Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
9/1864
SZÁMADÁS  
  az 1864-ik évi február 6-áig bejött pártolói díjakról:  
  az 1861-ik évre  
 
Részenkint Összesen
ft. kr. ft. kr.
A pártolók létszáma:
A főkönyvbe beírt folyó szám .... 1345.
De e folyószám nem a valóságos létszám, mert:
a 137-dik sz. tévedésből kétszer iratott, + 1
az 515. sz. tévedésből kimaradt, 1
a 612. sz. kitöröltetett, 1
az 1237. sz. kétszer van, +1
az 1289. kitöröltetett, -1
az 1309. kitöröltetett, -1
És így kevesebb 2-vel:
E szerint a pártolók létszáma: ..... 1343.
BEVÉTEL
1343 pártoló után 3 forintjával (minden 4-dik forint a könyvek szétküldésére lévén határozva) kellett bejőni 4029
De 1861-re nem jött be:
a 41-ik sz. a. egy pártolótól,
a 236 I
a 238 I
a 241 I
a 435 I
a 753 I
az 1192 I
Levonandó tehát 7 pártoló után 3 forintjával 21
Marad a bevétel 4008
Vagy, mivel egy pártoló 1 db. cs. aranynyal, két pártoló pedig 4 darab amérikai aranydollárral fizetett.
1 cs. ar., 4 dollár és 3996
KIADÁS Részenkint Összesen
ft. kr. ft. kr.
A) Nyomda
1.
Greguss
Greguss Ágost
Külföldi ·népdalaiért".
Számla 1. sz... 160 75
2. „Bede Ádám" 1-ső füzeteért. Számla 1. sz...
3. II-dik füzeteért Számla 2. sz.... 241 50
4.
Madách
Madách Imre
Ember tragédiája".
Számla 2. sz.…. 250 -
5. „Bede Ádám" III-ik füzeteért. Számla 3. sz.... 199 -
Ez: 1080 - 1080 -
B) Könyvkötés.
1. Könyvkötői munkáért egész évre Számla 4. sz. Ez: 150 - 150 -
C) Irói tiszteletdíj.
1. „Külföldi népdalokért"
Greguss Á.
Greguss Ágost
urnak. Nyugt. A)
255 -
2. „Ember tragédiájáért"
Madách
Madách Imre
urnak (Nyugta nincs)
328
3. "Bede Adám" I-III. füz.
Salamon
Salamon Ferenc
urnak Nyugt. b)
555 -
Ez: 1138 - 1138 -
D) Vegyes apró költség
1. Pfeifer könyvárusnak A. Bede angol eredetijéért 2 10 2 10
Kiadás összege 2370 10
Volt a bevétel 1 arany 4 dol. 3996
a kiadás ….….….…... 2370 10
fennmarad: 1 arany 4 d. 1625 90
Mely tiszta haszonból
1. Az 1862 május 30-án beadott csonka számadásom szerint 1280 ft. 90 kr. összegig az igazgatói százalék ..................................... . 80 -
Azon felűl, társasági határozat szerint 15% számíttatván, a fenmaradt 345 forint után 15% 51 75
igazgatói százalék: 131 75 131 75
Marad a fő pénztárra 1 arany, 4 doll. 1494. 15
 
  Kelt
Pest
Budapest
en, febr. 16-án 1864.  
 
Arany János
Arany János
igazgató  
  SZÁMADÁS  
  az 1864-ki február 16-áig bejött pártolói dijakról.  
  1862-re  
 
Részenkint Összesen
ft. kr. ft. kr.
BEVÉTEL:
1343 pártoló után 3 forintjával (minden 4-dik forint a könyvek szétküldözésére levén határozva) kellett bejőni ........................... 4029 -
De mai napig, könyveim bizonyítása szerint még fizetetlen 177 pártoló díja, mely 3 forintjával levon 531 -
Marad a bevétel: 3498 -
KIADÁS:
A) Nyomda
1. „Bede Ádám" IV-dik füzetéért. Számla 3 (a multévi számadásnál) 237 25
2. „Századok Legendája". Számla 5. 203 25
3. „Esmond" első füzete. Számla 6 226 63
4. „Esmond" II-dik füzet. Számla 7. 233 -
5. „Esmond" III-dik füzet. Számla 8. 182 -
Ez: 1082 13 1082 13
B) Könyvkötés
1. Könyvkötői munkáért egész évre. Számla, 9 150 - 150 -
C) Irói tiszteletdíj
1.
Salamon
Salamon Ferenc
úrnak „Bede" IV-k füz. Nyugt. 6 (a ta.valyi száma.dás mellett)
195 -
2.
Szász Károly
Szász Károly
úrnak a „Század. Legendája" (Nyugt. c)
265
3. es Bélának: „Esmond" I-III. füz. (Nyugt. d.)
Ez: 1000 - 1000 -
D) Vegyes költség.
1.Társasági határozatból Eggenbergernek a hozzáküldött pénzek beirásáért 10% járván, proc. 1-4. 16 40
2. „Esmond" angol eredetijéért Pfeifer könyvárusnak 2 10
Ez: 18 50 18 50
Kiadás összege: 2250 63
Volt tehát bevétel ….….….….….... 3498
a kiadás ….….….….….…. 2250. 63
fennmarad 1247. 37
Mely tiszta haszon után az igazgatói % 15 levonatván: 187. 10
marad a főpénztárra 1060. 27
 
  Kelt
Pest
Budapest
en, febr. 16. 1864.  
 
Arany János
Arany János
igazgató  
  SZÁMADÁS  
  az 1864-ki február 16-áig bejött pártolói dijakról.  
  1863-ra  
 
Részenkint Összesen
ft. kr. ft. kr.
BEVÉTEL:
1343 pártoló után 3 forintjával (minden 4-dik forint a könyvek szétküldözésére levén határozva) kellett bejőni ........................... 4029 -
De mai napig, könyveim bizonyítása szerint még nem fizetett 538 pártoló, mely 3 forintjával levon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1614 -
Marad a bevétel: 2415 -
KIADÁS:
A) Nyomda
1. „Esmond" IV-dik füzete. Számla 10 224 50
2. Moliere I, II. kötet Számla 11. 501 50
3. „Antonia" kettős füzet. Számla 12 364 75
Ez: 1090 75 1090 75
B) Könyvkötés
1. Könyvkötői munkáért egész évre. Számla 13 150 - 150 -
C) Irói tiszteletdíj
1. „Esmond" IV-k füzetéért
Szász: K.
Szász Károly
és
Béla
Szász Béla
. Nyug. d (1862. sz.)
187 50
2. „Moliere" fordításért
Kazinczy G.
Kazinczy Gábor
úrnak (Nyugt. e-f.)
200
3. „Antoniáért"
Greguss Á.
Greguss Ágost
úrnak. (Nyugt. g)
307 50
Ez: 695 - 695 -
D) Vegyes költség.
1.Eggenberger által a beírásért lefogott 9% proc. 5-7. 18 -
2. „Antonia" eredetijéért Pfeifernek 1 80
3 „Moliére" correcturáihoz postaköltség. Számla 14. 3 64
4. Ugyan attól az oldaljegyzetek miatt egyszer postabüntetés 1 29
Ez: 24 73 24 73
Kiadás összege: 2250 63
Volt tehát bevétel ….….….….….... 2415 -
a kiadás ….….….….….…. 1960. 48
fennmarad 454 62
Mely tiszta haszon után az igazgatói % levonatván: 67 58
a fő pénztárt illeti 386 94
Mihez járul a takarékpénztárban tőkésített kamat 269 28
így összesen illeti a fópénztárt 656 22
 
  Kelt
Pest
Budapest
en, febr. 16-án 1864.  
 
Arany János
Arany János
 
  igazgató.
n
Jegyzet Sem ezen a számadáson, sem a következőkön nincs elnöki aláírás.
 
 

Megjegyzések:

Kétszer négylapos fehér papiriven szerepel
A.
Arany János
kézírásos elszámolása.