Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 159. - 1862. jul. 10.
 
  Igazítás. A Kisfaludy-társaság legutóbbi üléséről szóló hivatalos jelentésben LichnerPál tanár neve hibásan
Lichard Pál
Lichner Pál
nak volt nyomtatva. (Ugy vettük át a M. O.-ból.) - Az Irói Segélyegylet titkáraul (jegyezzük meg a M. O. ellenében: ideiglenes titkáraul, de reméljük, majd véglegesen is)
Gyulai Pál
Gyulai Pál
választatott. Nem sokára műbe veszi azon Album szerkesztését, mely az egyesület javára lészen kiadandó.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Jegyzetet lásd: