Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 47. - 1861. nov. 21.  
  Sárosy Gyula halála a szomoru hír, mellyel ma e rovatot megnyitjuk. Kiszenvedett tetemeit folyó hó 17-dikén kisértük az örök nyugalomra. A Kisfaludy-társaság, mely benne az idén már harmadik tagját veszti (
Vachott S.
Vachott Sándor
és Szemere Pál), testületileg kívánt részt venni a gyász-tisztesség megadásában. A társaság részéről főtisztelendő Székács József úr mondott sírbeszédet, kifejezvén az elhunytnak érdemeit és mindnyájunk bánatát. Nyugodjék csendesen fáradt bajnoka irodalmunknak; és - - mi pedig sohajtsuk el gyönyörű dalát:  
 
 
  Tán a virág, sírján, ha kikél:
  Almairól mindent elbeszél.
 
 
 
n
Jegyzet Sárossy Gyula
[szerkesztői feloldás]
előbb, eredetileg: Lajos
: 1816-1861. - A KT még 1846-ban választotta rendes tagjává, de ülésein nem szerepelt. Vachott Sándor (1818-1861). a KT-nak 1842-ben választott rendes tagja;
Petőfi
Petőfi Sándor
és
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
baráti köréhez tartozott, neki olvasta föl
Petőfi
Petőfi Sándor
a János vitézt legelőször. Együtt szenvedett börtönt
Sárossy
Sárossy Lajos
val. Szemere Pál (1785-1861): 1831-ben lett akadémikus, 1840-ben pedig a KT-nak rendes tagja.