Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
6/1864.
[szerkesztői feloldás]
Felzetén:
Bevételi: okmány, 5/BA KISFALUDY-TÁRSASÁG 1861 1863. ÉVI PÁRTOLÓI FOLYAMÁRA, 1864 FEBRUÁRBAN BENYUJTOTT HÁROM ÉVI SZÁMADÁSHOZ VALÓ PÉNZTÁR-ÁTADÁSI OKMÁNYOK:  
 
Tárgy megnevezése Részenkint Összesen
ft kr. ft. kr.
1. Az 1861-iki igazgatói számadásom szerint, a kiadások levonása után pénzt. maradék, a Társaság főpénztárába fizetendő.. 1 cs. arany 4 doll. 1494 15 -
2. Az 1862-ki igazgatói számadás maradéka 1060. 27 -
3. Az 1863-ki igazgatói számadás maradéka .. 386. 94 -
4.Takarékpénztári kamatban, bevétel-szaporodás. 269. 28 -
Összesen fizetendő a társaság pénzt.-ba 3210. 64 = 3,210.64
+1 arany és 4 doll.
 
  Melyet is átadok e szerint:  
 
1. 1861 jan. 20-án kelt elnöki utalvány szerint (Utalv. I.) 1860/61. első félévi fizetésemet a főpénztár helyett kielégítettem 400 -
2. 1861. october 15-i elnöki utalvány szerint, ua. év második feléről a főpenztár helyett innen vettem 400 -
3. Ugyancsak elnöki utalványra apró költséget (Ut. III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 50
4. Az 1862-iki közgyülés költsége (Utalv. IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29. 16
5. 1862 febr. 7-i utalvány szerint félévi fizetésem (Utalv. 5.) . . . . . . . . . . . . . . . . 400. -
6. 1863. febr. 6-iki keltü utalv. szerint év1: fizetésem (Utalv. 6. sz.) . . . . . . . 800. -
7. Az 1863-iki közgyülés költségei (Utalv. 7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 64
8. Nagy Dániel pártolói díja, 4 ft. jegyzőkönyvileg hozzám áttétetvén 4. -
9. 1863. sept. 30-i utalvány szerint félévi fizetésem (Utalv. 8.) . . . . . . . . . . . . . . . 400. -
10. 1864 febr. 8-iki utalvány szerint félévi fiz. (utalv. 9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. -
11. Az 1864-iki közgyülés költsége (Ut. 10.) 41. 74.
Összesen: 2945.04 = (2945.04)
Még tehát készpénzben átadandó:
1 arany, 4 doll. és –––––––––––––––––- 265.60 kr
 
  Melyet ezennel lefizet:  
 
Pest
Budapest
, aug. 23. 1864.  
 
Arany János
Arany János
igazgató  
 

Megjegyzések:

Kiderül belőle, hogy
A.
Arany János
mindössze 2800 Ft, igazgatói fizetést élvezett öt év alatt.