Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 175. - 1862. jan. 16.  
  A Kisfaludy-társaság pártolóinak küldendő első évi illetmény folytatásául megjelent: Az Ember Tragédiája című eredeti drámai költemény,
Madách Imré
Madács Imre
től; s Bede Ádám regény II. füzete, melylyel az első kötet be van fejezve. Ezek szétküldése már foly; a még az első évről hiányzó 10-12 ívnyi füzet a 2-dik évi illetmény első füzetével fog szét küldetni.