Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 735. - 1861. szept. 19.  
  Beniczky Ödönné szül. gr. Keglevich Stephanie asszony, továbbá Bárány Pál és
Dénes
Bárány Dénes
urak a Kisfaludy-társaság alapítói lettek.  
 
 
 
SzF I. évf. 799. - 1861. okt. 17.  
  A Kisfaludy-társaság kiadványaiból öt-hat, leginkább pestieknek szóló példány a kiadó hivatalnál hever, miután a kihordó szolga az illetőket a bejegyzett lakáson nem találta. Kéri az igazgató, legyenek szíves
 [!]
[sic!]
a kiadó hivatalból (Emich, baráttér 7. sz.) elvitetni. Vidékre szóló is van egy pár, hol vagy az adresse volt hiányosan följegyezve, vagy az illető időközben máshová tette lakását, a nélkül, hogy tudatta volna a társaság igazgatójával. (Kérjük a lapokat e közlés átvételére.)  
 
  Hírszerint a fővárosi iparos segédek önképző társulat felállításán dolgoznak s e végre folyamodtak is már a helytartó tanácshoz. Mi elösmeréssel tehetjük ehhez, hogy a Kisfaludy-társaság pártolói közt is aránylag jó rész ez osztályhoz tartozik.  
 
n
Jegyzet Emich kiadó a mai Ferenciek tere 7. sz. alatt volt. A pártolói névsorban ezúttal is több ifjú iparos-segéd neve tűnik fel.