Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
CERUZÁS JAVÍTÁSAI A PETŐFI-FORDÍTOTTA CORIOLANUS-KÖTET I. KIADÁSÁBAN
 
  I. felv. I. jel. kezdete
Petőfi
Petőfi Sándor
nél: „Mielőtt valamire szánjuk magunkat, hadd beszéljek." -
Arany
Arany János
megjegyzése: „Mielőtt további lépést tennénk, hadd beszélek."  
  I. polgár,
Petőfi
Petőfi Sándor
nél: „Föltettétek magatokban, hogy inkább meghaltok, semhogy éhezzetek?" -
Arany
Arany János
nál: „El vagytok szánva, inkább meghalni, mint éhezni?"  
  Többen:
Petőfi
Petőfi Sándor
nél: „Föl, föl!" -
Arany
Arany János
nál: „El, el!"  
  I. polgár
Petőfi
Petőfi Sándor
nél: mely tulajdona érdemeivel egymagasságu"
Arany
Arany János
nál: "...fölér vitézségével."  
  Menenius beszédében a gyomorról (Petőfinél): „ . .társaival a munkát meg nem osztva." - Aranynál: „társai munkáját meg nem osztva." - Uo.,
Petőfi
Petőfi Sándor
nél: „Nagy ujj", -
Arany
Arany János
nál: „Hüvelyk."  
 
 
n
Jegyzet Ezekről a ceruzás bejegyzésekről azt írja
Voinovich
Voinovich Géza
, hogy „a kötetben hátrább
Arany
Arany János
beírásai elmaradnak, de ceruza-vonása gyakori a szöveg mellett".Ami a Petőfi-családtagok fordítói díját illeti, erről csak annyit tudunk, amennyit az Országos Széchényi Könyvtárban lévő Petőfi-ereklyetárban
[szerkesztői feloldás]
lásd OSzK Kézirattár P.E. 132. sz. iratcsomó, 1864. dec. 30. lásd
lévő eredeti levélből olvashatunk.
Petőfi Zoltán
Petőfi Zoltán
ugyanis 1864. dec. 30-án írott hosszabb levelében említi édesanyjának: „. . bizonyosan a postán van valami ostoba, ki soha sem nézi meg az utolsó postát. Így történt ez
Arany János
Arany János
nak
Pista
Petőfi István
bácsihoz
[szerkesztői feloldás]
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
testvér- öccséhez,
Zoltán
Petőfi Zoltán
gyámjához
szóló levelével is (dec. 21), a melyben
Arany
Arany János
megkérdi, vajon beleegyezik-e Pfeiffer inditványába, mely szerint én is, ő is 100 frt-ot kapnánk Coriolánért; s a levélben
Arany
Arany János
felkérte
Pista
Petőfi István
bácsit, hogy rögtön feleljen, mert szeretné, ha a gyfilésre már bizonyosat tudna. Mi a levelet csak 6 nap múlva, hogy írtuk, ülés előtt egy nappal kaptuk meg, s így a válasz oly hamar meg nem érkezhetett. (
Pista
Petőfi István
bácsi belegyezett.)" - A Kisfaludy Társaság ülési jegyzőkönyveiben nincs nyoma annak, hogy a fordítási díjat mikor fizették ki, sajnos, a pénztári számadások is elvesztek, de valószínűleg a megfelelő Shakespeare-kötet kinyomatásakor
Tomori
Tomori Anasztáz
adományából a pénzt mindketten megkapták.
A.
Arany János
máskor is megemlékezett keresztfiáról, mint pl. 1863 karácsonyára küldött leveléhez mellékelte a Nemzeti dal egyik első nyomtatványát, éppen azt, amelyet
Petőfi Sándor
Petőfi Sándor
Szalontá
Nagyszalonta
ra írott, 1848. márc. 21-i leveléhez csatolt ezzel a halhatatlan lapszéli megjegyzésével: „Az idemellékelt verset nyomta ki legelószőr a magyar szabad sajtó."
[szerkesztői feloldás]
Lásd Irányi István: Petőfi Zoltán 36. és 37. lapjain közölteket.Szarvas 1964. 212. 1. - Mindössze annyi a közölteken a javítani való, hogy dec. 28-án nem az Akadémia, hanem a Kisfaludy Társaság tárgyalta a Coriolan forditás tiszteletdíját, a Vörösmarty-féle Lear-fordításával egyszerre.Lásd
 
 

Megjegyzések:

Petőfi
Petőfi Sándor
Coriolanus-fordításának
A.
Arany János
birtokában volt kötete a második világháború folyamán, 1945 januárjában pusztult el, az egész A. családi könyvtárral és a volt Arany László-féle villával együtt.