Aranysárkány fejléc kép
 
SzF 1. évf. 814. - 1861. okt. 24.  
  A Kisfaludy-társaság ügyében. Többfelőli tudakozódásra van szerencsém kijelenteni, hogy a kik a társaság alapítói közé lépnek s a tőkét maguknál megtartani kívánják, addig is míg az alapítványlevél mintája elkészül, elegendő, ha törvényes kellékekkel ellátott rendes kötelezvényt küldenek be, sőt az sem akadály, ha magukat csupán magánlevélben kötelezik; társulatoknál, egyleteknél, községeknél pedig a jegyzőkönyv megküldése, vagy hivatalos tudósítás ideiglen pótolja a szabályszerű kötelezvényt.  
  Pest oct. 22. 1861. -  
  Arany János igazgató.  
  Kéretnek a lapok a föntebbi rövid közlemény átvételére.  
 
n
Jegyzet Az Akadémiánál is szokásban volt, hogy egyes nagyobb alapítványok tőkéjét maguknál tartották az alapítók és csak évi kamatait fizették be, míg aztán később részletekben beküldték az egész alapítványi összeget.