Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 31. - 1861. nov. 14.  
 
Emilia
Lemouton Emília
aláírást hirdet 10 frtal 12 kötet szépirodalmi műre:
Abonyi
Abonyi Lajos
,
Vadnai
Vadnai Károly
, Vértessy,
Emilia
Lemouton Emília
regényei, illetőleg novelláira s Bozzay,
Dalmady
Dalmady Győző
, Thaly verses költeményeire. Ebből egy szépirodalmi könyvkiadó társulat nőheti ki magát, mely a Kisfaludy-társaság mellett is fenállhat, s érdemes az olvasó közönség pártolására, annál inkább, mert jótékony cél: a nyereségből egy elaggott vagy beteg költő nyugdíjazása, van hozzákötve. - Hanem azért nem volt szükség a Kisfaludy-társaságra kígyót-békát kiáltani. Egy év óta mindenkit a politikai izgalom foglal el; most hogy csend van, és haragosak a kedélyek, előállnak és egy, alakulása első nehézségeivel küzdő társulattól kérik számon: mit tett hát ez annyira zaklatott év alatt.  
 
n
Jegyzet
Emília
Lemouton Emília
: Lemouton Emilia írónő, akinek Családi Kör c. jelentéktelen hetilapjában többször jelentek meg ismeretlen tollból támadások az írók „díszes" KT-ja, e kies „pihenőhely" stb. jelzőkkel díszített irodalmi köréről (lásd 1861. okt. 27. stb.). -
A.
Arany János
igen kíméletesen felelt e glosszában a tehetségtelen íróktól származó cikkekre, núdőn a legfőbb célt igyekezett kiemelni: csak adjanak ki minél több művet a hirdetett vállalkozásban.
[szerkesztői feloldás]
Lemouton Emília (1827-1869) a pesti egyetem francia tanárának leánya, az első teljes, de prózai fordítású magyar-Shakespeare-sorozat tervezője. fordítója és kiadója (1845)