Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 8. - 1862. máj. 8.
 
  *) Olvastatott a Kisfaludy-társaság februári köz-ülésén. A Losonczi Phoenix I. kötetében megjelent Első ének rövid tartalma ez: „Az ifjú Lajos király, álmezben s egyedül járván országát, egy falunál elesteledik s beszáll annak birtokosához, Rozgonyihoz, hol magát szegény sorsú, utazó nemesnek adja ki, Csuta György néven. Vidám esteli közben megtudja, hogy a gazdag Rogonyinak nincs több gyermeke, csak szép hajadon leánya, Piroska, s hogy az apát igen aggasztja a honi törvény, mely szerint tetemes birtokának oldalrokonaira kell szállni. Örömmel od'adná leányát akármely szegény de vitéz nemesnek, csak vagyonát ráhagyhassa. A királynak
Toldi Miklós
Toldi Miklós
jut eszébe, kedvenc testőrje, s felteszi magában fiusítani a leányt, egyszersmind akkor hozván be ez addig honunkban ismeretlen intézményt. Midőn tehát reggel szives búcsut vesz a gazdától, egy levelet hagy éji vánkosa alatt, melyben megnevezi magát, Piroskát fiusítja oly feltétellel, ha apja a közelebbi pünkösd napon harcjátékot tart, melyen a győző egyszersmind a leány kezét is elnyerje." Erre következik a Második Ének. - Szerk.