Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 47. - 1860. nov. 21.  
  A Kisfaludy-Társaság pártolói néhány nap óta az eddiginél sürűbben jelentkeznek; biztató jel arra nézve, hogy a magyar, dacára a pillanatnyi meglepetésnek, melyet a politikai változás okozott, helyesen fogja fel és nem mellőzi szellemi érdekeit.  
 
n
Jegyzet A hirtelen föllendülés, a pártolók százainak jelentkezése - mint ahogyan 8 - 17. sz. közlésünkből is kitűnik - , nemcsak
A.
Arany János
népszerűségével függött össze, hanem a magyar közönségnek azzal a reményteljes várakozásával is, mely az országgyűlés megnyitásának hírére, alkotmányos életünk helyreállitásának puszta ígéretére is országszerte jelentkezett. Ez a lelkesedés azonban nemsokára szalmalánghoz vált hasonlóvá, s így a szerkesztő későbbi hírei közt egyre ritkábban olvashatók az alapítói bejelentések.