Aranysárkány fejléc kép
 
  A TISZTELT ÍRÓI KARHOZ  
  A Kisfaludy-Társaság f. évi október 25-én kelt határozata folytán van szerencsém fölszólítani tisztelt írótársaimat, hogy a kik a Társaság által munkába vett magyar Shakespeare-kiadás részére a nagy brit költő valamely színművét le akarják fordítani, ebbeli szándékuk felől engem értesítsenek.  
  Az áttétel az eredeti
Shakespeare
Shakespeare, William
nyomán történik angolból, s a mennyire lehet, alak- és tartalomhű fordítás kívántatik. Egy-egy színműnek elfogadott fordításáért t.
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
úr hazafias áldozatából 200 frt tiszteletdíj jár, azon felül minden fordító a műve után eső tiszta hasznot annak idejében egészen kapja.  
  A beérkezendő jelentések alapján fog a kiadás sora megállapíttatni s intézkedés történt, nehogy ugyanazon darabot többen is munkába vegyék.  
 
 
n
Jegyzet A forditásonkénti kétszáz forint említése
Tomori
Tomori Anasztáz
és
A.
Arany János
levélváltása alapján történik
[szerkesztői feloldás]
lásd bevezető jegyzetünkben
.