Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 49. - 1862. máj. 29.
 
  *) Tudva lesz t. olvasóink előtt, hogy a Kisfaludy-társaság elhatározta
Moliere
Molière
nehány vígjátékát (vajha minél többet !)
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
remek fordításában közrebocsátani. E szándék valósítása eddig nem a társaság mellőzésén, hanem azon lelkiiismeretes szorgalmon, soha ki nem elégülő javítási ügyekezeten mult, melylyel a fordító nagy eredetijéhez méltóvá akarja tenni dolgozatát, és nincs nyugta, míg e célra valamely eszközt hiányzani vél. Így
Aragó
Aragó Ferenc
nak itten közölt remek beszédét is arra szánta, hogy Moliereje elé bocsássa. Aragó Ferenc e beszédet 1844 január 15-én
Moliere
Molière
szobrának inauguratiója alkalmával mondotta. A szobor „nemzeti aláírás" útján eszközöltetett, s
Arago
Aragó Ferenc
az aláírási bizottmány alelnöke volt. Tisztelt olvasóink érezni fogják e beszéd klaszszikai erejét. Alig van példa, hogy íróról ily röviden, ily mélyen s ily szépen szólott volna valaki. - Szerk.  
 
 
n
Jegyzet A Moliere-sorozatban
Arago
Aragó Ferenc
beszéde mégsem jelent meg, csupán
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
bevezető tanulmánya.