Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
JAVÍTÁSAI A
VÖRÖSMARTY
Vörösmarty Mihály
-FORDÍTOTTA LEAR KIRÁLY-KÖTETBEN
 
  I. felv. 1. jelenet: Kent: Nem foghattak meg. Gloster: De igen ezen fickó anyja. -
Arany
Arany János
nál: .meg
[szerkesztői feloldás]
ti. -foghatott.
 
  Lear a kitagadó beszédben: „Előnyt s minden hasznot ..." -
Arany
Arany János
a lapszélen megjegyzi: „reiche Attribute. D." Lentebb Kent: „mint mestert, úgy követtem." -
Arany
Arany János
: „mint úr,gazda . .."  
  Kent: „Tedd, öld meg az orvost s a rossz nyavalyának juttasd a díjt." -
Arany
Arany János
: „ ...a díjat költsd a rossz nyavalya növelé- sére. D."  
  Lear: „Most menj tova Kegyünktől elszakadtan, nem szeretve s áldatlanul." -
Arany
Arany János
: .Kegyünk, szerelmünk, áldá- sunk nekül."  
  A 3. jelenet végén Goneril: „Történjék bármi, mindegy."
Arany
Arany János
: „ .. .mi lesz belőle?"  
  A 4. jelenetben Lear kérdésénél: „Mi a hitvallásod?" -
Arany
Arany János
odaírja: „professiod?"  
 
 
n
Jegyzet
Voinovich
Voinovich Géza
azt mondja
Arany
Arany János
-életrajzában, hogy „
Arany
Arany János
példányában az 1. felvonás szövege telve is van aláhúzásokkal és javításokkal. Belefáradt, abbahagyta. - A Shakespeare kiadásba mindössze három javítása ment át."Egyébként a Lear-kötet átnézésére és az eredetivel való egybevetés után újabb kiadásra előkészítésére maga
A.
Arany János
vállalkozott, még 1858. nov. 26-án kelt,
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
hoz küldött levelében. A tragédia 4. jeleneténél a „professio" szó arra vonatkozik, hogy
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
nyilván fölcserélte a confessio-t (hitvallás) a másik szóval, ami hivatást jelent.
Voinovich
Voinovich Géza
megjegyzi még: „
Arany
Arany János
többnyire csak az angol szavakat irja ki a hibás magyar fordítások mellé; sokszor hivatkozik
Delius
Delius, Nicolaus
ra (D.)"
[szerkesztői feloldás]
Delius Miklós
Delius, Nicolaus
(1813-1866) német filológus és irodalomtörténész, a teljes német nyelvű Shaespeare-sorozat kiadója és magyarázója. Kiadványát ajánlotta a magyar fordítónak, segédkönyvül
A.
Arany János
és
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
.
Minthogy
A.
Arany János
és fia könyvtárából, a budai (Ménesi-út 23. sz.) villából egyetlen kötet sem került elő, nem lehet megállapítani többé: mennyit és még mily sok más kötetben vagy kiadásban javított
A.
Arany János
, esetleges ujabb kiadásokra számítva.
 
 

Megjegyzések:

Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
Lear király-fordításába írt megjegyzéseiből hasonlóképpen
Voinovich
Voinovich Géza
tól vettük át (ugyanott) ezt a szemelvényt.