Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 191. - 1862. júl. 24.
 
  A Kisfaludy-társaság alapítói ujabban kettővel szaporodtak. MadassKároly pesti ügyvéd úr 100 ft készpénzt tőn le az igazgatónál; OrdódyIstván Károly úr pedig ugyanannyit alapító levélben. Alapító-levél formákkal minden időben szolgálhat az igazgató (Üllői út és 3 pipa utca sarkán, II. számú ház), a titoknok
Greguss Ágost
Greguss Ágost
úr (Aldunasor 22. sz.) s a pénztárnok Szathmáry Lajos úr (Üllői út, Köztelek). Egyébaránt rendesen kiállított kötelezvény is elfogadtatik alapítványul.  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Jegyzetet lásd: