Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. 401. - 1862. máj. 1.
 
  Egy üdvözlő szó.  
  Lapunk közelebbi számában vette a tisztelt közönség azon székfoglaló beszédet, melyet
Madách Imre
Madách Imre
a Kisfaludy-társaság márciusi ülésén személyesen előadott. Teljesség okáért, s több oldalról vett felszólításnak engedvén, íme most közöljük azon rövid bemutatást, melylyel az igazgató, a társaság szabályai értelmében, az új tagot bevezette. A rövid megszólítás így hangzik:
[szerkesztői feloldás]
Lásd 106. sz.
 
 
n
Jegyzet
Madách
Madách Imre
igazgatói üdvözlésének a Kisfaludy Társaságban elhangzott, szövegét lásd 337. lapunkon.