Aranysárkány fejléc kép
 
SzF II. évf. 223. - 1862. febr. 6.  
  Miután a Kisfaludy-társaság, legközelebbi ülésében elhatározta, hogy a csupán pártolóinak igért könyvilletmény kiosztását alapítóira és író-tagjaira kiterjeszsze: tisztelettel szólítom fel az utóbbiakat, hogy amennyiben lakások, kivált pesti házszámok előttem tudva nem volna, annak jegyzékét hozzám beküldeni, vagy a megjelent könyveket a kiadó hivatalból (Emich, baráttér 7. sz.) elvitetni méltóztassanak. (Lakásom üllei és 3 pipa utca sarkán, a sarokházban.)  
  Arany János igazgató.
n
Jegyzet Kérem a lapokat e rövid felhívás átvételére.
 
 
  T. Szilágyi Antal úrnak, Jászkisér és Simkovits Iván úrnak, Ghymes. A Kisfaludy-társaság pártolói közé belépés három évi kötelezéssel (jelenleg 1861-63) törtétúk, e szerint a 4 ft-ot 1861-re irtuk be, nem gondolván, hogy a múlt évi érdekes könyvilletményt bírni nem ohajtanák. Csupán egy évre belépni úgy sem lehet.  
 
n
Jegyzet A korábbi határozatot a febr. 2-i ülésen megváltoztatták, és ennek alapján elküldik ezután az alapítótagoknak is a Társaság valamennyi kiadványát.