Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 191. - 1862. jan. 23.  
  Miután a Kisfaludy-társaság a pártolóinak igért 60 ívnyi könyvilletményből e mostani 2-ik szállítmány (Az ember tragédiája és Bede Ádám II-ik: füzete) szétküldése után 1861-ről már csak 10-12 ívvel van hátra; melyet azonban a szállítási tetemes költség enyhítése végett az 1862-diki járadék első szállítmányához kénytelen csatolni; alulirt ezennel tisztelettel figyelmezteti a pártoló urakat és hölgyeket az 1862-iki pénzilletmény, hasonlóan 4 frt, beküldésére, mint a melynek elmaradása a társulat könyvkiadásainak megindult folyamát újra megakaszthatná. A pénzes levelek alulírthoz, eddigi szállására (Üllei út és 3 pipa utca sarkán, II. szám) intézendők. Arany János , a Kisfaludy-társaság igazgatója. (- Kéretnek a lapok e rövid felhívás átvételére.)  
 
n
Jegyzet
A.
Arany János
lakása a Hárompipa utca
[szerkesztői feloldás]
a mai Erkel utca
és Üllői út sarkán volt. A ma is álló ház II. emeletén lakott; a házat emléktáblával jelölték meg. [Az udvar fényképét a JKK XII. köt. 177. lapja előtt közlik.]
A.
Arany János
szerette volna, hogy Kisfaludy Károlyról nevezzék el a Hárompipa utcát, de ez nem valósult meg; a múlt század végén nevezték el Erkel Ferencről.
A.
Arany János
tréfás nyolc soros verset is közölt a SzF 1. köt. 17. sz-ban [ JKK XII. köt. 50. sz. alatt]. Az Arany család 1864 áprilisában költözött át innen az Üllői út 7 sz. házba, s végül onnan (1867 tavaszán) az Akadémia új palotájába, a hivatalos főtitkári lakásba, ahol haláláig élt
Arany
Arany János
.