Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 223. - 1862. aug. 7.
 
  Ács Károly úr, pesti lakos, 100 ft alapítványt tett a Kisfaludy-társaság részére.  
  A Kisfaludy-társaság t. pártolóit kéri az igazgató: méltóztassanak e hó folytán és a jövőnek derekáig pénzküldeményeiket a társaság könyvárusához: Eggenberger Ferdinánd úrhoz (
Pest
Budapest
en, a barátok terén) intézni; netaláni reclamátióikat pedig a könyvek iránt egyenesen a kiadó hivatalhoz (
Emich Gusztáv
Emich Gusztáv
, barátok tere 7. sz.). - Kik alapítványi levél mintákat kívánnának: SzathmáryLajos gazd. egyesületi pénztárnok úrnál e hó folytán is legbiztosabban. fognak találni. - Kiknek pedig lapunk szerkesztőségével lenne ügyök, szíveskedjenek
Gyulai Pál
Gyulai Pál
hoz
fordulni. (Lakása: Sándorutca 17). Külön intézkedés történt, hogy az igazgató, ill. szerkesztő nevére cimzett levelek is a megbízott kezekbe jussanak.  
 
 
n
Jegyzet Szliácsra utazván, a pénzküldemények felől is gondoskodott.
Gyulai Pál
Gyulai Pál
lakása a mai Bródy Sándor utca 17. sz. alatt volt (lásd a
Madách
Madách Imre
hoz és
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
hoz irt A.-levelek részleteit 538. és 553. 1.) - Lapjának kiadása 1862 őszén válságba jutott; utolsó száma október 30- án jelent meg.