Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 79. - 1862. jún.
 
  Mire e soraink világot látnak, a Kisfaludy-társaság kiadványaiból két új füzet szétküldése folyamatban lesz. E két füzet „ Bede Ádám " III. és IV., melyek közül a III. még 1861-re való, a IV. pedig első füzetét teszi az 1862-iki járandóságnak. E két füzettel a mondott regény be van rekesztve. Késedelmi panaszok elkerülése tekintetéből most elébb vidékre történik az expeditió; a helybeliek azonban addig is átvehetik Emich Gusztáv kiadó hivatalában (barátok tere 7. sz.). Egyszersmind reméli az igazgató, hogy már most azon tisztelt pártolók is beküldik a hátralékot, a kik 1862-re még nem fizettek. -  
 
 
n
Jegyzet A 45. sz. közlésben említett M. O. =Magyarország című folyóirat, amely a (Pesti Hirnökkel együtt) most
Gyulai Pál
Gyulai Pál
on döfött egyet
[szerkesztői feloldás]
JKK XII. köt. 227. és 355. sz. jegyzeteit
.