291. Igen, erősek közt alegerősebb a leghatalmasb,
295. E por világot választván tanyául? E por világra mért jöttél közénk?
297. Az egyhangú, kimérett, életet, szabályos életet,
[szerkesztői feloldás]
11. lap
299. és 301. sorban: Melly Mely
303. Hol, a ki bátor Hová, ki bátor
304. De mondta az Ur Megmondta isten,
306. Mint büntethetne? - Hogy ha... Miért büntetne?- Hisz ha...
... mennyünk ... ...menjünk...
313. Mint a vihar napsugaras nanok közt, ...verőfényes...
318. Melly miljó úton ezt vitatja majd. Mely... ezt vitatja újra.
328.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
12. lap
330. és 333.
[szerkesztői feloldás]
E sorok elé:
pet. pet.
336. … Azt ne hidd ...Korántse hidd.
338. Hölgyem, kövess, csak innen el, El innen, hölgyem, bárhová, - el, el!
339. Olyan kietlen, idegen lett e hely. Idegen már s kietlen ez a hely.
[szerkesztői feloldás]
E két sor függőlegesen, lapszélen van.
341.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
3-ik szín
HARMADIK SZÍN
[szerkesztői feloldás]
13. lap
347. Minőnk egykor volt Mint az előbbi volt . .
353. A mig ipar lesz és haza belőle. A míg belőle hon lesz és ipar,
360. és 363. . .. amint, amit a mint ... a mit
365. Hiú báb, most dacolsz nekem . dacot hánysz
[szerkesztői feloldás]
végleges szövegben: fittyet hánysz. végleges szövegben:
[szerkesztői feloldás]
14. lap
374. A kéjet, mellyet egy ital ... . a mit egy ital
377. Melly jár nyomában a lehangolásban. A mely nyomán jár, a lehangolásban.
378. De hogyha a hálának pántja ... . csatja ..
382. Ahhoz segélyed sem szükségelém tán, .kellett talán,
385. Mível testem Melylyel...
387. Tán cérnaszál, annál gyalázatosb . .. Talán egy hajszál, - annál szégyenebb,
393. Az éhség kényszerítend nem sokára, . kényszerít, hunyászkodottan,
395. E kötelék erősb Ezen kötél erősb .
396. Ah, ... vagy nagyon, vagy igen,
401.... néked még dacolhat. ... még dacol veled.
404. Elrejtve zajtalan mert müködik, Hogy mert elrejtve munkál s zajtalan
[szerkesztői feloldás]
15. lap
409. Mellynek határa egy arasztnyi lét. Melynek egy arasznyi lét.
410. Hadd meglátnom hát azt a müködést, Hagyd megtekintnem hát e működést,
416. és 428. sorban: Amit .... aki... A mit. a ki
416.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé, az Utasításhoz:
petit
421. és 422. sorban: Melly Mely..
433. mellyben .melyben
434. olly .oly
[szerkesztői feloldás]
16. lap
438. Nehány marok porrá silledsz-e csak, .sülyedsz-e csak,
444.
[szerkesztői feloldás]
A sor előtt felkiáltójel
vészt hozó ...
.. vészhozó
455. Midőn te harcolsz ... Ha majd te.
459.
[szerkesztői feloldás]
A sor elé egy olvashatatlan szót írt ki
A.
Arany János
A sor elé egy olvashatatlan szót írt ki
barát
461. Hisz hogyha olly kicsinyes lelketek, Hiszen, ha oly kicsinyes.
462. Hogy fáztok, más felettetek ha nincs, Hogy fáztok ápoló gond s kéz ne'kül,
465. Rokonibbat, mint a rideg öreg volt; Ki nyájasabb lesz, mint a zord öreg:
467. Az égből, szép szerény fiú az. Az égikarból, szép szerény fiú.
468. Jelenj meg óh szellem. Jelenjél meg, szellem.
471.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé egy olvashatatlan szót írt ki
A.
Arany János
E sor elé egy olvashatatlan szót írt ki
Hív,
471. sor után
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
17. lap
478.
[szerkesztői feloldás]
E sor elé egy olvashatatlan szót írt ki
A.
Arany János
E sor elé egy olvashatatlan szót írt ki
zaklatni
479. Ha felveszem képem, leroskadasz, . saját képem, leroskadsz,
480. S e férgek itt melletted el enyésznek. S eme két féreg itt megsemmisül.
482.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
A föld sz. szava:
A föld szellemének szava.
486.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítási szöveg elé:
pet.
494.... amint ... a mint...
497. Jesztő rémül ... Ijesztő rémül..
499. Százféleképen, által változottan, ..átalváltozottan,
501. S az örök ifju szivek ideálja. S örök ifjú sziveknek ideálja.
[szerkesztői feloldás]
18. lap
503.
[szerkesztői feloldás]
Előbb e sor végére írta, de utána kitörölte
A.
Arany János
e szót:Előbb e sor végére írta, de utána kitörölte
beléje
505. Ne hitegess már Lucifer, tovább. Ne hitegess, ne Lucifer, tovább.
516.... arasztnyi ... arasznyi
518. A százados fa és az egynapos légy, A százados fa s egynapos rovar,
521. mi változunk csak,
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
áthúzta a csak szót
523.... célodat te is hát
[szerkesztői feloldás]
Az utolsó szót
A.
Arany János
áthúztaAz utolsó szót
532. Mig a vég eljő, Míg eljön a vég
533. Por tested
[szerkesztői feloldás]
A két szót
A.
Arany János
összekötötteA két szót
[szerkesztői feloldás]
19. lap
539. Miljó évekre lesz ... Évmilliókra lesz
541. De forró vágya ez ifjú kebelnek: De ifjú keblem forró vágya más :
4.-ik szín NEGYEDIK SZÍN
555.
[szerkesztői feloldás]
E sor után,az Utasítás elé:
petit
[szerkesztői feloldás]
Az Utasítás utolsó sorában:
korbácsokkal ..
korbácscsal
559. Nem hagyja trónja párnáján pihenni. vánkosán pihenni.
[szerkesztői feloldás]
20. lap
565.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé írt egy nehezen olvasható szót:
uralom
567. Száz tartománynak kincse mond urának Száz tartomány bő kincse .
580. Miatta, - nem köszönhetem Érette-
583. Melly Mely
[szerkesztői feloldás]
21. lap
600. És újból kezdesz ... Sőt újra
[szerkesztői feloldás]
E sor után és az Utasítás szövegébe:
petit: Jajveszékelve
601. Hiába hívod azt. .kéredazt
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasításban:
Jajveszékelés közt
Jajveszékelve
606.
[szerkesztői feloldás]
Az Utasítás mellé
petit
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szövegben:
neét
nejét
607. Hagyjátok őt Hagyjátok ott
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
pet.
608. Ki e nő és mibűbájt bir sajátul .. mi bűve - bája van,
609. Melyel mint lánccal. Melylyel mint lánccal .
610. Porban fetrengő lényéhez ragadja? Lerántja porban fetrengő magához?
612. Mellyekkel gúnyul vett körül teremtőd, Melyekkel vett körül urad,
613. Eszedbe hozni hernyu voltodat, hernyó voltodat,
614. csapongasz. csapongsz
[szerkesztői feloldás]
22. lap
615.... milly .mily
618. Amillyen ... olly Amilyen ... oly
620.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
gúnynyal
[szerkesztői feloldás]
Lucifer neve után
622. A létét eltagadja s az Tagadja létét e rejtett fonálnak,
623. Erő kacagja S kacagja durván az erő s anyag.
[szerkesztői feloldás]
Függőlegesen lapszélre írta
630. Mért él a pór? - a gúlához követ hord, Mért él a pór? - a gúlához követ
631. Mit az erős rak, s állítván utódot, ... Hord az erősnek,
633. Lucifer, óh Ah, Lucifer
638. Neked hitvány szám, nékem egy világ. Neked silány szám,
[szerkesztői feloldás]
23. lap
641.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
petit
643. A bájnak ép úgy fejedelme vagy, A bájnak épen úgy fejdelme vagy
644. Mint a hatálynak én, Mint az erőnek én ..
646. Tudom, parancsod nékünk végzetünk, a pór végzete
647. Nem is kötődöm, csak kevés idot .. Nem is szabódom,
649. Ne többet e szót Ne többször
662. és 663.
[szerkesztői feloldás]
Utasításokhoz:
petit
663. Ah millyen édes, Ah milyen édes,
[szerkesztői feloldás]
24. lap
668. Te meg tiltsad be azt a jajgatást. Te meg némítsd el
670. Együtt öröklé aztat az igával az igával azt.
[szerkesztői feloldás]
Utána, oldalt, az Utasításhoz
petit
675. Óh pháraó, ölj meg, de megbocsáss, zúzz el, de megbocsáss,
676. Ha az a népjaj nem hágy megnyugodni. Ha a nép jajja nem hágy
679. Felejtek mindent, ami kivülem van. kivülem mi van:
681. Hogy a mosolyom üdv, szám láng legyen, Hogy mosolyom üdv, ajkam láng legyen,
683. Korbácsolt háttal jajgat odakünn jajgat oda kint:
685. Én mint a népnek elszakadt leánya, Én, én a népnek
687. És véled én. És én veled.
[szerkesztői feloldás]
25. lap
Az egész lapot lemásolta
Arany
Arany János
és a 692.-724. sor között hat sorban végzett lényeges, szó-átírási változtatást:
700. A végzet elítélt állata, A végzet arra ítélt állata
701. Melly bármi rendnek Mely minden rendnek
703. A mit te elvetsz, ő meg nem nyeri A mit te eldobsz
710. Mert minden ember uralomra vágyik uralomra vágy,
715. Zaklatja azt mindenfelé, mi új Zaklatja minden olyasért, mi új
721. Csak a hullám fényes, mit szine felvet Csak a hullám ragyog, mit szine fölvet
[szerkesztői feloldás]
26. lap
726. Fényes helyedre tolakodni bátor. ...mer
730. Mellyből ... Melyből.
731. Kivált egyénnek láncokat, gyűrüket, Ki-vált egyénnek láncot és gyűrűt,
733. Fölébe tollak, ... Fölébe teszlek, ...
736. Elszívelik, hogy őket is lenézed . őket is lenézd.
737.... illy . .. ily
744. Intésül annak, aki nagyra tör, Intő rom annak,
745.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
pet.
747. Előtted; csak ne higyd ... ne hidd,
753. Mit vágyol mást, ha keblemen pihensz? Mi vágyad más, ha ...
[szerkesztői feloldás]
27.lap
760. E hasztalan, e dőre fecsegéssel? E hasztalan, e balga fecsegéssel?
780. Melly arcaidnál játszik, ... Mely arcodat legyinti
781. Vékonyka porréteg marad utána. hol elszáll,
786. Kéjkertjeid közt a sakál üvölt, Kéjkerteidben a sakál üvölt,
787.... tanyázik. . tanyáz.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasításhoz:
pet.
788. S mind ezt nem az ég rázó fergeteg, a mennyrázó fergeteg,
790. melly mely
[szerkesztői feloldás]
28.lap
791.
[szerkesztői feloldás]
E sor után Lucifer nevénél
A.
Arany János
a Madách-kézirat Luci.-féle rövidítését kipótolta teljes névre; többször másutt is!E sor után
794.
[szerkesztői feloldás]
E sor után az Utasítás mellé:
pet.
800. S érvényre csak szabad állam viszi. Szabad államban, másutt nem lehet.
801. Enyészen az egyén, ha él a köz, Enyésszen az egyén, ha él a köz
802. Melly egyesekből egy egészet alkot Mely egyesekből nagy egészt csinál
805. Vezess, vezess át Lucifer, új helyemre. Vezess, vezess új célra, Lucifer.
808. Ha megjösz, szűd e sziven menhelyet lel. Ha megjösz, szived e szűn...
809. Igen, igen; sejtem, hogy ujólag …, hogy téged is
813. Ne olly ... Ne oly...
814. Talán előbb, a célt, mintsem reményled, ... hogysem reméled,
816. Mennyünk hát előre menjünk
[szerkesztői feloldás]
29.lap
818.
[szerkesztői feloldás]
szórendi változtatás
Nézd, arra ment el gyors hajón atyád
820. Egy dúrva nép vakmerően ... vakmerőn
824.... épen hős atyádat hős atyádat épen
825. De mért ment hát atyám ... Ugyan mért ment atyám ...
827. Ha szép neét meg bú emészti itthon? Ha szép nejét meg bú emészti honn.
829. Istennek átka van olly ... Istennek átka ül oly...
830. Csak a szerelmes nőnek igaza van joga
[szerkesztői feloldás]
30. lap
844. De hogy ha túlerős, annyára tör, De hogyha túlerős, anyjára tör,
846. Ha e szó benne túl erőre jőne, ...túlerőre jutna,
848.
[szerkesztői feloldás]
utána: Utasításhoz oldalt:
petit
851. ... olly... ...oly...
852. Tán senkisem forral már terveket, ...kohol...
854. A felséges nép eszközlése által, ...torka kellene,
855. S reggeltől fogva járom e helyet, Ma reggel óta...
856. S ki nem szólít szavazatom miatt. S szavazatomra nem akad vevő.
857. Unalmas lét, mit kezdjen már az ember? Unalmas élet, mit van tenni már?
858.
[szerkesztői feloldás]
Utasításhoz, oldalt:
petit
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás szövegében:
mely... himnuszt...
859. El innen, engem illet e hely itt. Odább ! ez a hely itten az enyém !
859.
[szerkesztői feloldás]
Utána: az Utasításhoz, oldalt:
petit
860.
[szerkesztői feloldás]
Utána: az Utasításhoz, oldalt:
pet.
[szerkesztői feloldás]
31. lap
868. Így koszorúzzad azt az állatot, No csak virágozd fel az állatot !
875. Nagyoknak asztaláról... Gazdái...
877. és 881. sor utáni
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
petit petit
[szerkesztői feloldás]
32. lap
888. Szemtelen, le véled! Le onnan, szemtelen!
894.
[szerkesztői feloldás]
utána: az Utasítás mellé:
petit
893. Nos - Nos
[szerkesztői feloldás]
33. lap
Tersites
[szerkesztői feloldás]
többször!
Thersites
924.
[szerkesztői feloldás]
Utána: Utasítás mellé:
petit
925. Vészt hirdetek! ellen van a kapuknál! ...az ellen a kapuknál !
[szerkesztői feloldás]
34. lap
930. szolltok . . szóltok
937. Elvesztél férjem, óh de keserüebb ...oh, de keserűbb
939. neét ... nejét
940. Bántása lesz, haljon meg gyermekével, ...gyermekestül.
944. és 947. utáni
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
petit petit
[szerkesztői feloldás]
mögöttük mögött
947. meg repednek. megrepednek
[szerkesztői feloldás]
35. lap
960.-962. ...ha a halál
Borzalma közzénk lépend nem sokára, Borzalma eljő hozzánk nem sokára,
Unalmas ámyjátéktoknak nem-e Unalmas ámyjátéktoknak vajon
Kopogtat szintén véle bé határa. Nem lesz-e akkor itt végső határa.
962.
[szerkesztői feloldás]
Utána: Utasítás mellé:
petit
964. Mi vétketek hát, mely miatt könyörgtök? ... amiért könyörgtök?
[szerkesztői feloldás]
Fölötte
A.
Arany János
első javítása, de általa áthúzott szavak: Mi bűnötök hát, hogy könyörgetek? Fölötte
966. De nőm nem jő elém, és gyermekem. ...se gyermekem
968.-970. Ah Miltiades, mért jöszsz, jöttödön ...mért is jössz, ha nőd
Ha nőd sem bír örülni. Sem bír örülni jöttödön.
Gyermekem, Fiam,
Anyád leroskad, tartsd fel, tartsd fel őt... Anyád leroskad, tartsd fel, tartsd fel. - Ah,
974. De jobban vérzik szívem és a hon. a hon és szivem.
976. illy ily
[szerkesztői feloldás]
36. lap
985. Oltárodnak fölébe szentelem. Szentelve tűzöm oltárod fölé.
985. Utána:
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
petit
987.... millyen milyen
990. Jól tudtam én, hogy amit tett atyám, ...a mit tesz atyám,
992. Ezt a hitvesnek kellett volna tudni! kelle tudni jobban !
995. Míg egykor eljövendek érte hozzád. Mig egykor érte hozzád eljövök
[szerkesztői feloldás]
37. lap
1005. Maratonnál Marathonnál
1007.
[szerkesztői feloldás]
Utána: Utasítás mellé:
petit
1009. Miért eresztéd csak szét népedet? Miért is oszlatád szét a hadat?
1011.Ez hitvány nép csak békót érdemel, Csak láncot érdemel e csőcselék,
1012. Melly... Mely...
1018. Hát hogy ha még olly tiszta, mint enyém ! Hát még ha olyan tiszta, mint uram!
[szerkesztői feloldás]
38. lap
1027. Csak én haljak meg, - oh miért is éljek, vagy miért is éljek,
1035. Sillessze ... Sülyessze.
1040.
[szerkesztői feloldás]
Utána: Utasítás mellé:
petit
1047. Önszégyenét meg nem bocsájtja ... ...bocsátja
1048. Luci: Ki ábrándultál-é hát? Lucifer: Kijózanodtál-é hát?
(1048.) Óh, igen. Óh, nagyon.
[szerkesztői feloldás]
39. lap
1057.... arasztnyi létet .... arasznyi létet
1062. Te nő meg, aki a paradicsomból Te meg, nő, a ki - úgy rémlik szívemnek
[szerkesztői feloldás]
A. kék ceruzával melléje írta: „pharao korában nem?"
1072. és 1076.
[szerkesztői feloldás]
utána az Utasítások mellé:
petit
1074.-1075.:
Szép bucsú, ugy-e?-Nos vitéz nem-e Szép búcsu, nemde? - Nos vitéz uram,
Borzongat kissé idegenszerűen Nem borzogat most furcsán egy kevéssé
[szerkesztői feloldás]
40. lap
A.
Arany János
halvány, kékceruzás sorai a margón: „engesztelés a halálban." Ez bosszantja Lucifert.
1082. Átok reád, te köznapos... ...közlelkű ...
6-ik szín. Hatodik szín
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás 3. sorában áthúzta
Arany
Arany János
az „asztal" szegletes jelzőjét.Az utasítás 3. sorában áthúzta
Catul.
[szerkesztői feloldás]
Mindenütt:
Catullus
1091. Ki van köztünk, ki még hisz istenekben? Ki hinne még közöttünk istenekben?
Később a Catullus név egyik l- betűjét áthúzta
A.
Arany János
[szerkesztői feloldás]
41. lap
1099. Unott hólnap, mi még ma elragadt, Unott lesz holnap, a mi elragad ma,
1101. Hűségit értém. Vagy ki az, dusabban Hűségit értém. - Vagy ki pazarol
1102. Ki kedvesét kitartja? Hölgyére többet nálam?
1105. S ha is, te, aki telhetetlenűl S ha bírnád is, te, a ki telhetetlen
1106. Vágyol gyönyört Gyönyörre vágysz...
[szerkesztői feloldás]
42. lap
1125. De hát a fogadás? De hát fogadástok?
1130. Egyél belőle, míg egy mást hízlalsz te is. Egyél, hiszen majd hízlalsz másikat.
1131. S nem esz meg-é rút féreg téged is? S nem dőzsöl-é rút féreg rajtad is?
1134.
[szerkesztői feloldás]
Utána, az utasításhoz:
petit
1135. Recipeferrum ! - Gyáva te. … Gyáva korcs.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az utasításban:
életéért esdve, ujjait ...
hüvelyét feléje tartja. hüvelykét a gladiátor felé tartja.
1140.... vér futott. … vér ömölt.
1144.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az utasításban:
petit
[szerkesztői feloldás]
43. lap
1158. Dagadó kebled tőlem ne vond el Puhácska kebled tőlem el ne vond,
1162. Szemedbe tartom, hogyha ott találod … ott leled
1163. Azt, amiért én is versenybe léptem. Azt, a miért én is versenyt futok,
1164.
[szerkesztői feloldás]
E sor után
A.
Arany János
beszúrása, utasításként:E sor után
(Luciferre mutatva)
1166. Miért is az a szép lány oldalánál Miért is ennek az a szép leány,
1167. Jobb hasznát hogyha már nem tudja venni. Ha már különb hasznát se tudja venni.
1172. Valóban, egy illy arc egész köröknek ... ily arc egész körök
[szerkesztői feloldás]
Fölötte áthúzva:
mulatság
1173. Költészetére fagylepelt boríthat. Költészetére fagylepelt borít
[szerkesztői feloldás]
44.lap
1178. Már benne pang a fekete halál, Már megfogant...
1182.
[szerkesztői feloldás]
A sor elején az A névelőt törli
Arany
Arany János
.A sor elején az
1183. El telni soh'sem ... Eltelni sosem ...
1186. S a mámor, édes mámor
[szerkesztői feloldás]
Eléje, utasításként:
Mind
[szerkesztői feloldás]
Az „édes" fölé írta
A
Arany János
., de később áthúzta ezt szót: kéjteli.Az „édes" fölé írta
1187. Mint horpadó sirt a nap, Mint horpadt sírokat a nap,
1188. Létünket megaranyozza Létünk megaranyozza,
1189. A borral, szerelemmel ... Borral, szerelemmel ...
[szerkesztői feloldás]
45. lap
1211.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé, utasításként:
(mind)
1214. Kísértett a nagyok agyában, Rém járt fel a hősök agyában,
1219.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé, utasításként:
(mind)
1225. Vagy nem vagy-é jól férfikeblemen? Nem jól esik pihenned keblemen?
1226. Ah jól vagyok. De nézd el, Sergiolus, Ah jól, nagyon. De nézd el, Serg.,
1227. A boldogság komollyá hogyha hangol. A boldogság midőn elkomolyít.
1231. Talán sejtjük, hogy az illy perc - virág ... ily perc - virág,
Melly hervatag. S így hervatag.
[szerkesztői feloldás]
E lap bal felsősarkán alig olvashatóan A. megjegyzése az 1235-40. sorra vonatkoztatva ,,az emlékezet mint csak sejtelem, jobb mint fennebb a bizonyos tudat"E lap bal felsősarkán alig olvashatóan A. megjegyzése az 1235-40. sorra vonatkoztatva ,
1245. Keserűet kivánna már a lélek. ...szivem
[szerkesztői feloldás]
46. lap
1247.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasításhoz:
petit
[szerkesztői feloldás]
Madách
Madách Imre
oldalakon át rövidítve írta Lucifer és Catulus nevét
[szerkesztői feloldás]
Arany
Arany János
egészítette ki e neveket
1255. Cseréld meg őket s ő tűzend keresztre. ... és ő von keresztre.
1262.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasítás mellé:
petit
[szerkesztői feloldás]
Az Utasítás 3. sorában:
silled. süllyed.
[szerkesztői feloldás]
47. lap
1265. Hogy a savanyú úr is felkiált? … is megsokalja?
1273., 1276. és 1277. sorok után: petit
1283. De hogyha a vész ajtódon kocogtat, ... kopog,
[szerkesztői feloldás]
48. lap
1303. Nincs már hited, kövekké dermedének. dermedeztek
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasítás mellé:
petit
1324. A szeretetnek örök istene A szent s z e r e t e t
[szerkesztői feloldás]
49. lap
Az 1331., 1339. és 1345. sor
[szerkesztői feloldás]
utáni Utasítások elé:
petit
[szerkesztői feloldás]
három ízben ugyanígy
1328.... Tebaisba... Thebaisba ...
1335. Érzést találhatnál is... Érzést találtál volna ...
[szerkesztői feloldás]
50. lap
1347. ... borzongatja hátam, ... borzogatja...
1367. Mint a dagadt párnákon. Mint dagadó párnákon
1372. Érvényesítni mind, Érvényre hozni mind
[szerkesztői feloldás]
51. lap
7-ik szín Hetedik szín
1387. Isméri a szerájok kéjeit, Isméri a szerályok kéjeit,
1390. Nem-é látjátok ezt a szent jelet, Vagy nem látjátok ezt a szent jelet,
1391. Melly testvér baráttal Testvérileg mely egy célhoz csatol?
1397. ...illy... ...ily...
1400. Ha annyi aljas, hitvány tervezettel Ha aljas tervvel annyi martalóc
1401. Keblében... Kezében...
[szerkesztői feloldás]
52. lap
1411. Szépen szollsz Tankréd szólsz,
1414. Le sújtom őt. - S ha ... Lesújtom. - És ha ...
1415. Le szállsz-e ... Leszállsz-e ...
1416. Nem-é nemesb, ha őtet emelem fel. Hát nem nemesb, ha ...
1417. Le mondani ... Lemondani ...
1422. Mellyért ... Melyért ...
[szerkesztői feloldás]
53.lap
1448. Nem-e hiszesz már ... Hát nem hiszesz ...
1454. Mint bármellyik más, melly sosem ... Mint bármelyik más, mely sohsem ...
1458-59. Melly … melly ... Mely ... mely ...
1470. S ti mégis ... Ti mégis ...
1484. Mond, mit hiszesz ... Mondd
[szerkesztői feloldás]
55. lap
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
petit
1493. S e meztellábos ronda csőcselék, S e puszta-lábas...
Melly... Mely...
1497. … illyest ... ilyest ...
1502.... illy ... ily...
1509. Mint medve ellen ... Mit...
1512. Nincs-é joguk hős voltok... … hős voltuk ...
[szerkesztői feloldás]
56. lap
[szerkesztői feloldás]
kétszer javítva
Patr.
Patriarcha.
[szerkesztői feloldás]
57.lap
1558. Még versenyezni vélünk. Vagy beszélj, ...felelj,
1561. Hát bírtok-é egy Anastasiussal? ...Anastasiust ?
1567. Melly... Mely...
[szerkesztői feloldás]
58.lap
1573. Isten dicsére a máglyára vélök ...őket!
1576. Erősek vagytok, tesztek, mint akartok kény szerint
1578. Megszámítottak bűnóráitok, Számlálva immár bűnóráitok,
1596. Mit állsz olly szótlan, mond oly...mondd
[szerkesztői feloldás]
59. lap
1606. sorban:. mind ezen bűn! mind (ez a) e bűn !
1614. Melly... Mely...
1626. Hozasz érvényre a kor ellenében, Hozandsz érvényre...
1627.... Chrónika
[szerkesztői feloldás]
mellé írva
vagy K...
1637. ...amit unokáik mit utódaik
[szerkesztői feloldás]
60.lap
1659.... illy világot, ...ily világot,
1660. Az úr dicse ha mindjárt... ... ha szinte ...
1662. Csak egyedül te maradál kicsinyt le. Csak te maradtál egy kissé alant.
[szerkesztői feloldás]
Utána az utasítás mellé:
petit
[szerkesztői feloldás]
61. lap
1672. Jedve kezdünk futni ... Ijedve kezdünk ...
1678. Illyen ... illy Ilyen ... ily...
1683. Úgy rémlik, egykor hogy ismerélek, egykor már ismertelek,
1686.... amillyen mulattató ...a milyen mulattató
1688. Felnéz, - mosolyg, oh hála az egeknek … hála néked ég !
[szerkesztői feloldás]
62. lap
1689. Lovag, megmentél, óh hogy köszönném meg? ..., hogy köszönjem azt meg?
1690. Nem gazdag díj-e a szó ajkaidról? … ajkadon?
1691. ...illyet ... … ilyet...
1697-1700. sorok:
S ha is, mit nyertem. Vagy hálás leszek S mit nyertem volna! Vagy hálás leszek,
És ott vagyok, mint hogy ha ők be érnek. És ott vagyok, mint ha elér a vész:
Vagy háládatlan és így elkárhozott. Vagy háladatlan, - így is kárhozott.
Pedig nem voltaktak üldözőink. Pedig nem volt rút a négy üldöző.
1704. Nem zárja tőlem a reményt le ... ...el,
1710. E fekete szalag? Ez éjsötét ...
1715. Hogyan ne vólna ott a szerelem? ... szerelem, leány!
[szerkesztői feloldás]
63. lap
1718. Penig gyötörsz ... Pedig ...
1719. Szintén le zár ez a fal téged is? És el fog zárni e fal...
1720. Le ám de kulcsa, nincs tengerbe vetve. El ám, ...
1721. Nagy kár, - irandanék szép elégiát, (egy szép alagyát) Nagy kár, beh szép elégiát faragnék
1722. ... Álnok! el szemem elől! Csalfa! menj előlem!
1723. S miért? nem-e nagy eszme ... S miért? - hát nem nagy eszme az ...
1725.... Én megyek. ... Már megyek.
1728. Inkább a kulcsot ablakomba helyzem. Inkább a kulcs … ablakomba' lesz.
1729. Hadd tudjam hát meg legalább neved, ... hát legalább meg neved.
1733. Nevem Izóra. És a tiéd, lovag? ... S a tiéd, lovag?
[szerkesztői feloldás]
64.lap
1736-1740. … illy ... melly... illy, ... ily … mely ... ily ...
1744.-45.
[szerkesztői feloldás]
oldalt, kék betűkkel:
nehéz
1747. S szent fogadást tőn ... És szent fogadást tőn...
1762. Nevezetes !... Ez különös! ...
1763. De ollymég se ... De olymégsem ...
[szerkesztői feloldás]
65. lap
1766. S én nem birom gátolni már győzelmem. ... gátolni győzedelmem.
1767. ... fullánk... ... fulánk...
[szerkesztői feloldás]
az u felett rövid jel: U
1770. ... hogy én szereslek. ... szeresselek.
1776. Az ablakban van, nem tengerben ... Ablakba' lesz majd, nem tengerben...
1778.... illyen ... ...ilyen...
1781. Letörli a költészetnek zománcát, ... költészet hímporát,
1782. Arczáról ... Arcárul...
[szerkesztői feloldás]
az u fölött: U jel
1788. sor után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
66. lap
1803.... ollykor ... … olykor ...
1816. Melly ... Mely...
1817. Hol csak nékünk szeretni... Szeretni hol csak nékünk ...
1820. Melly ... Mely ...
[szerkesztői feloldás]
67. lap
1826.... sáncot ... … sarcot ...
1829. sor után:
[szerkesztői feloldás]
az utasítás mellé
petit
1840. Dacolni érted mindennek fogok. ... mindennel fogok
1845. sor után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
68. lap
1850. Galabfival kígyókat kölcs. Galambfival ... költs.
1851. ... Millyen ... ... Milyen ...
1859. Melly ... Mely...
1860. Szemetlenségben jóval túlhaladja Orcátlanságban messze ...
1862. Melly ... Mely ...
1865. sor után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
1866. Tankréd ! ... szeretőd ... ...kedvesed...
[szerkesztői feloldás]
1872. sort
A.
Arany János
kék irónnal aláhúzta:1872. sort
[szerkesztői feloldás]
Lapszéli megjegyzése: légvár.Lapszéli megjegyzése:
[szerkesztői feloldás]
69. lap
1878. Csatára szálltam szent eszmék miatt, ... szent eszmék után,
1888. Szégyen nélkül ... Szégyen ne'kül ...
[szerkesztői feloldás]
70. lap
1903. Az én időmben illyes ünnepély vólt, ... ünnep volt az ilyes,
1906. Illy ... Ily ...
1911. De e közömbös ... De e közönbös ...
1913. ... illy ... ily ...
1914. sor után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet
1916. Rosz álmom ... Rosz álmam ...
1919.... a kígyónak fejénél. ... ott a kígyó fejénél.
1920. Meg lesz uram, amint parancsolod Meglesz, miként parancsolod uram.
1922.
[szerkesztői feloldás]
a műt szót
A.
Arany János
aláhúzta.a
1923. Melly ... Mely ...
[szerkesztői feloldás]
71. lap
1928. Amint izzasztók az öreg királyt, ... a vénhedt királyt,
1936. Melly ... Mely ...
1945. Ollyan ... Olyan ...
1950. javítni azt … javítani.
[szerkesztői feloldás]
72. lap
1960. Hiába, nem tud szokni új körébe, ...új körébe szokni,
1966. S hol hódolást lát, ... Ő hódolásban mellékcélt gyanít.
1966. után
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé
pet.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás II. sorában:
... vállára ver.
1967. Ah menny lovag, Ah menj lovag ...
1968. és 1969. milly ... melly ... ... mily ... mely ...
1977. Ki vágynék ílyen ... Ki vágyna ...
1979. Baljóslatú illy arcú férfiú. Egy férfi, arcán e sötét jelek.
1981. ... őt illyen gyanútól, … őt az ily gyanútól,
1982.-83.
Előttem, kit szentelt pántok csatolnak hozzája. - Ő beteg, - nagyon beteg. Előttem, kit hozzá szent kötelék Csatol. - Hisz ő beteg, - nagyon beteg.
[szerkesztői feloldás]
Lapszélen
A.
Arany János
megjegyzése, kék irónnal: a „ pántok"-ra vonatkozóan: Sokszor van e nem szép szó Lapszélen
1984. Betege tán ... Betegje tán ...
1988. sor után:
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé
pet.
[szerkesztői feloldás]
73. lap
1993.éjel éjjel
1995. mennyünk … menjünk ...
1996. Imé lépcsője - jó éjt ... Lépcsője itt van
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
melléje írta: minek?
1998.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
petit
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás szövegében:
[szerkesztői feloldás]
a szónak első fele kék ironnal aláhúzva
zseleszékbe dül ...
2000. Egy fillérem sincs, mindent el vivél már. mind elhordtad immár.
2002. Az udvarhölgyek járnak pávaként, … pávaként ragyognak,
[szerkesztői feloldás]
74. lap
2010. El árulom tudásomat ... Elárulom
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
melléje írta oldalt: verrathen?
2022. Csak a svérák ... Csak a szférák ...
[szerkesztői feloldás]
Oldalt mellé írta
A.
Arany János
: sphae Oldalt mellé írta
2034. Kétséges rang-e hát a tudomány? … hát szellem, tudás?
2042. Ha lelked volna olly rokon velem, Ha volna lelked oly ...
2045. Kívül a bóldogságot, csak körömben, Kívül a boldogságot körömön,
[szerkesztői feloldás]
75. lap
2051. Fullánkos melly ... Fulánkos … mely ...
2052. ...milly ...mily
2057.... kis szerű idő van, törpe az idő,
[szerkesztői feloldás]
Mellette
A.
Arany János
megjegyzése: hang! Mellette
2062.
[szerkesztői feloldás]
E sor után:
petit
2069...olly... ...oly...
2070. Mit kezdjek én dacolni ellenükben? … dacolni ellenök?
2072.
[szerkesztői feloldás]
E sor után
pet.
2076. Míg bűne a koré, melly őt szülé. ...mely szülte őt.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasítás szövegében:
[szerkesztői feloldás]
Luc. jő egy lámpával s azt az ...Luc. jő
Lucifera lámpával s az asztalra teszi.
[szerkesztői feloldás]
76. lap
2082. … ollyant, melly ... … olyant ... mely ...
2096. ...melly ... ...mely ...
2099.-2100.
[szerkesztői feloldás]
E sorok mellett
A.
Arany János
-tól ez a megjegyzés olvasható:E sorok mellett
rímel
2105. ...Melly ... melly ... Mely ... mely ...
[szerkesztői feloldás]
77. lap
2111.
[szerkesztői feloldás]
Utasításban
ivogat
iddogál (pet.)
2126. Vagy mond, ... Vagy mondd, ...
2129. Óh, jő-e kor, melly e rideg közömböt Oh, jő-e kor, mely e rideg közönyt
2130. Leolvasztandja, melly ... Leolvasztandja, s mely ...
2132.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasításhoz:
pet.
2135. Melly ... Mely ...
[szerkesztői feloldás]
78. lap
2137. S lezúzza tán azt is, ki kimondta. ... ki azt
[szerkesztői feloldás]
majd
Arany
Arany János
áthúztamajd
ki őt kimondta
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasításhoz:
petit
[szerkesztői feloldás]
Utasításban:
maseillese...
marseillaise..
2140. Melly a földet meg fogja ifiítni: Mely a vén földet ifjúvá teszi:
[szerkesztői feloldás]
Utána írta
A.
Arany János
kék ceruzával: reformatió?Utána írta
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasításban:
Párizs Dantón Páris Danton
2150. S eleibe dobtuk ... S eléjök dobtuk ...
2154. De a másik szózat sem hangza el, ... sem hangzik el,
2155. Mit a jobbakhoz intézett e hon. ... intézett honunk.
[szerkesztői feloldás]
79. lap
[szerkesztői feloldás]
a 2164/b. sor kimaradt a kiadásokból:
Nem gondolok nevemmel, légyen átkos.
2170. De ezt szuronnyal ... Hanem szuronynyal ...
[szerkesztői feloldás]
A
Arany János
. melléje írta: mit?
2172. Most vérze el egyik tábornokunk, Most hulla vére egy tábornokunknak,
2176.... olly .. ...oly ...
2180.
[szerkesztői feloldás]
E sor után
petit
2187. ...melly ... … mely ...
[szerkesztői feloldás]
80. lap
2198.
[szerkesztői feloldás]
E sor után
petit
2201. Nem ellenség, melly nyiltan szembe száll, ... mely által ...
[szerkesztői feloldás]
Az utolsó 3 szót
Madách
Madách Imre
maga húzta át és helyébe írta: „elesni is dísz."Az utolsó 3 szót
2211.
[szerkesztői feloldás]
E sor után
pet.
2214.... hagyjuk őt. hagyjuk őket.
[szerkesztői feloldás]
81. lap
2224. Le leplezi valóban bűnöket. Világosan mutatja bűnöket.
2225.... millyen ... Milyen ...
2228.... milly ... … mily ...
2233. Ki vagy te, hogy Dantonnal ezt merészled? ... hogy Dantonnal így beszélsz?
2234. Megállj - nem-e tudod, Megállj - vagy nem tudod,
2235. Hogy a polgáron kívül nincs egyébb cím? Hogy polgáron kívül nincs cím egyéb?
[szerkesztői feloldás]
82. lap
2237/b
[szerkesztői feloldás]
E sor a kiadásokból kimaradt, melléje a kéziratba
A.
Arany János
kis kék keresztet tett.E sor a kiadásokból kimaradt, melléje a kéziratba
[szerkesztői feloldás]
E guillotine is szinte hallgatózik.
- - - - -
2238. Lépj sergeinkbe és pályád kinyílt. ...s pályád nyitva áll.
2243. Miért rohansz illy vakmerőn sírodba? ... ily vakmerőn halálba?
2245. Csak tikteket ... Csak titeket ...
2251. Tik feleljetek ... Ti feleljetek ...
2252. Húgom ! óvjon az ég. ...isten
2253.... nem rosszabb ... ... nem roszabb ...
2254. Ne illy ... Ne ily ...
[szerkesztői feloldás]
83. lap
2265. Mellyről mellőlem hullnak el naponta, Melyről ... naponkint,
….….….….….….
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
az utolsó szótagot kétszer is aláhúzta.
2269. Óh nő, ha egy napig tanítanál csak Oh nő, csak egy napig tanítanál
2270. Ez édes tudományban, ... Ez égi tudományra,
2272. S e rémvilágban vágyol még szeretni. ... még szeretni vágysz.
[szerkesztői feloldás]
A kiadásokban mégis: vágyol lett!A kiadásokban mégis:
2273. a lelkiismeret? a lelksmeret?
2275. … kit a végzet vezet, … végzés vezet,
2278. Ha gyönge rózsa állott utain? hajlong utain,
2279. S aztán ki van eléggé vakmerő, S aztán ki lenne vakmerő eléggé,
2281.- 2.: ... melly színpadán ...mely színpadán
Egy Catilinát, egy Brutust vezérel? ......vezet?
2284. Megszűnt egyúttal lenni ember is, Megszűnt egyúttal ember lenni, és
[szerkesztői feloldás]
Az egész 2285. sor
A.
Arany János
betoldása:Az egész 2285. sor
Oly földfeletti lénnyé változott,
[szerkesztői feloldás]
84. lap
2293. s ha így vagyon, mond, mond, mért nem szeretnél, S ha így van ez, mondd, mondd, ...
2294. Nem nő vagy-é s nem-e én férfiú? … s én nemde férfiú?
2296. . . e világra: ... a világra:
2299. S ha is? ... S ha meg?...
2300. Mint mellyet én szivemben... Mint a kit én szivemben hordozok.
2305. Csupán, melly mindég if a szív. Csupán, mely mindig if, és ez a szív.
2306. ... óltárnak... ... oltárnak ...
2307. Martíra. Óh Danton Mártírja. Oh Danton ...
2322. … Ne mond, ne mond... ... Ne mondd, ne mondd...
[szerkesztői feloldás]
85. lap
2324. után
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
petit
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szövegben:
pikákon .láncsákon
2331. és 32. sorban: Óh... Pólgártárs Oh... Polgártárs ...
2333.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
petit
2336.-37. . vólna... Roszszul ... volna ...Roszúl...
2340. . kellhet illy kebelben? ...kelhet ily...
2344. szollsz illy regényesen. ...szólsz ily...
[szerkesztői feloldás]
86.lap
2351. Hogy elbukott, látott talán hasonlót ..., az látott tán hasonlót.
2361. után
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
2362. és 68. sor után:
[szerkesztői feloldás]
Utasításokhoz
pet.
[szerkesztői feloldás]
87. lap
2370. A felséges nép itélend majd itél fölötted,
2379. és 2388. után:
[szerkesztői feloldás]
Utasításokhoz
pet., petit
[szerkesztői feloldás]
A 10-ik szín utasítása mellé:
A.
Arany János
kis kék keresztet tett,
Utasítás I. sora: Ollyanná... Olyanná ...
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szöveg 3. sorában:
ra...
llára...
[szerkesztői feloldás]
88. lap
2394., 2404. sorban: milly... illy... ...mily... ily...
2407. Fel mersz szollítni... … szólítni ...
2417. … melly ... … mely...
[szerkesztői feloldás]
89. lap
2430. ... Mi nyomorúlt ! ... A nyomorúlt !
2433.... Az eszmék erősbbek, ... erősbek,
2443. Pirúlnom kell, midőn dicsértetem. ..., ha dicsérnek ezért.
2444. ... olly ... ...oly...
[szerkesztői feloldás]
90. lap
2455. Mint azt másokkal tartod célszerűnek. Mint másra célszerűnek tartod azt.
2462.... egyiránt. ... egyaránt.
2469. Bár melly ... Bármely...
2477. Ha nép közé a mai világban. ...megy a mai világban.
[szerkesztői feloldás]
91. lap
2489. S egyébb... S egyéb ...
2493. Melly ... Mely...
2495. Szetélynek... Szentélynek ...
2497. Mi rettentő komoly az egész dolog. … komoly csíny az egész.
2501. Ki álltal lépi, véresen lefogja. Ki általlépi, véresen megejti.
[szerkesztői feloldás]
A 2502.-2504. sort a II. kiadásban megváltoztatták;
Szász Károly
Szász Károly
javaslata alapján.A 2502.-2504. sort a II.
2505. Ah, értlek ... örökké? Ah értlek, … örökre?
2508. Az ortodoxot, akit... Az orthodoxot, a kit ...
2512. Melly ... ahol ... Mely... a hol ...
Tanít. Tanítvány
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
többször kiírja az egész szót e lapon
[szerkesztői feloldás]
92. lap
2522. Ha úgy elbúv, hogy ... Ha úgy elbú,...
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
melléje tett egy kis kék keresztet
2525. Eszményesités visz művünkbe... ad művünkbe ...
2527... melly ... ...mely...
2529. Mi annekül ... Mi a nélkül ...
2531. Ki fogsz tán az élő természeten ... az élő nagy természeten.
2541. Óh mit, ... mond nekem, Oh, … mit mondd nekem.
2543.
[szerkesztői feloldás]
Más szórend,
A.
Arany János
átszámozásávalMás szórend,
Csak a butával lettem-é egyenlő.;
2551. Fogd hát e sárgult pergaméneket, … e sárgult pergamenteket,
[szerkesztői feloldás]
93. lap
2568. . . melly ... … mely ...
[szerkesztői feloldás]
A 11-ik szín utasításában
Tover ... Temse Tower ... Temze
2582. … mértékébe ... … mértekébe ...
[szerkesztői feloldás]
94. lap
2592. Mindég új s mindég a régi. Mindig új ...
2601. Hiszi, hogy ... a világot. e világot
2603. … szoll a szívnek is verése ...szól ... verése is.
2614. ... ennelkül... ...e nélkül ...
2618. ... másként veszélyben, … máskint veszélyben,
[szerkesztői feloldás]
95. lap
2619. Ha illy ... Ha ily ...
2622. De hogy ha áll is, hogy kihalt... De bár ha áll is, a jaj hogy kihalt.
2635. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás
A.
Arany János
betoldása:Az utasítás
A Towerre mutatván. - pet.
2636.
[szerkesztői feloldás]
„Kisértetén" szó után
A.
Arany János
kis kérdőjelet tett a lapszélre.„Kisértetén" szó után
2638. E korhadt … sem kell nekem ... se kell nekem.
2643. … Titáni ... ...titáni ...
[szerkesztői feloldás]
96.lap
2654. De mond, ... De mondd, ...
2660. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasításban:
belsbe
… belsejébe...
[szerkesztői feloldás]
melléje írva
pet.
2668.... játsza emberét, ... játszsza emberét,
2670.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
2672. ... ollyan... … olyan...
2674. … a ifjuság. . . a víg ifjúság
[szerkesztői feloldás]
97. lap
2679. S ki mondja, hogy kinek van igaza, S ki mondja meg, kinek van igaza,
2683. Valjon... Vajon...
2685. Ép a torzkép az, mit nem tűrhetek. A torz az épen, mit nem tűrhetek.
[szerkesztői feloldás]
Előbb „torzás"-t írt
A.
Arany János
Előbb „torzás"-t írt
2688.... külömség, különbség -
2690. Ép a torzképek közt gyönyörködöm. Én épen a torzban gyönyörködöm.
2694. Kéjhölgytől ... Kéjhölgytűl
[szerkesztői feloldás]
korrekt.-ban jav.
Arany
Arany János
.korrekt.-ban jav.
2699. után:
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szövegben:
ra
llára
2702. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
2707. ... hólt gyermekem ... ...holt...
[szerkesztői feloldás]
98.lap
2713. Mellyért, ... aki ... Melyért ... a ki ...
2715.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
2722. Azért olly... ...oly...
2723. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
99. lap
2735. A dús meg ördög, vérünket ki issza. ...vérünk szíja ki.
2736. Most jőne már! hadd küldeném Most jőne csak, hadd küldeném...
2738. ...Márma ... Már ma...
[szerkesztői feloldás]
Munk. szót kiegészítette
A.
Arany János
:
Munkás.
2741.-42.
Én nem teendek véle semmit is, Én semmi rosszat nem teszek vele
Le ültetem csak, lássa, hogy ki az úr. Leültetem csak, lássa, ki az úr.
[szerkesztői feloldás]
Nyomtatásban megváltozott e két sor, tehát
A.
Arany János
a korrektúrában javította:Nyomtatásban megváltozott e két sor, tehát
Nem vétek néki, mellém ültetem,
Lássuk, ki az úr, és ki tud mulatni.
2743. Mivel szolgáljak, uraim? - Mi sem kell. Uram, mivel szolgáljak? - Semmivel.
2745. Azt vélitek tán, a pénzt hogy lopom, ...a pénzt csak lopom,
2746. Vagy gyermekem s nőm koldulásra term ! ... koldusbotra termett?
2754. Melly ... Mely ...
[szerkesztői feloldás]
100. lap
2755. . . a nyomor fölébe, ... a nyomor fölé,
2756. Nem-é dicső? - Engem csak undorít. Hát nem dicső ez? - Engem undorít.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé, lapszélre:
petit
Kold.
[szerkesztői feloldás]
A. a szót kiegészíti:
Koldus
2760. Igaz koldus sem vagy hát esszerint, ... e szerint
2764. Paraszt, el innét! azt hiszed talán, Paraszt, odébb! - vagy azt hiszed talán,
2766. ... Ne bántsad. Térj ki néki. Ne bántsd. Térj ki előle!
2768. Lenézéssel hát még miért tetézi, No hát, lenézéssel miért tetézi
2769. Hisz mint nadály, jólétünk szopja úgy is? Ha mint nadály, jólétünk szopja ki?
[szerkesztői feloldás]
Korrektúrában
A.
Arany János
ezt a végleges sort javította:Korrektúrában
Ha már úgyis nadályként szívja vérünk.
2775. És le tépni ... És letépni ...
[szerkesztői feloldás]
101. lap
2781. Hogy őrzi a lány egy tekintetét, Hogy őrzi lánya
2783. Jól tudja bár, . .. Bár tudja jól, ...
2784.... másnak dűl karára. ... másnak dől karára.
2786. Mond, ... amit ... Mondd, ... a mit...
2791.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
szórendi javítása:
kell élnem
De mit tegyek, élnem kell .
2795. Mellyet ... Melyet...
2798. Mi örömem telik ti bennetek, ... most bennetek
2799.... olly ... ...oly ...
2804. után:
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szöveg mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
Az utasításban:
végakordja ... imakönyvel... végaccordja ... imakönyvvel ...
[szerkesztői feloldás]
102. lap
2807. Ne higgyen néki ... Ne hígyen néki ...
2809.... illy ... ...ily...
2811. Majd észrevétlen lenge el előttem. ...leng tőlem tova
2815.... ne érítsed vele. ... ne érintsd őt vele.
2817. pietista lész. ...lészsz
[szerkesztői feloldás]
103. lap
2839. Hiszen tán drágább mint a többi. Hisz tán drágább a többinél.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az utasítás mellé:
petit
2842.... még emlékszik reám. ...megemlékszik felőlem.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az utasítás mellé:
pet
2846. és 2848. . szóllt ... szólt...
2849. ... Arturnak szülői vagyonosok ... Artur szülei vagyonosak,
[szerkesztői feloldás]
104. lap
2858.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé a margóra
A.
Arany János
kis keresztjelet tettE sor mellé a margóra
2859. ... leg szebb ideálját ... legszebb ideálját
2860. és 2862. amit ... akinek...illy ... a mit ... a kinek ... ily
2862.
[szerkesztői feloldás]
Utasítás mellé:
pet.
2864. picín fehér kezét, ... piciny fehér kezét,
2866. ... bóldog életét ... boldog életét ...
2873. Anyám, ne engedd. Rendőrért kiáltok. Anyám, ne engedd hát - Rendőrt kiáltok.
2874. Hagyd őt - Ne bántsd-
[szerkesztői feloldás]
105. lap
2879. . . gallylugos, ... galylugos,
2880. Mi volt egyéb? Csak olly nyás ... oly finnyás
2882. Emelkedettség nincs már a világon. ... nincsen már sehol
2887. után
[szerkesztői feloldás]
Utasítás, mellé:
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
korrekturában írta így.
pet.
2895. Lánykáikat, s lesz majd verekedés, s mindjárt lesz háboru is,
2902. S mulatni, úgy hogy most tőlünk telik, ... , a hogy most tőlünk telik.
2904. Nagyobb s nemesb szinkör nyiland előttünk.
[szerkesztői feloldás]
Először
A.
Arany János
színtért írt helyette, azután: színben nyilatkozik-ra javította; Korrektúrában véglegesen így jayította:Először
Nemesb küzdtért foglal majd erélyünk.
[szerkesztői feloldás]
106. lap
2907. Meglátod, a csira mivé fejel. ... fesel.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
a lapszélre írta: „fesel" (fejel csizmát)
2908. Le rázván a tantermeknek porát. Lerázva majd a tantermek porát.
2909. ... gyáras ... gyáros
[szerkesztői feloldás]
A szereplők felsorolásában is így javította ezt a szót
A.
Arany János
A szereplők felsorolásában is így javította ezt a szót
2910. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
petit
2911. Korukban az volt, ... Ifjontan az volt, ...
2914. A munkásoknak bérét kell lehúzni. A munka bérét kell csökkenteni.
2915. Azt nem lehet, úgyis lázonganak már. Azt nem lehet, most is lázonganak.
2917. S van is panaszban, ami az, ... S van is tán a panaszban egy kicsi, ...
2921. ... fél éjel gyáraikban, ... fél - éjjel ...
2928. Fecsérli ert illy ... Fecsérli erejét ily semmiségre.
[szerkesztői feloldás]
107. lap
2933. Most látja már milórd, ... ... már, milord, mi kellemetlen
2937. . . indiából. ... Indiából.
2944. Csak ez hibáznék még te ... No, még az kéne csak, te ...
2945. Önök hajói még ma itt kendnek Önnek hajói már ma ...
2944.-51. Cigánya.
[szerkesztői feloldás]
Három helyen kiegészítette
A.
Arany János
e szót:Három helyen kiegészítette
Cigányasszony.
2951. Emlékezzék meg a jósnő... ... bár a jósnő szavára.
2954. Ő tölti most ki az ördög helyét. Most ő pótolja az ...
[szerkesztői feloldás]
108. lap
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szöveg mellé:
pet.
2955.-58.
El az utamból, - tisztelet nekem, Félrébb az útbúl - tisztelet nekem,
Megőszülék a tudományban, Megőszült titdományban a fejem
A természetnek titkos kincseit Míg a természet titkos kincseit
Míg ernyedetlen mind felástam. Felástam ernyedetlen szorgalommal.
2959. ... bolond, Lucifer ez? ... ez, Lucifer?
2960.
[szerkesztői feloldás]
melléje írta
A.
Arany János
melléje írta
cursív
2962. ... mint kelle régen. ... hajdan
2963. Illyen ... Ilyen...
2965. Természete, hogy fél ... Természete, ha fél ...
2974. Mellytől ... Melytől...
[szerkesztői feloldás]
109. lap
2986. Illy ... vólt ... Ily ... volt ...
2987. Ide vele. Nekem bármellyik el kell. Ide vele, - nekem bármelyik elkel.
2988. . . milly ... millyen ... mily ... mílyen ...
2989.... melly ... ...mely ...
2990.
[szerkesztői feloldás]
Az utasításban:
Annyával vissza jő .. Éva, anyjával visszajő ...
2993. Ollyan ... Olyan ...
2995.... olly ... ...oly...
2998.... fékető alatt ... fejkötő alatt
3002. Keze finom, tartása uriás ... úrias
[szerkesztői feloldás]
110. lap
3009.... Óh mi kéj, mi kéj! Oh, mi kéj, mi kéj !
3011. Társamtól a pénz, ... Társamtul ...
3012. Jaj milly kemény kéz! Uh! mily ...
[szerkesztői feloldás]
„Cigányasszony" után:
(felsikojtva) (felsikoltva)
3017.... mellynek ... ... melynek ...
3021. De mert méltób ... De mert méltóbb ...
3022. Amott tovább láttam sok... Amott odább ...
3023.... illy ... ... ily ...
3024. Hadd nézzük csak meg. No hát nézzük meg
3025. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasításban
mellyeket ... ... melyeket
[szerkesztői feloldás]
Utasítás melletti jelzete:
pet.
3026.... irigylik azt majd. ... ezt majd.
[szerkesztői feloldás]
111. lap
3030. Sikojtást hallok ... Sikoltást hallok . . .
[szerkesztői feloldás]
Utána az utasítás mellé:
petit
3034. Akasztni visznek. Óh mi jó szerencse, Akasztanak. Beh jó, hogy itt vagyunk,
3035. Gyerünk mi is, az ollyan izgató, Gyerünk mi is, oly izgató e látvány.
3038. Közömbös is, de ... Mindegy is az, de ...
3041. Aztán több hétre a kórházba jött. ... több hétre kórházba került.
3042.... nnél ... beszollt, ... nejénél ... beszólt,
3043. Lovel fia ifjú vólt ... ...volt,
3045. Vigan pajtás! - mártirúl... ... mártírként ...
3046.... név leend. ... név marad.
3052. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasításban
utósó ... utolsó
[szerkesztői feloldás]
112. lap
3058.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
3061. Avagy csupán talán a társaság? Avagy csupán a társaság talán?-
3062. Hol ez rothad, - buján tenyészik bűn. Hol ez rohad - buján tenyész a bűn.
3069... milly ... ...mily ...
3071. Illy .. Ily...
3075. A törvénytudós széjel ... A törvénytudós széllyel vágja ...
3077. után
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé
petit
3079. Hadd tűzöm csokromat e szent képhez. ... e szent képhez csokromat.
[szerkesztői feloldás]
113. lap
3082. E képről, még mint kis gyermek, szokám meg, Megszoktam e képről, még mint gyerek,
3086. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasításhoz:
pet.
3089. Ezerszer illy szép ékszer jő nyakadra. Ezerte dúsabb ékszer jő nyakadra.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
a „szép" fölé előbb „csinosb" szót írt, majd áthúzta.
3092. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
3095. Markodban vólt, ... ... volt,
3096. után:
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szöveg végén:
... tetn. ... teten.
[szerkesztői feloldás]
114. lap
3101. Melly öszvetartá, Mely összetartá,
3109. és 3112. ... melly ... ... mely ... melynek ...
3113.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
ismeretlen okból kis keresztet tett.
3115. . . kórlátolt ... ... korlátolt ...
3121. Csakhogy nekünk,de nem ... ... ám, s nem kicsiny magoknak.
[szerkesztői feloldás]
Utána az utasításban:
sötétül ... melly ... szollottak. Besötétül ... mely ... szóltak
3122. után
[szerkesztői feloldás]
A Kar szövegéhez:
beljebb
3123. ... holnap késü, ... késő,
3129. ... holnap felkell! ... felkel!
[szerkesztői feloldás]
Utána az utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
115. lap
3134. Ím a komédiát lejátsztam, Én a komédiát ...
3135. Mulattattam, de nem mulattam,
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé
A.
Arany János
keresztet tettE sor mellé
3140.-41. Jövőét ... iedten. Jövőt . . . ijedten.
3141.... a szombat est itt, . . . a szombatest itt,
3142. . . ldogságot: . . . boldogságot.
3150. Itt olly . . . Itt oly . . .
3153.
[szerkesztői feloldás]
mellé
A.
Arany János
keresztet tettmellé
[szerkesztői feloldás]
116. lap
3162. E földre csak mosolyom visz . . . . . . hoz gyönyört
3163. után:
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
petit
3164. után
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szövegben:
phalanstere . . . úgy mint . . . phalanster . . . s egyéb . . .
[szerkesztői feloldás]
utolsó sorában:
Felmerülnek . . . felbukkannak . . .
3165. . . . mellyhez . . . . . . melyhez . . .
3167. Nem-é vólt kis szerű a hon fogalma? Nem kis szerű volt-é a hon fogalma?
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
a „hon" mellé írta: cursiv
3172.
[szerkesztői feloldás]
sor végén:
. . . szép rend felett
. . . fölött
3176.
[szerkesztői feloldás]
írásjel:
. . . csak, a haza,
. . . csak: a haza
[szerkesztői feloldás]
117. lap
3189. . . . melly a . . . . . . mely a . . .
3195. . . milly . . . . . .míly. . .
3198. Jól érdemelt bérül kinyert az ember. . . . díjul kapott az ember.
3201. . . . ne olly sietve. . . . oly . . .
3206. Millyen bolond beszéd ez... . . . Mily oktalan beszéd ez már megint
[szerkesztői feloldás]
118. lap
3208.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé
pet.
3214. Phalanstereből . . . Phalansterből . . .
3215. S illy . . . S ily . . .
3224. De melly . . . De mely . . .
3226. Átpillantásáért vágyunk... Átpillantását vágyjuk az egésznek.
3228. Ollyan . . . olly . . . Olyan . . . olyan . . .
[szerkesztői feloldás]
119. lap
3232. De ő csak a homályban... De ez csak a homályban tévelyeg
3233. S fogalma sincs arról, amit . . . S fogalma sincs arról, miben segít.
3237. Illy . . . Ily . . .
3238. S azért jövénk ép hozzád, óh . . . S azért jövénk tehozzád, óh . . .
3255. . Ezrenként lakának . . . lakoztak
[szerkesztői feloldás]
120. lap
3259. . . . gőzmozdonyúl vólt. . . . volt.
3260. Ez . . .
[szerkesztői feloldás]
A ,,ló'' szó mellé írta
A.
Arany János
: cursiv A ,,ló'' szó mellé írta
3261. és 75. . . . vólt. . . . volt
3262. Erről regélik, hogy barát gyanánt Erről meg azt regélik, hogy barátúl
3265. . . . gondolatait. . . . gondolatjait.
[szerkesztői feloldás]
Nem a kéziratban javította
A.
Arany János
, hanem a korrektúrában.Nem a kéziratban javította
3272. Mellyből rnk e mese is maradt. Melyből nk szintén e mese maradt.
[szerkesztői feloldás]
121. lap
3284. Ollyan . . . Olyan . . .
3286. Az élő zsír, ez hús
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
e két szót aláhúzta és melléjök írta oldalt: cursív.
3287. és 91. Melly . . . illy . . . Mely . . . ily . . .
3289. Lássunk hát mást. Imé ásványaink. Lássunk tehát mást. Im ásványaink.
3290.... millyen . . . . . . milyen . . .
3295. Vasnak hívák és míg . . . Vasnak nevezték s míg . . .
3302. Illyennek . . . Ilyennek . . .
3306. és 3311. Mellyért . . . melly . . . Melyért . . . mely . . .
3317. . . . illy játékokon, . . . ily . . .
[szerkesztői feloldás]
122. lap
3324. Két illy . . . Két ily. . .
3327. Homérnek . . . Homernak . . .
3330.
[szerkesztői feloldás]
melléje, az Agricola név aláhúzásával együtt,
A.
Arany János
ezt a megjegyzést írta, kék ceruzával: miért épen ez? melléje, az
3337. Melly . . . Mely . . .
3343.-44.. tündér dalai . . . tündér daljai,
Nem cseppegtetnek-é a gyönge szívbe Ezek nem oltnak-é . . .
3350. Mennyünk . . . Menjünk. . .
[szerkesztői feloldás]
123. lap
3351. . . . milly . . . . . . mily . . .
3352. Ez ágyu . . . Ez álgyu;
3356. Az nem vólt . . . Az nem volt . . .
3361. S míg az hazug mód idealisált, . . . csalárdul idealisált,
3364.. . . millyen . . . . . . milyen . . .
3376. Melly mesterén túl tartna, Mely . . . járna,
3385. A ldogság helyin, mit . . A boldogság helyén, . . .
[szerkesztői feloldás]
124. lap
3388. . . . illy . . . . . . ily . . .
3389. Mond . . . Mondd, . . .
3390. Melly illyen népbe egységet lehel. Mely egy ily népbe . . .
3394. . . . éléskamra vólt az: . . . volt az . . .
3396. Hogy készen szedjen mindent, Hogy készen szedje mindazt, . . .
3402. . . . álltallátva rég . . . általlátva rég,
3403. . . . és éhen veszünk el. . . .és éhen veszünk.
3405. . . . nem szül többé világunk. . . . a föld. (Tolnainál 0)
3408. Elég idő, hiszem, a tudománynak. Elég idő tudásunknak, hiszem.
3409. Fűtőszerül kínálkozik a víz. . . . a víz ajánlkozik.
3414. . . . vólna lombikom, . . . volna
[szerkesztői feloldás]
125. lap
3420. és 22. . . . mellynek, mellyhez . . . . . . melynek . . . melyhez . . .
3423. Ha nem rlátolandja az egyén. Ha nem korlátozandja . . .
3434. Tudnád-e tenni, hogy ami rokon, . . . hogy mi most rokon,
3435. Ne vonsza egymást, . . . Ne vonja egymást, . . .
3438. Ah értem, mond . . . . . . mondd . . .
3446. El nem maradhat. Aki úgy ki lestem . . . Én, ki úgy kilestem
[szerkesztői feloldás]
126. lap
3451. Tudományunk . . . A tudomány
3458. Csak egy lépés az, melly még hátra van. . . . a mi hátra van.
3461. A többi mind kint vólt . . . . . . künn volt . . .
3463.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
petit
3465. . . . Hisz te ismérsz . . . Hisz te ismersz,
3470.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
127. lap
3477.
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás mellé
pet.
3480. Most intetik meg, aki vétkezett, Most kap fenyítést, a ki . . .
[szerkesztői feloldás]
Az utasítás 3. sorában:
. . . elébök lép. . . . eléjök lép.
3490. Elérni kíván és megsemmisítni: . . . hogy megsemmisítsen:
3494. után:
[szerkesztői feloldás]
Az aggastyán" szónak 14-szer előforduló hiányos írását
A.
Arany János
egészítette ki a 3608. sorig
[szerkesztői feloldás]
128. lap
[szerkesztői feloldás]
Cassius mellé írta
A.
Arany János
zárjelben: „ visszalépve"Cassius mellé írta
3508. De véred olly . . . . . . oly . . .
3511. Philippinél csatáztam.
[szerkesztői feloldás]
E szó mellé
A.
Arany János
kérdőjelet tett és kékkel aláhúzta.E szó mellé
3513. . . . illy . . . . . . ily . . .
[szerkesztői feloldás]
129. lap
3520. Ah milly szerep jutott Plató neked, Ah mily szerep jutott, Plátó, neked
3522. után: Angelo Mihály Michel Angelo
3527. . . . véssek rá egy kis éket, . . . holmi díszt,
3530. Megőrüléshez vóltam . . . . . . voltam már közel,
3539. Ez megszűkülte a világtekét, Ez szűknek érzé a világtekét,
3540. Mi egyenlővé és mi nyomorúvá S mi egyformára, mily törpére szűrte
3541. Szűré az állam. - Lucifer, gyerünk. Az állam! oh Lucifer, jőj, jerünk.
3543. Ma két gyermek tölté be... Ma két gyerek . . .
3545. után
[szerkesztői feloldás]
az utasítás mellé:
petit
[szerkesztői feloldás]
130. lap
Lucifer
[szerkesztői feloldás]
nevénél több ízben
A.
Arany János
egészítette ki
Madách
Madách Imre
rövidítésétnevénél több ízben
3549. Sőt inkább itt fogunk nyugodni . . . csak megnyugodni.
3551.
[szerkesztői feloldás]
az utasítás mellé:
petit
3552. Mit is kapsz e mindennapos nőn De mit kapsz e közsorsú nőn,
3561.
[szerkesztői feloldás]
az utasítás mellé:
petit
3562. El tőlem, el, e gyermek . . . Hozzá ne nyúlj ! e gyermek az enyém;
[szerkesztői feloldás]
131. lap
3565. Oh gyermekem! nem-é tápláltalak, Oh gyermekem ! hisz' én . . .
3567. Melly e szent pántot el szakítni. Mely e szent kapcsot elszakítni bírja?
3569. Hogy el vessz a tömegben, Hogy elveszsz . . .
3573. Hagyjátok e nőnek meg gyermekét. . . . ez anyának gyermekét.
3583. után
[szerkesztői feloldás]
az utasítás mellé:
pet.
3585. Oh gyermekem! (össze rogyik) Oh gyermekem! (összerogy)
[szerkesztői feloldás]
132. lap
3601. Nagy és nemes vólt mind illy . . . volt mind ily . . .
3602. Mellynek kórlátot nem ír Melynek higgadt gond korlátot...
3603.
[szerkesztői feloldás]
elé kis keresztjelet tett
A.
Arany János
elé kis keresztjelet tett
(Évát ölelve tartja.)
3607.
[szerkesztői feloldás]
az utasítás mellé:
pet.
3608. . . kórházba vélök ! . . . kórházba őket!
3609. után, zárjelben: (el sülylyednek) (elsülyednek.)
[szerkesztői feloldás]
133. lap
[szerkesztői feloldás]
A 13. szín utasításában:A 13. szín
. . . a többiek közzé vegyülve. . . . a többiek kö vegyülten.
3610. . . mond hová vezet? . . . mondd hová vezet?
3611. Nem e vágyódtál . . . Hát nem vágytál-e,. . .
3614. . . . illy ridegnek, . . . ily ridegnek
3616. E tér olly . . . . . . oly
3620. Lelkem le zárja; gyom el . . . Lelkem lezárja s vágyom el köréből
3621. És visszasírok, . . . De visszasírok . . .
3629. A villámterhes fe, mellyben . . . . . . felhő, melyben
3634.... melly keringve el vegyül . . . mely keringve elvegyül
3635. Miljó társ közt . . . vólt . . . Milljó társ közt . . . volt . . .
[szerkesztői feloldás]
134. lap
3641. Egyébb más hátra, mint a... Egyéb számunkra, mint a mathesis.
3646. Ha eddig tartott csak ki hősiséged, . . . tartott csak nagy . . .
3648. Ki mondja azt? . . . . . . ezt? . . .
3650. Melly . . . Mely . . .
3660. Mint ázalag féreg, melly csepp vizében . . . mely csöpp vizében
3662. . . . hasztalan iesztesz . . . hasztalan ijesztesz,
3665. Előbb meglévő, mint anyagvilágod. Előbb meg volt az, . . .
[szerkesztői feloldás]
Utána az utasításban:
A föld sz. (szellemének) szava.
3666. Hiú ember ! próbáld és megbukol. . . . próbáld, s szörnyet bukol.
3668. Alak a testnél, és napnál sugára? . . . s napnál a sugára?
[szerkesztői feloldás]
135. lap
3675. és 3677. . . . melly . . . melly . . . . . . mely . . . mely . . .
3688. S jegecsül tán, . . . S jegecül tán,
3689.
[szerkesztői feloldás]
E sor végére, egy alig olvasható kivakart szópár fölé írta
A.
Arany János
:E sor végére, egy alig olvasható kivakart szópár fölé írta
felfelé tör.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
a föld szellemének szavához négy alkalommal hetoldta e szót:
szellemének
3692.
[szerkesztői feloldás]
Sor végén:
gyűrüéből
. . . gyűrűből
3697. Ne mond, ne mond itt . . . Ne mondd, ne mondd . . .
3701. Szakítá azt fel. - Törhette azt fel. -
Majd én felszakítom. Majd én feltöröm.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az utasítás mellé:
petit
[szerkesztői feloldás]
Utasítási szövegben:
sikojtással . . . sikoltással megmerevűl,
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
Lucifer nevénél az elhagyott utolsó betűket több ízben pótolja
[szerkesztői feloldás]
136. lap
3702.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az utasítás mellé:
petit
3703.. . . most már el kerénghet . . . elkeringhet
3708. Nem olly könnyü . . . Nem oly könnyű . . .
3712. Ollyan rettentő az, megsemmisűlni. Oly iszonyatos az, megsemmisülni.
3714. és 3720. olly . . . illy . . . . . . oly . . . ily . . .
3715. . . . bóldog leszek. boldog leszek
3722. . . . vóltakép mi is? . . . voltakép mi is?
3724.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé
A.
Arany János
kis kék keresztet tettE sor mellé
3727. és 3729. . . . vólna . . . vólt . . . . . . volna . . . volt
3730. . . . Cheroneánál,
[szerkesztői feloldás]
A lapszélen mellé írta
A.
Arany János
: ae A lapszélen mellé írta
[szerkesztői feloldás]
137. lap
3738. Vólt eszmém . . . Volt eszmém . . .
3742.
[szerkesztői feloldás]
E sor elejét
A.
Arany János
kék ceruzával aláhúztaE sor elejét
3749. S ha is, - van-é küzdés... S aztán? - van-é küzdés
3753. . . . el muland . . . elmulik
[szerkesztői feloldás]
138. lap
3763. Amint fel retten lépteink zajától. A mint felretten lépteink zaján.
3766. S a hóld vörös képpel néz köd mögűl S a hold . . . köd megől
3770. Hol az embernek lelke, ernek Holott az ember lelke, erejének
3778. Az ember bölcsnél . . . Az ember bölcsejénél . . .
3781. . . . mellyre . . . . . . melyre . . .
3783. Első s utolsó ember a világon Első, utolsó . . .
3786.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
a lapszélre kiírt egy kivakart, olvashatatlan szót:
Nyomorún-é
3786. . . . ízről -ízre ízrül - ízre
3788-91.:
[szerkesztői feloldás]
Ez a négy sor a II. kiadásban egészen megváltozott. Nem tudni:
Madách
Madách Imre
javította-e így, vagy pedig
A.
Arany János
Ez a négy sor a II. kiadásban egészen megváltozott. Nem tudni:
Ha nagy lelkedre, amint hívod azt . . .
[szerkesztői feloldás]
139. lap
3794. . . . átvizsgálása az . . . átvizsgálása ez
3800. . . . kitűzött céljainkra. . . . kitűzött céljaidra.
[szerkesztői feloldás]
Korrektúrában
A.
Arany János
javította, a végleges szövegezésben:Korrektúrában
éltünk küzdelmire.
3805. Közömbe tart, ki . . . Közönye tart, . . .
3816. A vigasz rosszabb, mintsem bánatom vólt. . . . mint volt bánatom.
[szerkesztői feloldás]
140. lap
3824. . . . milly jogod van, . . . mily jogod van,
3831. Mellyben . . . Melyben . . .
3834. Az a külömség . . . . . különbség . . .
3837. . . . mint ő az övére. . . . mint ez az övére.
[szerkesztői feloldás]
141. lap
3850. A jólakásé, míg itt társadé . . . A jóllakásé, . . .
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
korrektúrája alapján az I. kiadás szövegében így:
A jóllakotté, . . .
3857. És csak midőn ezt el birod csitítni, . . . el birád csitítni,
3860. Méltó beszéd ez hozzád, Lucifer. Méltó beszéd hozzád, Lucifer, ez.
3861. . . . vonz . . . vonsz
3864. Környülményeknek dőre magzata. Vagy oly körülmény dőre magzata,
3865. Miket mind egyig a hitvány anyag Mit egytűl egyig a . . .
[szerkesztői feloldás]
Előbb
A.
Arany János
az „a" névelő fölé írta a csak szót, de áthúztaElőbb
3871. Mellynek még pénze sincs, Lucullusi Melynek még . . . lucullusi
3872. Villában dőzsöl édes mámorában Villában iszsza édes mámorát
[szerkesztői feloldás]
142. lap
3889. . . . reszket bölcseén: . . . reszket bölcsején:
3899. Olly . . . olly valónak, Oly . . . oly valónak
3909. Sokan . . . újamon Sokan . . . ujjamon
3911. Mindég érkeznek ujak . . . Mindég kerülnek ujak . . .
[szerkesztői feloldás]
143. lap
3915. . . . tekintsük meg nt. . . . nejét
3916. . . ., hogy ha silledt . . . mert ha sülyedt
3920. Költészet, hogy ha silledt, . . . . . . sülyedt, . . .
3921. Melly . . . Menny, ne lássam őt. Mely . . . Menj, ne lássam őt.
[szerkesztői feloldás]
E sor után, az Utasítás mellé:
petit
3924. . . . illy . . . ily
3925. . . . nn. . . . nején
3930. . . . Nőm, vendégeink - - -
3931.
[szerkesztői feloldás]
Ez az egész sor
A.
Arany János
betoldása:Ez az egész sor
Érkeztek ím. Lásd őket szívesen.
[szerkesztői feloldás]
Utána, az Utasítás szövege mellé:
petit
3932. Légy üdvözölve idegen, pihenj meg.
[szerkesztői feloldás]
Melléje írta
A.
Arany János
a margóra, kék ceruzával: komisch, - de áthúztaMelléje írta
3934. Vezess jövőmből a jelenbe vissza. Vezess jövőmbül . . .
[szerkesztői feloldás]
144. lap
[szerkesztői feloldás]
A 15. szín utasításában:
álomitasan álomíttasan . . .
 
 
[szerkesztői feloldás]
A 15. szín utasításánál téves a színhely visszaváltozása IV. színné.
Madách
Madách Imre
tollhibáját
A.
Arany János
sem vette észre, s így került nyomtatásra is. Pedig nyilvánvaló, hogy
Madách
Madách Imre
a III. szín pálmafás vidékére gondolt.A 15. szín utasításánál téves a színhely visszaváltozása
 
 
3944. Hogy a természet rende.. . . . rendje . . .
3948.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
az előbb áthúzott egyik l-betűt a melly szóban mégis benne hagyatta a versmérték miatt. Ezt a lapszélre pirossal ki is írta!
3949. Hogy szét bomóljon? Hogy szétbomoljon?
3959. Illy . . . Ily . . .
3963.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellé
A.
Arany János
a margóra kis kék keresztet tettE sor mellé
[szerkesztői feloldás]
145. lap
3969. . . heggeszti a sebet . . . . . . hegeszti a sebet . . .
3972. Te lész a bóldog . . . Te lész a boldog . . .
3974-75. . . . olly . . . . . .oly
Melly. . . mely. . .
3993. Következetességén bámuland Következetes voltán bámuland
3998. Dacolhatok még, istennek; neked, Dacolhatok még, isten, véled is
4001. Nem-e vagyok magam e nagy világon? Nem egymagam vagyok e nagy világon?
[szerkesztői feloldás]
146. lap
4005. és 4009. milly olly mily oly
4006. Nem-e minden perc vég és kezdet is? Hiszen minden perc nem vég s kezdet is?
4009. Utólsó csókod olly ... Utolsó . .. oly ....
4011. Én félek tőled. . úgy félek tőled . .
4015. Mit a nő meg nem ért s csak gátjaul van. Nő azt nem érti s nyűgül van csupán.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
külön is, oldalt pirossal beírta: nyűgül.
4016. Mért nem szunnyadtál . . . Mért nem szúnyadál . . .
[szerkesztői feloldás]
E sor utáni Utasítás mellé:
petit
4023. Ha megsugom. De jőj tehát odább, . . . hát közelebb:
4024. Anyának érzem óh Ádám magam. Anyának érzem, oh Ádám, magam.
[szerkesztői feloldás]
147. lap
4030. Hiú káprázat vólt, nyugalmamért. Hiú káprázat volt: ez nyugalom!
4032.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellett
A.
Arany János
megjegyzése, kék ceruzával:E sor mellett
„Sejtem, de homályos."
[szerkesztői feloldás]
Fiad Édenben is. . .
4038.
[szerkesztői feloldás]
E sor utáni Utasítás mellé:
pet.
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
az utasításban több írásjelet pótolt
[szerkesztői feloldás]
Lucifer nevénél oldalakon át
A.
Arany János
pótolta ki az utolsó 3 betűt
4038.
[szerkesztői feloldás]
E sor mellett
A.
Arany János
lapszéli megjegyzése:E sor mellett
„szellem!"
[szerkesztői feloldás]
148. lap
4050. Óh mond, óh mond . . . Oh mondd, oh mondd, . . .
4052., 4059. . . . mellynek . . . mellyet . . . melynek . . . melyet
4061. . . . kigúnyol, mellyért vérezett . . . kigúnyol vérhullásaért
4067. Takart istenkéz el . . . Takart el istenkéz . . .
4074. De átcsillogjon mégis a jövő, Míg most, jövőd ködön csillogva át
4076. Emeljen a végetlen érzete. Emel majd a . . .
4078. Hadd kórlátozzon az arasztnyi lét. Fog korlátozni az arasznyi lét.
4080. és 4082. . . . mellyre . . . melly . . . . . . melyre . . . mely
[szerkesztői feloldás]
149. lap
4088. Ne gúnyolj, óh ne gúnyolj Lucifer, Ne gúnyolj, oh Lucifer, csak ne gúnyolj . . .
4090. Nagyon hideg vólt . . . Nagyon hideg volt . . .
4093. El vontad rólam a . . . Elvontad tőlem a . . .
4096. és 98. . . . melly . . . melly . . . . . . mely . . . mely . . .
4106. . . . közt mind egyiránt, . . . közt mind-egyaránt
4112. . . . melly . . . . . . mely . . .
4113. S el ntorítja bár . . . S eltántorítja bár -
[szerkesztői feloldás]
Az „Angyalok Kara" szövegét
A.
Arany János
a nyomda részére „beljebb" jellel látta el, piros ceruzával megjelölve e szövegrészt.Az „Angyalok Kara" szövegét
4118. . . . milly . . . . . . mily . . .
[szerkesztői feloldás]
150. lap
4123.
[szerkesztői feloldás]
E sor elején egy elmázolt, olvashatatlan szót ír ki
A.
Arany János
, piros ceruzával:E sor elején egy elmázolt, olvashatatlan szót ír ki
Mert ne azt tekintse célul stb.
4131. Hogy amit tész, azt az isten Hogy a mit tészsz, azt az isten
4132. Dicsőségére te végzed, Dicsőségére te végzed,
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
lapszélre írta: Cursív
4133. És ő épen rád szorula És ő épen rád szorulna.
 
  4140.
[szerkesztői feloldás]
E sor után a VÉGE szót
A.
Arany János
tintával áthúzta.E sor után a VÉGE szót
 
 
[szerkesztői feloldás]
Alatta
A.
Arany János
piros ceruzás írásával, majd átírva kékkel: Ex leone leonem ! Alatta
 
 
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
elmosódott, kékceruzás megjegyzéseiről lásd Jegyzetünket.
 
 
n
Jegyzet A közölt hasábos szöveg sorszámozása
Tolnai Vilmos
Tolnai Vilmos
é, a még
Madách
Madách Imre
életében megjelent II. kiadás nyomán. Összefoglalóan így lehetne ismertetnünk
A.
Arany János
módosításainak elvi szempontjait: l. Apasztotta a
Madách
Madách Imre
nál túl gyakori és következetlenül alkalmazott írásjeleket, központozást, s a fölösleges gondolatjeleket törölte a kéziratból. 2. Mindenütt kijavította a helyesírás ósdiságait s a
Madách
Madách Imre
vidéki elzárkózottságából eredő hibákat; viszont az is előfordul, hogy egyes elavult szókat vagy tájszavakat
A.
Arany János
irt a szövegbe, például a 3352. sorban: álgyu. 3. Sok helyütt módosította az ismeretlen tájszavakat vagy hibás szóképzéseket (például torzás, megszűkülte stb.). A nehézkes és hosszú szóösszetételeket felbontotta vagy egyszerűbbel cserélte föl. 4. A gyakori germanizmusokat magyarosította; erre már az I. sz. alatt közölt „Megjegyzései"-ben is figyelmeztette
Madách
Madách Imre
ot. 5. A jobb ízlés vagy szebb hangzás kedvéért (euphoniák: e és é, a és á stb.) beírt vagy elhagyott egyes szavakat, nemcsak a Madách-kéziratba, hanem a korrektúrába is több helyen: ugyanis a végleges, nyomtatott szövegben több olyan igazítást találunk, amely a kéziratban még nem fordul elő. 6. Némelyik sornak nehézkes szórendjén azáltal szépített, hogy egyes szavakat fölcserélt vagy átszámozta a szórendet. Így vált hibátlanná a jambikus lüktetés. Nemcsak a ritmus lett csengőbbé, de sok helyen még a mondat értelme is világosabb az új szórend következtében. Ahogyan az ötödfeles jambus-sorok követelik,
A.
Arany János
sok helyen kijavította a hosszú vagy rövid hangzókat is. 7. A régies betűkettőzések közül a sok „melly, milly, olly, illy" szóból legtöbbször
A.
Arany János
húzta ki az egyik l-betűt. Ha azonban ezáltal a ritmusban történnék hiba, akkor azonmód meghagyta a
Madách
Madách Imre
által használt kettős mássalhangzót. Általában a legtöbb javítani való
Madách
Madách Imre
helyesirásán volt. Elég a századeleji, kiforratlan iskolai írást tanulta, s ez rögződött belé sztregovai magányában. Stilusa is ezért maradt itt-ott régies.
A.
Arany János
ezért írta első levelében (szept. 12.), hogy a helyesírási hibákat okvetlenül kijavitandónaak tartja.
[szerkesztői feloldás]
Lásd 27. jegyzetünket a lapszámozással kapcsolatban
A kézirat végén (4141. sorként), középen ez volt: VÉGE. A munkának nyomdába adásakor
A.
Arany János
ezt a szót kék ceruzával áthúzta. Éppígy át van húzva alatta, előbb piros majd kék ceruzával,
A.
Arany János
-nak ez a háromszavas dicsérő megjegyzése: Ex leone leonem ! - Ez a latin közmondásnak: ex ungue leonem
[szerkesztői feloldás]
az oroszlánt körméről ismerjük
- általa módosított fonuája. A lap alján volt még
A.
Arany János
-nak 4- 5 sornyi bírálói észrevétele is, halványkék ceruza-írással, de ezeket radirgumival törölte s csak legalul, alig olvashatóan, ennyi maradt belőle: . . . 9.3/8. - Ez arról tanúskodik, hogy
A.
Arany János
ekkor, szeptember 3- 8. napjain még egyszer átnézte a művet, nemsokkal a
Madách
Madách Imre
nak írt levele előtt. Csak a nyomdába adásra fölhatalmazó válaszlevél után látott hozzá az emlitett sorok radirozásához. Minthogy a nyomdai korrigálást
Madách
Madách Imre
kérésére A. végezte, így előfordulnak a nyomtatott szövegben néhány helyen olyan kisebb változtatások is, amelyek a kéziratban még nincsenek. A II. kiadásban azonban
Madách
Madách Imre
visszajavitotta ezeket, ezért hitelesebb a II. kiadás szövege. Újból végigmenve a Tragédia kéziratán, soronkint összeszámláltuk, hány helyen láthatók A. bejegyzései, változtatásai. - Összesen több mint ezer sorban találjuk kezenyomát: az ő költői alkotása 148 teljes sor, további 368 sorban csak egy-két szót cserélt ki saját szavaira vagy kifejezéseire. Nyomdai utasítása: 142 szó, végül 378 sorban javított a vidékies vagy elavult szavakban egy-egy betűt. Egyetlen klasszikusunktól sem forog közszájon annyi idézet, mint
Madách
Madách Imre
tól - de ebben
A.
Arany János
-nak is van némi része. Mint
Voinovich Géza
Voinovich Géza
kiemelte Madách-életrajzában
[szerkesztői feloldás]
1922. évi kiad. 173-81. l.
: A. biztos ítéletére mutat az az elhatározása, hogy rögtön, első olvasásra fölvette a KT kiadványai közé, ami által maga is felelősséget vállalt a még ismeretlen költőért; észrevette a mű jeleneteiről, mily tökéletes történelmi miniatűrök.
Barta János
Barta János
pedig Madách-tanulmánykötetében (1942. é. kiad. 148-149., 170. és köv. lapjain) elemzi
Madách
Madách Imre
világnézeti közeledését az Arany-féle „nemzeti klasszicizmus"-hoz, s utal a két költő esztétikájának közös vonásaira. A Tragédiával foglalkozó ujabb kiadványok közül megemlítjük Básti Lajos, Kossuth-díjas színművész könyvét ( „Mire gondolsz, Ádám?"
Bpest
Budapest
1962.), minthogy helyre kell igazítanunk azt a téves állítását: másfél év alatt olvasta el
A.
Arany János
a Tragédia kéziratát. Valójában másfél hónap alatt nézte és javította át!
 
 

Megjegyzések:

Jelzete: K. 531. sz.; az MTA Ktárában van külön védőtokban. A kékceruzás lapszántozást
A.
Arany János
végezte, nyomdába adás előtt.
n
Jegyzet
A.
Arany János
javitásai
Madách
Madách Imre
Tragedia-kéziratában vannak, tintával és ceruzával vegyesen, néhol kék és piros irónnal kiegészített nyomdai utasításokkal, lapszéli jegyzetekkel. A kézirat eredetileg a KT gyűjteményében volt, s 1950-ben, a Társaság feloszlatása után jutott az MTA kvtára tulajdonába, sok más kéziratos emlékkel és a KT emléktárgyaival, képeivel együtt. A Könyvtár ezután gondosan restauráltatta a szakadt kéziratot és könyvkötőmíí.vésszel sötétbarna kecskebőrbe köttette, mellé függesztve a 104. sz. alatti A.-féle megjegyzéseket.