Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 286. - 1862. szept. 4.
 
  A Kisfaludy-társaság részvényeseinek a napokban ismét két kötet fog megüldetni az 1862-i könyvilletményben: egyik a
Hugo Victor
Hugo, Victor
Századok legendája, melyből múlt számunkban mutatványt is közlénk,
Szász Károly
Szász Károly
tól fordítva, a másik
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
Henry Esmond" című regényének első füzete, fordítva
Szász Károly
Szász Károly
tól és
Szász Bélá
Szász Béla
tól.  
 
 
n
Jegyzet
Hugo Viktor
Hugo, Victor
műve: a Századok legendája 1762-ben jelent meg, 8o alakban, 188 1. terjedelemben;
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
: Esmond Henrik, Anna királyné ezredesének önéletirata 1862-65-ben, két kötetben, 8o alakban, 407+ 358 1. terjedelemben.