Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
4/1862
a)
[szerkesztői feloldás]
Felzetén:
Számadás a közgyülés költségeiről A KISFALUDY-TÁRSASÁG FŐPÉNZTÁRÁT ILLETŐ KIADÁSOK.  
 
1. October 3-án 1861, Mészáros akadémiai szolgának ./. alatti nyugtatványa szerint . . . . . . . . 12 ft
2. 500 péld. alapítvány levél árát
Emich
Emich Gusztáv
umak
14
3. 1000 péld. gyűlésbe hívó jegyet nyomattam . . 5
4. Bihar megyének egy leveleért (régebben utalványoztatott de még ki nem fizetett) postadíj 1 ft. 50 kr
Összesen 32 f 50 kr.
 
 
Pest
Budapest
, jan. 30. 1862.  
 
Arany János
Arany János
igazgató  
  (A fenkitett összeg pénztárnok Ur által fizettessék ki:  
  B.
Eötvös J.
Eötvös József
elnök.)  
  (Utalv. III. sz.)  
 
[szerkesztői feloldás]
Felzetén
 
  b) Főpénztárra való  
  A KISFALUDY-TÁRSASÁG 1862 FEBR. 6-ÁN TARTOTT
[törölt]
« nagy- »
KÖZ-GYŰLÉSE ALKALMÁVAL TETT KÖLTSÉGEK  
 
1. Az ./. alatti számla szerint egy öl fa vétele . . . 12 f 50
2. A .//. alatti kimutatás* szerint részletezett költség 5 66
3. Az akad. asztalok átszállítására Mészáros akad. szolgának adott az igazgató 2 -
4. Febr. 6-án az akadémia két szolgájának, fáradságokért 2-2 f: 4 -
Összesen: 24 f 16
Még követelnek muzeumi szolgák számára borravalót 5 -
Lenne összesen: 29 f 16 kr
 
 
Pest
Budapest
en,febr. 27. 1862.  
 
Arany János
Arany János
igazgató  
  A fenkitett összeget utalványozom: B.
Eötvös József
Eötvös József
.  
 
n
Jegyzet Ab) 2. pontjában *) alatt történt hivatkozás melléklete nincs meg. - Az igazgató névaláírása alatt ott van a kézirat két részén
Eötvös József
Eötvös József
é is, aki mint elnök, utalványozta a két összeget a pénztárnokhoz.
 
 

Megjegyzések:

Az MTA Kvtárának Kézirattárában. Jelzete: Kisfaludy-Társasági Levelezés II. doboz.