Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. 271. - 1862. febr. 27.
 
  A Kisfaludy-társaság alaptőkéjéhez egyik pártolója, Nagy Róza úrnő
H. M. Vásárhely
Hódmezővásárhely
ről, 5 f.t-ot küldött, Nagy Dániel pesti ügyvéd pedig évenkint 4 fttal kötelezte magát, szintén az alaptőkéhez járulni. - Alapítók lettek ujabban: özv. Tihanyi Ferencné (100 ft) és gr. Széchenyi Ödön (200 ft); továbbá gr. Csáky Rozália, Komáromi Györgyné urhölgy 50 ft-ról szóló erdélyi urbéri kötelezvényt (f. é. jul. 1-től 1866 jul. 1-ig terjedő kamatszelvényekkel) ajándékozott a társaságnak.